Phó Bản Quân Đoàn

Từ 09/12/2020

Trên khắp tam giới rộng lớn, có vô vàn thử thách thú vị đón chờ anh hùng đến chinh phục, Perpect World VNG xin giới thiệu đến quý anh hùng phó bản mời đầy mới lạ hấp dẫn thỏa sức chinh phục.

Phó bản Thử thách Quân đoàn Băng Tuyết Thần Tích

 • Các vị anh hùng có thể tham gia Phó bản Thử thách Quân đoàn Băng Tuyết Thần Tích tại giao diện Hoạt động -> Khiêu chiến Quân Đoàn -> Băng Tuyết Thần Tích hoặc trong giao diện Tổ Đội -> Khiêu Chiến Quân đoàn -> Băng Tuyết Thần Tích.

PW

Tham gia phó bản
 • Các anh hùng hãy vượt qua chướng ngại vật Mặt Lang Phong Ấn để đến gặp tượng Nữ Thần.

PW

 • Sau khi các anh hùng đã đế đến gặp tượng Nữ Thần, hãy tiến hành Gia cố Phong Ấn, thời gian Gia Cố Phong Ấn3 phút, mỗi lần chỉ được gia cố một phong ấn, gia cố phong ấn càng nhiều thì sẽ hạn chế bớt những Thần ThúNữ Thần Ác Ma có thể triệu hồi. Trong lúc chờ đợi gia cố các anh hùng phải chiến đấu với những quái nhỏ ngăn cản việc phong ấn của Nữ Thần.

PW

 • Khi việc gia cố hoàn thành các bạn sẽ đối đầu với Boss đầu tiên là Nữ Thần Ác Ma.

PW

 • Chi tiết bộ kỹ năng của Nữ Thần Ác Ma:

PW

 • Sau khi chiến thắng Nữ thần Ác Ma, mỗi thành viên trong Quân đoàn sẽ nhận được 10 điểm Năng động. Kế đến, tiến hành đối thoại với thần thức Nữ Thần để triệu hồi Phúc Sương Chị Dực, nó sẽ đưa Quân đoàn của bạn đến thử thách tiếp theo.

PW

 • Tiếp đó các anh hùng hãy chiến đấu với quái Cáo Bay trên đường đi, sau đó đến gặp và đối thoại người Tu Chân bị Thương để chuẩn bị tiến hành khiêu chiến với boss thứ 2 (Lục Thừa Phong).          

PW

 • Hình ảnh boss Lục Thừa Phong:

PW

 • Bộ kỹ năng Lục Thừa Phong:

PW

 • Khi đánh bại được Lục Thừa Phong, hãy tiến tới hồ nước, đến cầu băng quý anh hùng sẽ bị đám lâu la cản đường hãy tiêu diệt chúng và tiếp tục tiến về hồ nước nơi có Boss Huyền Vũ Thú đang đợi sẵn.

PW

 • Bộ kỹ năng của Huyền Vũ Thú:

PW

 • Khi giao tranh, lúc Huyền Vũ Thú còn khoảng 20% máu thì Huyền Vũ Thú sẽ dùng kỹ năng lặn xuống mặt nước và kêu gọi Giao Xà. Giao Xà gây khói độc, ngoài ra Giao Xà còn triệu hồi ra Phúc Sương Ấu Long.
 • Sau khi tiêu diệt Boss Huyền Vũ Thú sẽ có khả xác suất rơi những trang bị quý hiếm sau:

PW

 • Ngoài ra phó bản còn rơi những nguyên liêu khác như:
  • Lửa Lãnh Chúa Dung Nham
  • Băng Cóc Hàn Tức
  • Thiên Cơ Tài
  • Đá Hồ Level 4
  • Đá Càn Khôn
  • Đồng Tâm kính chưa giám định

PW

Cẩm Nang Như Mộng Lệnh

PW

 • Và cuối cùng là trang bị phẩm chất Vàng theo lv nhân vật.

Phế Tích Phá Ma

 • Người chơi có thể tham gia Phó bản Tu Chân – Phế Tích Phá Ma tại giao diện Hoạt động -> Tu Chân -> Phế Tích Phá Ma hoặc trong giao diện Tổ Đội -> Phó bản Tu Chân -> Phế Tích Phá Ma

PW

Tham gia phó bản
 • Trước tiên các anh hùng hãy đối thoại với Trưởng Lão Tu Chân và đến sảnh điện và tiêu diệt tất cả các quái ở sảnh điện để triệu hồi Boss Cơ Trữ.

PW

 • Bộ kỹ năng của Cơ Trữ:

PW

 • Sau khi tiêu diệt được Cơ Trữ xong, hãy tiến đến đường hầm để đến gặp Tháp Phá Ma. Lưu ý các anh hùng hãy di chuyển khóe lóe để né những cột lửa trong đường hầm nhé, nó có khả năng thiêu đốt và gây sát thương rất lớn đấy!

PW

 • Khi đến chính điện thì các anh hùng hãy tấn công hết quái Thể Cấu Tạo Hư Tổn để Tháp Phá Ma xuất hiện.

PW

 • Chi tiết bộ kỹ năng Tháp Phá Ma:

PW

 • Trước tiên Tháp Phá Ma sẽ triệu hồi ra những quái Thông Tinh Ma Pháp và gây ra một số hiệu ứng bất lợi, hãy tiêu diệt tất cả bọn chúng để có thể tấn công vào Tháp Pháp Ma.

PW

 • Sau khi tiêu diệt Boss Tháp Phá Ma sẽ có khả xác suất rơi những trang bị quý hiếm sau:

PW

 • Ngoài ra phó bản còn rơi những nguyên liêu khác như:
  • Đá Thiên Canh
  • Thiên Cửu Tức Nhưỡng
  • Đồng Tâm Kính chưa giám định
  • Đá Địa sát Bậc 1
  • Mảnh Đá Ảo Ảnh

PW

 • Và cuối cùng là trang bị phẩm chất Tím và Vàng theo level nhân vật.

Giới thiệu Phó Bản Tu Chân – Phiêu Miễu Tiên Cư - Hư 

 • Người chơi có thể tham gia Phó bản Tu Chân – Phiêu Miễu Tiên Cư - Hư tại giao diện Hoạt động -> Tu Chân -> Phiêu Miễu Tiên Cư - Hư hoặc trong giao diện Tổ Đội -> Phó bản Tu Chân -> Phiêu Miễu Tiên Cư - Hư.

Tham gia phó bản
 • Người chơi tiến vào và tiêu diệt các Siêu Thú, sau đó tiến về phía Đài Phiêu Miểu phía bên phải để khiêu chiến boss Phiểu Miểu Tiên Tử.
 • Boss Phiêu Miểu Tiên Tử

 • Chi tiết bộ kỹ năng của Phiêu Miểu Tiên Tử :

 • Sau khi đánh bại Phiêu Miểu Tiên Tử cửa mở pháp trận sẽ mở, cách anh hùng tiến vào sẽ được đưa đến pháp trận để đối phó với quái, sau khi tiêu diệt hết bọn chúng thì boss Thánh Sứ Ánh Trăng sẽ xuất hiện.

 • Chi tiết bộ kỹ năng của Thánh Sứ Ánh Trăng :

Tiêu diệt Boss Thánh Sứ Ánh Trăng sẽ có khả xác suất rơi những trang bị quý hiếm sau

 • Ngoài ra phó bản còn rơi những nguyên liêu khác như:
  • Đá Thiên Canh
  • Thiên Cửu Tức Nhưỡng
  • Đồng Tâm Kính chưa giám định
  • Đá Địa sát Bậc 1
  • Mảnh Đá Ảo Ảnh

 • Và cuối cùng là trang bị phẩm chất Tím và Vàng theo lv nhân vật.