02/09: Bảo trì ra mắt sự kiện mừng Quốc Khánh

Quý nhân sĩ anh hùng thân mến

Hòa cùng niềm vui chào mừng Lễ Quốc Khánh 02/09/2020, Perfect World VNG sẽ khai mở hàng loạt sự kiện & hoạt động mới vô cùng thú vị với phần thưởng quý giá không thể bỏ qua như thiết bị bay Mèo Hồng (vĩnh viễn), ngoại trang Linh Lung Anh Vũ (vĩnh viễn), Thiên Thư 6: Định Phong Ba...

Đồng thời, để cập nhật các nội dung mới, các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 02/09/2020, thông tin chi tiết như sau9

 • Thời gian bảo trì: 09:00 - 11:00 ngày 02/09/2020.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Ra mắt chuỗi sự kiện mừng Lễ Quốc Khánh như bên dưới.


Tích Điểm Thưởng Quốc Khánh

 • Thời gian diễn raSau bảo trì 02/09 – 23:59 04/09/2020
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi tích trữ 1 Nguyên Bảo nhận 1 tích điểm, mua gói quà ngày, gói tháng, Quỹ Trưởng Thành có thể nhận tích điểm tương ứng (10 Nguyên Bảo = 10 tích điểm), các anh hùng có thể vào Ưu Đãi-Tiệm Điểm và tiêu hao tích điểm đổi đạo cụ.
 • Sau khi hoạt động kết thúc tích điểm sẽ về 0, các anh hùng nhớ tranh thủ đổi thưởng trong thời gian hoạt động.
 • Vật phẩm đổi được đều là vật phẩm khóa.
 • Tuỳ theo cấp giới hạn của máy chủ và nhân vật, một số phần thưởng có thể đổi tại Tiệm Điểm sẽ khác nhau.

Alpha Test Perfect World VNG

Alpha Test Perfect World VNG

Mưa Lì Xì

 • Thời gian diễn raSau bảo trì 02/09 – 23:59 04/09/2020
 • Vị trí hoạt động: Phúc Lợi – Mưa Lì Xì.
 • Trong thời diễn ra hoạt động, mỗi ngày vào lúc 12:00 – 13:00 và 20:00 – 21:00, hệ thống sẽ phát lì xì cho toàn server, người chơi online nhanh tay mở mưa lì xì để nhận về Nguyên Bảo Khóa.
 • Mỗi ngày 1 nhân vật được nhận tối đa 100 Nguyên Bảo Khóa.

Alpha Test Perfect World VNG

Hộp Mừng Quốc Khánh

 • Thời gian diễn raSau bảo trì 02/09 – 23:59 08/09/2020
 • Vị trí hoạt động: Cửa Hàng - Mua Hạn Giờ.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 1 hộp quà mừng Quốc Khánh.
 • Mở nhận 50000 Bạc, Danh hiệu đặc biệt Lễ Quốc Khánh (màu Cam), 1 Rương Chọn Đá Hồn Lv3, 1 Đá Càn Khôn, 2 Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt.

Alpha Test Perfect World VNG

Điểm Danh Nhận Thưởng

 • Thời gian diễn raSau bảo trì 02/09 – 23:59 10/09/2020
 • Vị trí hoạt động: Phúc Lợi - Đăng Nhập Nhận Thưởng.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật Lv8 trở lên mỗi ngày đăng nhập có thể nhận nhiều phần thưởng phong phú như Ngân Nguyên Bảo, Đá Càn Khôn, Pha Lê Linh Tính, Đá Hồn Sinh Lực Lv3...

Alpha Test Perfect World VNG

Hộp Tuyển Chọn Nội Đơn

 • Thời gian diễn raSau bảo trì 02/09 – 23:59 08/09/2020
 • Vị trí hoạt động: Cửa Hàng - Mua Hạn Giờ.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 40 hộp quà.
 • Mở quà nhận 50000 Bạc, nhận thêm 1 trong Hộp Nội Đơn-Hiếm-Tự Chọn, 2 Nội Đơn Tinh Túy, Hiểu Rõ Nhược Điểm, Vùng Phép Thuật, Phụ Độc, Nghịch Chiến, Trọng Kích, 10 Đá Vạn Tượng.
 • Sách Tinh Linh nhận từ hộp mua bằng Nguyên Bảo (Hiểu Rõ Nhược Điểm, Vùng Phép Thuật, Phụ Độc, Nghịch Chiến, Trọng Kích) có thể giao dịch, đạo cụ khác là khóa.
 • Tất cả đạo cụ nhận từ hộp mua bằng Nguyên Bảo Khóa đều là khóa.

Alpha Test Perfect World VNG

Quà Trợ Lực Danh Vọng

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 02/09 - 23:59 ngày 08/09/2020.
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Cửa hàng-Mua Hạn Giờ sẽ mở bán Quà Trợ Lực Danh Vọng.
 • Sau khi mở sẽ nhận Ấn Chương Hắc Ám Lv1 x20, đồng thời có thể nhận thêm Ấn Chương Hắc Ám Lv1 x10, Ấn Chương Hắc Ám Lv2 x10, Ấn Chương Hắc Ám Lv3 x10.
 • Mỗi nhân vật chỉ được mua tối đa 5 quà/tuần.

Alpha Test Perfect World VNG

Mở bán thời trang Lưu Diệm Phong Hoa

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 02/09 - 23:59 ngày 08/09/2020.
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì ngày 02/09 - 23:59 ngày 04/09/2020.
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thời trang Lưu Diệm Phong Hoa. Đặc biệt, trong 3 ngày đầu sự kiện bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.

Perfect World VNG

Perfect World VNG

Túi Vui Vẻ Lưu Diệm Phong Hoa

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 02/09 - 23:59 ngày 08/09/2020.
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Cửa hàng-Mua Hạn Giờ sẽ mở bán hộp quà Túi Vui Vẻ Lưu Diệm Phong Hoa quý giá.
 • Mở hộp quà chắc chắn nhận được: 50,000 Bạc, đồng thời có thể nhận thêm Hộp Nội Đơn-Thường x1, Đá Thiên Canh x1, Đá Càn Khôn x1, Rương Linh Mai x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Lưu Diệm Phong Hoa (7 ngày). Mở 30 lần chắc chắn nhận được Lưu Diệm Phong Hoa (7 ngày).
 • Dùng Hộp Nội Đơn-Thường ngẫu nhiên nhận 1 Nội Đơn Tinh Linh-Thường, dùng Rương Linh Mai ngẫu nhiên nhận 1 Nguyên Liệu Phụ Linh Lam.
 • Tất cả đạo cụ nhận khi mở hộp đều là khóa.
 • Mỗi nhân vật chỉ được mua tối đa 30 hộp quà.

Perfect World VNG

Mở bán thiết bị bay Sen Xanh Yêu Kiều

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 02/09 - 23:59 ngày 08/09/2020.
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì ngày 02/09 - 23:59 ngày 04/09/2020.
 • Nội dung:Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay Sen Xanh Yêu Kiều. Đặc biệt, trong 3 ngày đầu sự kiện bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.

Perfect World VNG

Perfect World VNG

Hộp Sen Xanh Yêu Kiều

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 02/09 - 23:59 ngày 08/09/2020.
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại Cửa hàng-Mua Hạn Giờ sẽ mở bán hộp quà Sen Xanh Yêu Kiều quý giá.
 • Mở hộp quà chắc chắn nhận được: 50,000 Bạc, đồng thời có thể nhận thêm Đá Thiên Canh x1, Đá Càn Khôn x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Mảnh Thiên Thư x2, Nguyên Liệu Khắc-Thượng x8, thiết bị bay Sen Xanh Yêu Kiều (7 ngày). Mở 30 lần chắc chắn nhận được thiết bị bay Sen Xanh Yêu Kiều (7 ngày).
 • Lưu ý: Nếu nhân vật đã có thiết bị bay vĩnh viễn sẽ không thể dùng tiếp thiết bị bay 7 ngày.
 • Mỗi nhân vật chỉ được mua tối đa 30 hộp quà.

Perfect World VNG

Rút Thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 05/09 – 03:59 09/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 04:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.