19/08: Bảo trì ra mắt chuỗi sự kiện hấp dẫn

Quý nhân sĩ anh hùng thân mến

Tiếp tục mang đến nhiều hoạt động thú vị chào đón lễ Thất Tịch đang đến, Perfect World VNG sẽ bảo trì cập nhật Chuỗi Sự Kiện Tuần Mới cực hấp dẫn. Các anh hùng hãy nhanh tay tham dự sự kiện để không bỏ lỡ nhiều phần thưởng quý hiếm nhé.

 • Thời gian bảo trì: 09:00 - 11:00 ngày 19/08/2020.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Ra mắt chuỗi sự kiện tuần mới như bên dưới.


X2 thưởng phó bản Tu Chân

 • Thời gian bắt đầu: 04:00 22/08/2020 – 03:59 25/08/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, hoàn thành khiêu chiến phó bản tu chân có thể nhận x2 tỉ lệ rơi phó bản.
 • Phó bản Tu Chân dùng chung lần thưởng cho tất cả các độ khó.

 

Rương Tăng Bậc Tinh Linh

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 19/08 – 23:59 25/08/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc X1, nhận thêm 1 trong: Sách Tinh Linh-Hiếm X1, Nội Đơn Tinh Túy X2, Đá Luyện Nguyên X2, Đá Vạn Tượng X10.
 • Sách Tinh Linh-Hiếm gồm 1 trong các sách kỹ năng sau: Cấp tốc, Hiểu Rõ Nhược Điểm, Vùng Phép Thuật, Kỹ năng nhanh, Phụ Độc, Nghịch Chiến, Trọng Kích, Tăng hiệu quả trị liệu, Giải choáng, Liên Kích Choáng, Nổ Liên Kích, Liên Kích Nhanh
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 50 Rương
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ

Rương Lễ Thiên Thư

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 19/08 – 23:59 25/08/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Bùa Thiên Thư Lv1 X1, nhận thêm 1~10 Bí Quyển Cổ Đại, dùng Bùa Thiên Thư Lv1 có thể tự chọn 1 Thiên Thư Lv1 bất kỳ
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 200 hộp quà
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ.

Quà Trưởng Thành Ấm Áp

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 19/08 – 23:59 25/08/2020
 • Nội dung hoạt động: Sau khi mở tự chọn một trong những món Quà Tinh Luyện Ấm Áp, Quà Khắc Ấm Áp, Quà Đá Hồn Ấm Áp. Vật phẩm được giảm giá 12%.
 • Quà Tinh Luyện Ấm Áp: Ngày 1 nhận Đá Ảo Tiên X1, Đá Càn Khôn X1; ngày 2 nhận Đá Ảo Tiên X2, Đá Càn Khôn X1; ngày 3 nhận Đá Ảo Tiên X3, Đá Càn Khôn X2; ngày 4 nhận Đá Ảo Tiên X4, Đá Càn Khôn X2; ngày 5 nhận Đá Ảo Tiên X4, Đá Càn Khôn X2; ngày 6 nhận Đá Ảo Tiên X4, Đá Càn Khôn X2; ngày 7 nhận Đá Ảo Tiên X4, Đá Càn Khôn X2, Đá Thiên Canh X1.
 • Quà Đá Hồn Ấm Áp: Ngày 1 nhận Quà Chọn Đá Hồn Lv2 X2; ngày 2 nhận Quà Chọn Đá Hồn Lv2 X3; ngày 3 nhận Quà Chọn Đá Hồn Lv2 X3; ngày 4 nhận Quà Chọn Đá Hồn Lv2 X4; ngày 5 nhận Quà Chọn Đá Hồn Lv2 X5; ngày 6 nhận Quà Chọn Đá Hồn Lv2 X6; ngày 7 nhận Quà Chọn Đá Hồn Lv3 X3.
 • Quà Khắc Ấm Áp: Ngày 1 nhận Rương Khắc-Thượng X5; ngày 2 nhận Rương Khắc-Thượng X10; ngày 3 nhận Rương Khắc-Thượng X15; ngày 4 nhận Rương Khắc-Thượng X20; ngày 5 nhận Rương Khắc-Thượng X20; ngày 6 nhận Rương Khắc-Thượng X25; ngày 7 nhận Rương Khắc-Thượng X30.Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 1 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ

Ngoại trang Thiên Sứ giới hạn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 19/08 – 23:59 25/08/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 19/08 – 23:59 21/08/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán Ngoại trang Thánh Thiên Sứ/Thiên Sứ Bóng Tối, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử

Hộp Bất Ngờ Thiên Sứ Giáng Lâm

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 19/08 – 23:59 25/08/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc X1,  nhận thêm 1 trong: Hộp Nội Đơn-Thường X1,  Đá Thiên Canh X1,  Đá Càn Khôn X1,  Rương Linh Mai X1,  Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt X2,  Thiên Sứ Bóng Tối (7 Ngày)/Thánh Thiên Sứ (7 Ngày). Trong 30 lần mở chắc chắn nhận được Thiên Sứ Bóng Tối (7 Ngày)/Thánh Thiên Sứ (7 Ngày).
 • Dùng Hộp Nội Đơn-Thường ngẫu nhiên nhận 1 Nội Đơn Tinh Linh-Thường,  dùng Rương Linh Mai ngẫu nhiên nhận 1 Nguyên Liệu Phụ Thể Lam.
 • Lưu ý: Tất cả đạo cụ nhận khi mở hộp đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ

Mở bán Thiết Bị Bay (giới hạn)

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 19/08 – 23:59 25/08/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 19/08 – 23:59 21/08/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay Phần Thiên Bạch Loan, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử

Hộp Phần Thiên Bạch Loan-Bất Ngờ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 19/08 – 23:59 25/08/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc X1, nhận thêm 1 trong: Đá Thiên Canh X1, Đá Càn Khôn X1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt X2, Mảnh Thiên Thư X2, Nguyên Liệu Khắc-Thượng X8, thiết bị bay (7 Ngày). Trong 30 lần mở chắc chắn nhận được thiết bị bay Phần Thiên Bạch Loan (7 ngày)
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 22/08 – 03:59 25/08/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.