Cập Nhật Khác


Thẻ Tháng Dung Nhan

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 04/08/2020.
 • Trong phiên bản mới, nhằm giúp quý anh hùng tự do sáng tạo ngoại hình theo chất riêng của mình, Perfect World VNG đã bổ sung tính năng thay đổi dung nhan theo thời hạn.
 • Trong Cửa Hàng, Anh hùng vào mục Báu Vật chọn mua vật phẩm Thẻ Tháng Dung Nhan có giá 1080 Nguyên Bảo.

PW

 • Anh Hùng nhấn vào vật phẩm, chọn Dùng để kích hoạt tính năng thay đổi dung nhan. Sau khi dùng trong 30 ngày được sử dụng tính năng Dung Nhan miễn phí không giới hạn.
 • Nếu thời hạn của Thẻ Tháng Dung Nhan còn hơn 60 ngày sẽ không thể mua dùng tiếp, hiệu lực tích lũy tối đa 90 ngày.

PW

PW

 • Để thực hiện thay đổi dung nhan Anh Hùng nhấn vào biểu tượng Ngoại Hình.
 • Trong giao diện Ngoại hình sẽ xuất hiện biểu tượng Dung Nhan và có thông báo hạn sử dụng của Thẻ Tháng Dung Nhan.

PW

 • Anh hùng chọn mục Dung Nhan và bắt đầu tuỳ chỉnh lại diện mạo cho nhân vật của mình, giao diện và cách thức sẽ tương tự như lúc tạo nhân vật.

PW

Rèn Phẩm Chất Đồng Tâm Kính

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 04/08/2020.
 • Rèn Phẩm Chất là tính năng mới để các anh hùng có thể tăng thêm chỉ số thuộc tính cho Đồng Tâm Kính.
 • Điều kiện rèn phẩm chất: Cấp bậc Đồng Tâm Kính mang đi rèn phải là kính Cửu Châu Côn Bằng (bậc 15, Lv 99)
 • Kính khi đang trang bị có thể chọn dòng Rèn Phẩm Chất để vào giao diện.

PW

 • Tại giao diện rèn phẩm chất anh hùng chọn 1 kính Cửu Châu Côn Bằng làm nguyên liệu.

PW

PW

 • Kính sau khi rèn sẽ tăng chỉ số thuộc tính.
 • Thuộc tính rèn phẩm chất có thể tăng tối đa là 90%, mỗi lần rèn chắc chắn thành công và sẽ tăng 15%.

PW

PW

 • Khi các anh hùng đổi kính mới thì chỉ số đã rèn của kính cũ sẽ tự động kế thừa sang. Nếu đổi sang Đồng Tâm Kính có bậc thấp hơn Cửu Châu Côn Bằng thì dòng chỉ số rèn sẽ tạm ẩn cho tới khi bậc của Đồng Tâm Kính đang trang bị là Cửu Châu Côn Bằng.

Trang Bị Quân Hàm Bậc 9

 • Khi anh hùng đạt Lv 60 sẽ nhận được nhiệm vụ quân hàm.
 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân hàm thì các anh hùng sẽ mở bậc quân hàm và nhận trang bị quân hàm đầu tiên. Từ đó các anh hùng tích luỹ điểm quân hàm để tăng bậc quân hàm và đổi trang bị bậc cao hơn.
 • Kể từ phiên bản mới sau bảo trì ngày 04/08/2020, hệ thống trang bị quân hàm sẽ mở giới hạn bậc 9, mang lại những trang bị mới uy lực kinh hồn.
 • Tương tự các bậc trước đó, để sở hữu trang bị quân hàm bậc 9, người chơi phải đạt được cấp quân hàm tương ứng bằng cách tăng điểm danh vọng quân hàm.
 • Điểm danh vọng quân hàm có thể nhận được khi góp các trang bị cao cấp hoặc sử dụng các loại Ấn Chương Hắc Ám khác nhau.

PW

 • Để chế tạo được trang bị quân hàm bậc 8 sẽ cần nguyên liệu là các trang bị yêu cầu kèm thêm vật phẩm Đá Can Tương.
 • Để chế tạo được trang bị quân hàm bậc 9 sẽ cần nguyên liệu là các trang bị yêu cầu kèm thêm vật phẩm Hạ Phong Kiếm.

PW

 • Đá Can Tương nhận được từ Rương Bát Quân.
 • Hạ Phong Kiếm nhận được từ Rương Cửu Quân.

PW

 • Rưởng Bát Quân và Rương Cửu Quân có thể đổi từ điểm danh vọng quân hàm khi đạt từ bậc 8 trở lên.
 • Tương tự như trang bị quân hàm bậc 8, trang bị quân hàm bậc 9 cũng sẽ có thêm hiệu quả thuộc tính bộ. Kích hoạt khi mặc đủ số lượng trang bị quân hàm yêu cầu.

PW

PW

 • Tuỳ theo cấp độ, trang bị quân hàm bậc 9 cũng có thể nâng cấp lên Lv 105, Lv 112, Lv 119, Chuyển sinh 1 Lv 59 và Lv 79. Nguyên liệu để chế bộ trang bị bậc 9 cũng chút thay đổi.
 • Các bộ trang bị Lv khác nhau sẽ có thay đổi về thuộc tính và chỉ số của thuộc tính.

PW

PW

Cập Nhật Khác

 • Ngoài những mục chính nêu trên, kể từ phiên bản mới, Perfect World VNG cũng sẽ cập nhật nhiều nội dung hấp dẫn khác như:
  • Mở thêm các phó bản với độ khó mới theo thời gian mở máy chủ.
  • Ra mắt chuỗi sự kiện mừng phiên bản.
  • Tối ưu hoá các tính năng hiện tại.
 • Cùng nhiều cập nhật khác chờ đón quý anh hùng khám phá.