Cập Nhật Khác

Từ 09/12/2020

Các anh hùng tu chân thân mến,

Ở phiên bản mới này quý anh hùng sẽ có thêm được nhiều cập nhật mới vô cùng thú vị giúp quý anh hùng gia tăng sức mạnh thỏa sức chinh phục tam giới.

Khắc trang bị thêm mới dòng thuộc tính thứ 3 và 4 có thể giúp quý anh hùng tăng thêm sức mạnh trên con đường chinh phục tam giới. Các anh hùng có thể tìm hiểu thêm quy tắc trong phần hướng dẫn dưới dây cho thuộc tính khắc cùng vị trí cần tăng đồng bộ.

Hướng dẫn thêm dòng thuộc tính: Ở Giao diện màn hình chọn Cường Hóa -> Khắc.

Thuộc tính thứ 3

  • Yêu cầu: Nhân vật đạt Level CS1 Lv59.
  • Làm theo nhiệm vụ để mở dòng thuộc tính thứ 3 (Nhấp vào nhiệm vụ và làm theo hướng dẫn của NPC sẽ hoàn thành). Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, thuộc tính thứ 3 sẽ được mở.

Thuộc tính thứ 4

  • Yêu cầu: Nhân vật đạt Level CS1 Lv89.
  • Làm theo nhiệm vụ để mở dòng thuộc tính thứ 4 (Nhấp vào nhiệm vụ và làm theo hướng dẫn của NPC sẽ hoàn thành). Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, thuộc tính thứ 4 sẽ được mở.

  • Làm theo nhiệm vụ hướng dẫn để mở khóa dòng thuộc tính thứ 4 tại bảng Nhiệm vụ.

Vong Cấm Sa

PW

  • Người chơi có thể mua vong cấm sa tại cửa hàng: Cửa hàng -> Tinh Linh -> Vong Cấm Sa.
  • Vong Cấm Sa được bán với giá 600 NB.

  • Yêu Cầu: Tinh Linh cấp cao đã đạt đến Level 90, đã Tẩy Luyện (Sử dụng Hạt Tụ Nguyên), đã Đột Phá để mở Nội Đơn cho Tinh Linh.

PW

PW

  • Có 2 loại: Quên - Thường và Quên - Cao.

PW

  • Khi Tinh Linh đạt đủ điều kiện cần, nhấp vào Tinh Linh và chọn Nội Đơn, bấm quên và sử dụng Vong Cấm Sa để quên nội đơn cấp cao của Tinh Linh.