Hệ Thống Gia Viên


Thông tin tổng quan

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 04/08/2020.
 • Điều kiện: Nhân vật Lv 79 trở lên.
 • Sau khi đạt Lv 79, anh hùng tu chân có thể tham gia chuỗi nhiệm vụ hướng dẫn Gia Viên.

PW

 • Hoàn thành nhiệm vụ sẽ kích hoạt hệ thống Gia Viên, không chỉ có thể xây dựng, bày trí Gia Viên thật đẹp mắt theo ý thích mà còn giúp gia tăng tu vi đáng kể.
 • Khi hệ thống Gia Viên được kích hoạt, có thể thông qua biểu tượng Gia Viên ở mép phải để mở giao diện thông tin Gia Viên chi tiết.
 • Trong giao diện Gia Viên sẽ có rất nhiều lựa chọn và hoạt động thú vị khác nhau chia làm 4 mục chính là Thông Tin, Động Thái, Phong Thuỷ và Quản Lý.

PW

Mục 1: Thông Tin

PW

 • Xây dựng Gia Viên:
  • Anh hùng dùng các loại tài nguyên Mộc Linh, Yêu Đơn, Khoáng Thuỷ Tinh và Thiên Cửu Tức Nhưỡng để nâng cấp các kiến trúc trong Gia Viên.
  • Nâng cấp kiến trúc sẽ phụ thuộc vào điểm phồn vinh.
  • Nguyên liệu có thể thu thập thông qua hoạt động Chăn Nuôi, Trồng Trọt tại Gia Viên.
  • Thiên Cửu Tức Nhưỡng nhận được từ Phó Bản Tu Chân, Thưởng Thiện Phạt Ác.
 • Thiên Công Phường:
  • Dùng Mộc Linh, Yêu Đơn, Khoáng Thuỷ Tinh và Hình tương ứng để chế tạo các vật dụng trong Gia Viên.
  • Nguồn gốc các loại nguyên liệu tương tự như phần trên.
  • Đối với nguyên liệu Hình (bản vẽ chế tạo) thì anh hùng có thể tìm mua ở Tiệm Bộ Lạc hoặc Cửa Hàng Nguyên Bảo.

PW

 • Bộ Lạc:
  • Khi đã sở hữu Gia Viên, anh hùng có thể chọn tham gia vào Bộ Lạc khác nhau. Mỗi Bộ Lạc sẽ có những tiêu chuẩn điều kiện tham gia nhất định.
  • Sau khi tham gia Bộ Lạc, có thể đóng góp các vật phẩm trang trí trong Gia Viên để tăng điểm phồn vinh cá nhân.
  • 22:00 hàng ngày Chợ Bộ Lạc sẽ tạo mới, anh hùng dùng điểm phồn vinh trong bộ lạc để mua vật phẩm ở Chợ Bộ Lạc. Đến 4:00 thứ 2 hàng tuần sẽ dựa theo kết quả điểm phồn vinh cá nhân để xếp hạng, người có điểm phồn vinh cáo nhất sẽ trở thành Trưởng Bộ Lạc và sẽ có quyền thay đổi tên Bộ Lạc, được giảm 10% phí mua vật phẩm ở Chợ Bộ Lạc.
  • Vật phẩm bán tại Chợ Bộ Lạc sẽ phụ thuộc vào tổng điểm phồn vinh của Bộ Lạc, tổng điểm phồn vinh càng cao thì vật phẩm bán tại chợ càng quý hiếm.

PW

PW

PW

PW

 • Trang Trí Gia Viên:
  • Anh hùng có thể di chuyển, chỉnh hướng, trang trí nội thất trong Gia Viên từ nhà cửa, nội ngoại thất, ruộng đất, vườn cây… tuỳ theo ý muốn của mình.
  • Mỗi loại nội thất trang trí đều có điểm phồn vinh và độ phong thuỷ khác nhau.
  • Độ phong thuỷ sẽ ánh hưởng đến tốc đội hồi linh khí.

PW

PW

 • Ta Muốn Về Nhà: Lựa chọn để truyền tống về Gia Viên của mình.

PW

Mục 2: Động Thái

PW

 • Là bản thống kê lịch sử hoạt động của Gia Viên hiện tại.
 • Bao gồm các lịch sử bày trí nội ngoại thất, lịch sử chăn nuôi, trồng trọt...

Mục 3: Phong Thuỷ

 • Bên trong chứa 3 hoạt động thú vị.
 • Phong Thuỷ:
  • Sử dụng điểm linh khí để tạo phong thuỷ cho Gia Viên, mỗi lần phong thuỷ sẽ nhận được 1 trang bị khí số và nhận điểm khí số.
  • Tích luỹ điểm khí số để tăng cấp khi số, cấp khí số càng cao thì khi phong thuỷ càng dễ nhận được trang bị khí số bậc cao.
  • Có thể vào túi để xem trang bị khí số sau khi phong thuỷ.
  • Mỗi loại khí số sẽ có những thuộc tính hỗ trợ hữu ích cho nhân vật.
  • Các loại khí số có thể tăng cấp bằng cách tiêu hao cùng loại khí số tương ứng.

PW

PW

 • Cầu Phúc:
  • Dùng linh khí để cầu phúc, sau khi cầu phúc sẽ nhận được thuôc tính hỗ trợ, có thể cầu phúc nhiều lần để thay đổi thuộc tính phù hợp với cá nhân.
  • Thuộc tính này sẽ tồn tại 24 giờ, mỗi ngày anh hùng có 10 lần để cầu phúc.

PW

 • Đoán Mệnh:
  • Dùng điểm linh khí để đoán mệnh, mỗi ngày có thể đoán mệnh 1 lần.
  • Vận mệnh trong ngày sẽ được hệ thống gợi ý trong quẻ kết quả, nếu anh hùng tin tưởng làm theo, biết đâu sẽ nhận được nhiều lợi ích thật bất ngờ.

PW

Mục 4: Quản Lý

PW

PW

 • Anh hùng có thể cấp quyền cho bạn đời, kết bái, sư đồ, bạn bè hoặc người lạ khi đến làm khách trong Gia Viên của mình.
 • Vì Gia Viên là nơi riêng tư, cần cân nhắc cấp quyền đúng đối tượng.

Mở khoá các khu vực Gia Viên

PW

 • Bản đồ Gia Viên đều rất rộng lớn và chia làm nhiều khu vực với công năng khác nhau.
 • Thông qua biểu tượng Mở ở góc trên phải, anh hùng có thể dùng Lăng Vân Kết để mở khoá các khu vực mà mình mong muốn.
 • Chỉ có thể mở khoá lần lượt khu vực theo trình tự chỉ định.
 • Lăng Vân Kết có thể nhận từ Phó Bản Tu Chân, Liên Đấu Bang hoặc Cửa Hàng.
 • Khu vực nào chưa được mở thì không thể đi đến được.

PW

PW

Sản Xuất Gia Viên

PW

PW

 • Bản đồ Gia Viên sẽ có một số khu vực có thể sản xuất tài nguyên xây dựng.
 • Anh hùng đến khu vực tương ứng, chọn thao tác để mở giao diện sản xuất Gia Viên.
 • Mỏ Linh Khoáng:
  • Nhấp chọn vào mảnh đất tại khu đào khoáng để mở thao tác.
  • Dùng nguyên liệu linh khoáng để thu thập Khoáng Thuỷ Tinh.
  • Nguyên liệu linh khoáng sẽ có nhiều cấp bậc, tuỳ thuộc vào cấp bậc Mỏ Linh Khoáng của anh hùng mà sẽ cần nguyên liệu cấp bậc tương ứng.
  • Sản lượng thu được cũng sẽ phụ thuộc vào cấp bậc của Mỏ Linh Khoáng.
 • Vườn Tiên Thú:
  • Nhấp chọn vào máng thức ăn trong chuồng thú để mở thao tác.
  • Dùng nguyên liệu tiên thú để thu thập Yêu Đơn.
  • Nguyên liệu tiên thú sẽ có nhiều cấp bậc, tuỳ thuộc vào cấp bậc Vườn Tiên Thú của anh hùng mà sẽ cần nguyên liệu cấp bậc tương ứng.
  • Sản lượng thu được cũng sẽ phụ thuộc vào cấp bậc của Vườn Tiên Thú.
 • Vườn Chỉ Huyền:
  • Nhấp chọn vào mảnh đất trồng trọt để mở thao tác.
  • Dùng nguyên liệu linh thảo để thu thập Mộc Linh.
  • Nguyên liệu linh thảo sẽ có nhiều cấp bậc, tuỳ thuộc vào cấp bậc Vườn Chỉ Huyền của anh hùng mà sẽ cần nguyên liệu cấp bậc tương ứng.
  • Sản lượng thu được cũng sẽ phụ thuộc vào cấp bậc của Vườn Chỉ Huyền.
 • Các loại nguyên liệu sản xuất có thể mua tại cửa hàng hệ thống.

PW

 • Sau khi sử dụng nguyên liệu để sản xuất thì hệ thống hiển thị thời gian chờ thu thập, hết thời gian chờ thì ngươi chơi phải đến ngay nơi thu thập để nhận thành quả.
 • Ngoại ra, có thể mua thêm các vật phẩm giảm thời gia chờ thu thập thông qua hệ thống Cửa Hàng Nguyên Bảo.

PW