Bạch Tuộc Đen

Anh hùng Chuyển Sinh 1 cấp 89 trở lên có thể cùng chung sức trải nghiệm thử thách tu chân mới - Bạch Tuộc Đen, tiêu diệt thuỷ quái lừng danh và nhận ngàn phần thưởng hấp dẫn...

Dung Hoả Tâm

Từ phiên bản mới, anh hùng tu chân sẽ có thể hợp sức chinh phục phó bản khiêu chiến Dung Hoả Tâm khốc liệt để đoạt lấy thần khí và những bảo vật mạnh mẽ lừng danh tam giới...