Phó Bản Tổ Đội

Từ 09/12/2020

Trên khắp tam giới rộng lớn, có vô vàn thử thách thú vị đón chờ anh hùng đến chinh phục, Perpect World VNG xin giới thiệu đến quý anh hùng loạt phó bản mới đầy mới lạ hấp dẫn thỏa sức chinh phục.
Phó bản Băng Phong Cổ Đạo

Hướng dẫn chơi
 • Có 3 mức độ cho người chơi lựa chọn: Dễ - Thường – Khó, người chơi chọn mức độ tùy thuộc vào mức tu vi mình hiện có.
  • Dễ: Xác suất rơi: cơ bản – Tu vi đề cử: 720000
  • Thường: Xác suất rơi: Cao hơn – Tu vi đề cử: 800000
  • Khó: Xác suất rơi: cao nhất – Tu vi đề cử: 880000
 • Số lương boss: 3
 • Người chơi gia cố phong ấn trong khoảng thời gian nhất định.

Nữ thần Ác Ma

 • Sau khi hoàn tất tầng đầu tiên, người chơi sẽ đến boss thứ 2.
Lục Thừa Phong

Huyền Vũ Thú

Phần thưởng

Khiêu Chiến Ngẫu Nhiên CS1 Lv99

 • Khiên chiến ngẫu nhiên - Điện Hoàng Hôn - Trên: Nâng cấp phó bản Dung Hỏa Tâm CS1 Lv99 thành phó bản thử thách ngẫu nhiên, các anh hùng mỗi ngày có thể thử thách những phó bản thử thách tiểu đội khác nhau.
 • Có 4 bản đồ: Khiêu chiến ngẫu nhiên - Tầng dưới Điện Hoàng Hôn, Khiêu chiến ngẫu nhiên - Tầng trên Điện Hoàng Hôn, Đấu trường Lạc Nguyêt, Dung Hỏa Tâm.
 • Người chơi có thể tham gia phó bản bằng cách vào hoạt động -> Khiêu Chiên -> Khiêu chiến ngẫu nhiên CS1 Lv99
Hoàng Hôn Vương - Thương Lực

Hoàng Hôn Hầu - Tử Thuần

Chúa Tể Ảo Cảnh - Thiên Địa Vô Dụng

Bản đồ Dung Hỏa Tâm

Ma Đầu Ký Sinh

Lã Như Yên

Lãnh Chúa Dung Nham

 • Sau khi hoàn thành phó bản, người chơi sẽ được nhận các phần thưởng hấp dẫn
Phần thưởng