Mộng Bất Ngờ

Phó bản khiêu chiến quân đoàn CS2 Lv149 [Mộng Bất Ngờ], vượt phó bản có xác suất nhận thưởng hiếm như Mảnh Anh Hồn-Huyền Vũ Thú, Nguyên Liệu chế tạo Đồ Cam CS2 Lv159 và Áo Choàng Đỏ CS2 Lv139...

Khe Thời Gian

Phó bản khiêu chiến đội CS2 Lv159 [Khe Thời Gian], vượt phó bản có xác xuất rơi Cẩm Nang Cam CS2 Lv159, nguyên liệu chế tạo Đồ Cam CS2 Lv159 và Văn Chương chưa giám định bậc 7...