[Tân thủ cần biết] Nhiệm vụ Tầm Long

Tầm Long là hệ thống nhiệm vụ đặc biệt hỗ trợ các anh hùng Perfect World VNG. Theo đó, khi nạp đạt mốc và hoàn thành các nhiệm vụ nhất định sẽ nhận được vô số quà tặng hấp dẫn.

Tổng cộng có 9 mức Tầm Long từ thấp đến cao, mỗi loại cũng có nhiệm vụ và phần tưởng khác nhau. Mỗi mức nhiệm vụ chỉ nhận được một lần, hoàn thành mức nhiệm vụ trước thì mới được nhận mức nhiệm vụ kế tiếp, các vật phẩm nhận thưởng đều khoá.


Mức 1: Tù Ngưu

 • Nhiệm vụ: Tầm Long sở thích âm nhạc, Tầm Long truyền thuyết đàn ma, Gặp là mừng.
 • Mức nạp yêu cầu: 100
 • Phần thưởng gồm có: Ma Phương Cao, Tu Chân Mật Quyển, Bạc, Tàng Bảo Đồ, Danh hiệu Trạc Nhĩ Thánh Âm.

PW

Mức 2: Nhai Xế

 • Nhiệm vụ: Tầm Long hỏi chuyện lành dữ, Tầm Long thần binh, Gặp là mừng.
 • Mức nạp yêu cầu: 500
 • Phần thưởng gồm có: Đá Hoàng Trầm Lv3, Thiên Cơ Tài, Vỏ Rùa Kiên Cố, Bạc, Danh hiệu Mài Ngọc Luyện Vàng.

PW

Mức 3: Trào Phong

 • Nhiệm vụ: Tầm Long tìm kiếm u kỳ, Tầm Long manh mối cuối, Gặp là mừng.
 • Mức nạp yêu cầu: 1500
 • Phần thưởng gồm có: Choàng Nghịch Lân, Đá Thiên Canh, Khoá Tinh Linh, Ấn Chương Hắc Ám Lv3, Danh hiệu Lập Bịch Lăng Lam.

PW

Mức 4: Bồ Lao

 • Nhiệm vụ: Tầm Long hồng chung hống, Tầm Long chuông lớn, Gặp là mừng.
 • Mức nạp yêu cầu: 3000
 • Phần thưởng gồm có: Rương Sách Tiên Ma, Thiên Cơ Tài, Khoá Tinh Linh, Ấn Chương Hắc Ám Lv4, Danh hiệu Liệt Thiên Lôi Chấn.

PW

Mức 5: Toan Nghê

 • Nhiệm vụ: Tầm Long tử yên diêu diêu, Tầm Long toan nghê trân bảo, Gặp là mừng.
 • Mức nạp yêu cầu: 5000
 • Phần thưởng gồm có: Trứng Tinh Linh Linh Hồn Sồi Già, Sách Cổ Huyền Thiên, Khoá Tinh Linh, Ấn Chương Hắc Ám Lv5, Danh hiệu Hô Mưa Gọi Gió.

PW

Mức 6: Bá Hạ

 • Nhiệm vụ: Tầm Long hưởng trường thọ, bí ẩn Tầm Long bá hạ, Gặp là mừng.
 • Mức nạp yêu cầu: 10000
 • Phần thưởng gồm có: Đá Hoàng Trầm Lv7, Thiên Cơ Tài, Phong Vô Ngấn Giá Sắt, Ấn Chương Hắc Ám Lv6, danh hiệu Huyền Như Nhật Nguyệt.

PW

Mức 7: Hiến Chương

 • Nhiệm vụ: Tầm Long hào hung, Tầm Long công chính chính trực, Gặp là mừng.
 • Mức nạp yêu cầu: 30000
 • Phần thưởng gồm có: Câu Hồn Nhiếp Phách, Thiên Cơ Tài, Thất Diệu Luân, Ấn Chương Hắc Ám Lv6, danh hiệu Tôn Nghiêm.

PW

Mức 8: Hiến Chương

 • Nhiệm vụ: Tầm Long văn tâm thỉnh cầu, Tầm Long chép bia cổ, Gặp là mừng.
 • Mức nạp yêu cầu: 50000
 • Phần thưởng gồm có: Thổ Địa Bái Thọ, Đá Càn Khôn bậc 2, Quyển Thượng Cổ, Ấn Chương Hắc Ám Lv6, danh hiệu Siêu Thần Nhập Hoá.

PW

Mức 9: Ly Vẫn

 • Nhiệm vụ: Tầm Long ngọn lửa kỳ dị, Tầm Long thu hoạch, Gặp là mừng.
 • Mức nạp yêu cầu: 100000
 • Phần thưởng gồm có: Yên Chi Hồng Lệ, Đá Càn Khôn bậc 3, Quyển Thượng Cổ, Hàng Ma Ấn Hắc Ám, danh hiệu Nổi Danh Thiên Hạ.

PW