26/08: Khuấy động tuần mới cùng sự kiện hấp dẫn

Quý nhân sĩ thân mến!

Tiếp tục mang đến nhiều hoạt động thú vị mang đến nhiều hình phần quà cực hấp dẫn, Perfect World VNG xin thông báo Chuỗi Sự Kiện Tuần Mới. Các anh hùng hãy nhanh tay tham dự sự kiện để không bỏ lỡ nhiều phần thưởng quý hiếm nhé.

Giấy Thông Hành Hoàn Mỹ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 26/08 – 03:59 23/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi đạt cấp 20 có thể mua Giấy Thông Hành Hoàn Mỹ để tiến cấp thưởng từ Bạch Ngân sang Hoàn Kim, có thể thông qua nhiệm vụ ngày và tuần nhận kinh nghiệm để nâng cấp giấy thông hành.
 • Cấp Giấy Thông Hành đạt đến giai đoạn nhất định, có thể nhận quà giá trị khác nhau! Nâng cấp Giấy Thông Hành có thể nhận ngoại quan vũ khí chuyên dụng (Cực Đạo Tân Tinh) siêu hiếm ngoại hình vũ khí khác nhau tùy theo từng môn phái.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ được mua 1 lần trong thời gian diễn ra hoạt động.
 • Vị trí bày bán: Ưu Đãi – Giấy Thông Hành.

Hộp Hồn May Mắn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 26/08 – 23:59 01/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận ngay Hồn Trần x1, và 1 trong những vật phẩm sau Mảnh Tử Thuần-A x1, Mảnh Thanh Y Tử x1, Mảnh Dực Phong x1, Nguyên Thạch Hồn Tinh x1, Mảnh Hồn Tinh x2.
 • Hồn Trần dùng để vào Tiệm - Hồn Trần để đổi.
 • Tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 100 hộp/tuần.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ.

Rương Thăng Tiên Nhập Ma

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 26/08 – 23:59 01/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Bạc x50000, có thể nhận thêm 1 trong: Rương Sách Tiên Ma x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x1, Mảnh Thiên Thư x1, Ấn Chương Hắc Ám Lv3 x10, Quà Sách Tinh Linh x1. Mở Rương Sách Tiên Ma nhận 1 cuốn bí kíp: Thượng Tiên, Chân Tiên, Thiên Tiên, Cuồng Ma, Ma Thánh, Ma Tôn, bí kíp bao gồm 2 loại Bí Kíp-Thường và Bí Kíp-Hiếm.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 300 rương/tuần.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ.

Ngoại Trang Quýt và Mai

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 26/08 – 23:59 01/09/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 26/08 – 23:59 28/08/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán Ngoại trang Quýt và Mai, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử.

Hộp Quýt và Mai Bất Ngờ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 26/08 – 23:59 01/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc X1, nhận thêm 1 trong: Đá Thiên Canh X1, Đá Càn Khôn X1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt X2, Mảnh Thiên Thư X2, Nguyên Liệu Khắc-Thượng X8, Quýt Và Mai (7 Ngày). Trong 30 lần mở chắc chắn nhận được Quýt Và Mai (7 Ngày).
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ.

Mở bán thiết bị bay giới hạn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 26/08 – 23:59 01/09/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 26/08 – 23:59 28/08/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay Cẩm Lãng, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử.

Hộp Sóng Xô Mùa Hè

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 26/08 – 23:59 01/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc X1, nhận thêm 1 trong: Hộp Nội Đơn-Thường X1, Đá Thiên Canh X1, Đá Càn Khôn X1, Rương Linh Mai X1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt X2, Cẩm Lãng (7 Ngày). Trong 30 lần mở chắc chắn nhận được Cẩm Lãng (7 Ngày).
 • Dùng Hộp Nội Đơn-Thường ngẫu nhiên nhận 1 Nội Đơn Tinh Linh-Thường. Dùng Rương Linh Mai ngẫu nhiên nhận 1 Nguyên Liệu Phụ Thể Lam. Tất cả đạo cụ nhận khi mở hộp đều là khóa.
 • Chú ý: Đã nhận Thiết Bị Bay Vĩnh Viễn không thể dùng tiếp Thiết Bị Bay 7 Ngày.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ.

X2 thưởng phó bản Hoàng Hôn

 • Thời gian bắt đầu: 04:00 29/08 – 03:59 31/08/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, hoàn thành khiêu chiến phó bản khiêu chiến Hoàng Hôn có thể nhận x2 tỉ lệ rơi phó bản.
 • Phó bản Hoàng Hôn dùng chung lần thưởng cho tất cả các độ khó.

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 29/08 – 03:59 02/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.