04/05: Tuần lễ mừng sinh nhật rộn ràng khắp Tam Giới

Quý anh hùng thân mến,

Để chào mừng một tuần mới lại đến, Perfect World VNG xin gửi đến quý anh hùng loạt hoạt động mới cực hấp dẫn hứa hẹn tạo thêm nhiều niềm vui trên con đường tu chân của quý anh hùng. Để cập nhật sự kiện các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 04/05/2022, xin quý anh hùng lưu ý.

 • Thời gian bảo trì: Từ 9:00 - 11:00 04/05/2022.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.

Cửa Hàng Tích Điểm

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 04/05 – 23:59 ngày 07/05/2022  
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi tích trữ 1 Nguyên Bảo nhận 1 tích điểm, mua gói quà ngày, gói tháng, Quỹ Trưởng Thành có thể nhận tích điểm tương ứng (tích trữ 10 Nguyên Bảo = 10 tích điểm), các anh hùng có thể vào Ưu Đãi - Cửa hàng tích điểm để tiêu hao tích điểm đổi đạo cụ hiếm như Quyển Kinh - Thượng Thư, Tinh linh Cát Cát, Thiên thư lv6, Thần Khí Tiên Phẩm, Ngoại trang đầu sức giới hạn, Ngoại hình vũ khí Ảo Ngân (Vĩnh Viễn) và những vật phẩm khác...  
 • Những đạo cụ đổi được đều là khóa.  
 • Lưu ý: Sau khi hoạt động kết thúc tích điểm về 0, các anh hùng nhớ tranh thủ đổi thưởng trong thời gian hoạt động.  
 • Người chơi vui lòng không tiêu phí tại bản đồ Vùng Thần Tịch, Vân Đỉnh Lạc Viên và các bản đồ liên server khác để tránh xảy ra lỗi.
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Tiệm Điểm  

Hộp Quà Trợ Lực

 • Nội dung: Mở bán các gói Hộp Quà Trợ Lực giúp các anh hùng nâng cao Cường hóa trang bị tănng cấp Tu Chân 
 • Thời gian mở bán: 09:30 ngày 04/05 – 23:59 06/05/2021 
 • Cấp độ có thể mua gói quà: Nhân vật từ 20 trở lên có thể mua 
 • Hộp Linh Thạch Trợ

 • Hộp Tiên Phù Trưởng Thành

 • Hộp Chúc Phúc Càn Khôn

Hộp Quà Trợ Lực Phó Bản

 • Nội dung: Mở bán các gói Hộp Quà Trợ Lực giúp các anh hùng nâng cao Cường Hóa trang bị tăng cấp Tu Chân.
 • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 07/05 – 23:59 10/05/2022
 • Cấp độ có thể mua gói quà: Nhân vật từ 20 trở lên có thể mua 
 • Bảo Hộp Mật Cảnh

 • Bảo Hộp Mật Cảnh Cao Cấp

Thông Thiên Mật Bảo

 • Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 04/05 – 23:59 07/05/2022
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, có thể dùng Lệnh Bài Tầm Bảo tiến hành đào bảo để nhận chiến lợi phẩm. Mỗi lần Tầm Bảo sẽ được 10 điểm, đạt số điểm chỉ định sẽ được nhận thưởng hiếm. Điểm giữa các bản đồ không tính chung. 
 • Sau khi vượt mỗi tầng bản đồ đều có thể tạo mới điểm và thưởng của bản đồ hiện tại. Số lần tạo mới xem trong giao diện hoạt động. Trước khi tạo mới cần nhận hết tất cả thưởng của tầng bản đồ đó. Khi hoạt động kết thúc điểm sẽ bị xóa. Tất cả đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa. 
 • Lưu ý: Lệnh Bài Tầm Bảo chỉ được dùng trong thời gian hoạt động, kiến nghị tầm bảo sớm và nhận đạo cụ trước thời gian kết thúc hoạt động. Không nên thao tác khi hoạt động sắp kết thúc để tránh thao tác thất bại vì không đủ thời gian. 
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Thông Thiên Bí Bảo

May Mắn Liên Tiếp

 • Thời gian hoạt động:  09:30 ngày 04/05 – 23:59 10/05/2022  
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, các anh hùng vượt phó bản Tu Chân và phó bản Thử Thách, mỗi Boss chắc chắn nhận 『Cỏ May Mắn*1』, mỗi ngày tối đa nhận 7 Cỏ May Mắn, trong thời gian hoạt động tối đa nhận được『Cỏ May Mắn*35』
 • Mỗi lần mở tiêu hao 1 Cỏ May Mắn, mỗi lần làm mới tiêu hao 3 Cỏ May Mắn. 
 • Vị trí hoạt động: Ưu đãi – May mắn liên tiếp

Bàn Chiêm Tinh

 • Thời gian hoạt động:  00:00 ngày 08/05 – 23:59 ngày 10/05/2022 
 • Nội dung hoạt động:  Hoạt động hạn giờ Bàn Chiêm Tinh, ngoài Anh Hồn cấp S Hắc Minh Thánh Đế, Anh Hồn cấp S Kiếm Thần, còn có cơ hội nhận đạo cụ hiếm Đá Càn Khôn Bậc 2, Rương Thần Âm Linh Mai...
 • Đạo cụ tiêu hao khi Chiêm Tinh bày bán hạn giờ tại Cửa Hàng, vào Ưu Đãi>Bàn Chiêm Tinh để tham gia hoạt động. Sử dụng Lưu Li Kính tiến hành Chiêm Tinh, mỗi lần Chiêm Tinh thành côn có thể nhận đạo cụ tương ứng, Chiêm Tinh thất bại sẽ nhận được Chòm Sao, có thể dùng Chòm Sao đổi đạo cụ tại tiệm đổi.  
 • Lưu ý: Chỉ có thể sử dụng Lưu Li Kính trong thời gian hoạt động, hoạt động kết thúc sẽ reset tất cả các Chòm Sao, các anh hùng chú ý tiến hành Chiêm Tinh và đổi trong thời gian hoạt động.  
 • Thưởng hoạt động:  Hắc Minh Thánh Đế, Lục Thừa Phong, Kiếm Thần, Rương Thần Âm Linh Mai, Linh Châu, Đá Càn Khôn Bậc 2.
 • Vị trí hoạt động: Ưu đãi - Bàn Chiêm Tinh.   

Quà Năng Động

 • Thời gian hoạt động00:00 ngày 08/05 – 23:59 ngày 10/05/2022  
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, năng động đạt mốc nhất định sẽ được nhận thưởng để tham gia hoạt động Bàn chiêm Tinh.   

Tử Khí Đông Lai

 • Thời gian hoạt động00:00 ngày 04/05 – 23:59 ngày 04/05/2022; 00:00 ngày 07/05 –23:59 ngày 07/05/2022 & 00:00 ngày 10/05 – 23:59 ngày 10/05/2022
 • Nội dung:  Các server với các cấp server khác nhau, tùy vào hành vi của người chơi khi online sẽ kích hoạt hoạt động Phúc lợi nạp bất ngờ.

Nạp Mỗi Ngày

 • Thời gian hoạt động: 09:30 ngày 04/05 – 23:59 ngày 07/05/2022 
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động Nạp Mỗi Ngày đạt mức chỉ định, được nhận thưởng. Trong thời gian hoạt động mua Quà Hàng Ngày 1, Quà Hàng Ngày 2, Quà Hàng Ngày 3, Thẻ Bạc (30 Ngày), Thẻ Vàng (30 Ngày), Thẻ Vàng (Vĩnh viễn), Quỹ trưởng thành đều tính vào mức tích lũy. 
 • Mỗi mức thưởng chỉ được nhận 1 lần. Người chơi cần nhận thưởng từ mốc thấp đến mốc cao.  
 • Đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa. Phần thưởng nhận ở các mốc nạp sẽ khác nhau tùy theo cấp của máy chủ.  
 • Mốc nạp tích lũy chỉ tính khi người chơi online, nếu người chơi offline trong lúc nạp thì mốc nạp sẽ được cộng dồn cho đến khi người chơi online vào game. Nếu người chơi không online nhận thưởng, sau khi thời gian hoạt động kết thúc phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất.  
 • Lưu ý: Phần thưởng của các mốc nạp sẽ tạo mới vào lúc 00:00 hàng ngày, quý anh hùng chú ý không nạp vào thời điểm tạo mới hoặc gần sát thời điểm tạo mới để tránh xảy ra lỗi. Sau thời gian tạo mới, phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất. Lưu ý nhận thưởng của mốc đã đạt trước 00:00 hàng ngày.  
 • Phần thưởng tuần này có thay đổi so với trước.  
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Nạp Mỗi Ngày.  

Quà Tiêu Phí

 • Thời gian hoạt động:  04:00 ngày 08/05/2022 – 23:59 ngày 10/05/2022
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, tích lũy tiêu phí Nguyên Bảo đạt mốc chỉ định có thể nhận thưởng, mỗi mốc nhận 1 lần. (mua vật phẩm tại cửa hàng tiêu hao Nguyên Bảo sẽ được tính)
 • Mỗi mức thưởng chỉ được nhận 1 lần. Người chơi cần nhận thưởng từ mốc thấp đến mốc cao. 
 • Đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa. Phần thưởng nhận ở các mốc sẽ khác nhau tùy theo cấp của máy chủ. 
 • Lưu ý: Phần thưởng của các mốc sẽ tạo mới vào lúc 00:00 hàng ngày, quý anh hùng chú ý không tiêu phí vào thời điểm tạo mới hoặc gần sát thời điểm tạo mới để tránh xảy ra lỗi. Sau thời gian tạo mới, phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất.
 • Lưu ý nhận thưởng của mốc đã đạt trước 00:00 hàng ngày
 • Quý anh hùng vui lòng không Tiêu Phí nguyên bảo ở bản đồ Liên đấu server, Vùng Thần Tích và Vân Đỉnh Lạc Viên để tránh xảy ra lỗi.
 • Nguyên bảo Tiêu hao khi đấu giá sẽ không được tính.
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Quà Tiêu Phí.

Mở bán Túi Phúc Tinh Linh Tinh Nghịch

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 04/05 – 23:59 ngày 10/05/2022  
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật mua không giới hạn. 
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ.

Mở bán Hộp Tuyển Chọn Nội Đơn

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 04/05 – 23:59 ngày 10/05/2022 
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật mua 40 rương/Role
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ.  

Mở bán Rương Thái Sơn Vương

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 04/05 – 23:59 ngày 10/05/2022
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật mua 300 rương/Tuần. 
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Rương Thiên Thư Bí Điển-Lệnh

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 04/05 – 23:59 ngày 10/05/2022  
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật mua không giới hạn. 
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ.  

Mở bán Hộp Ngọc Quyết May Mắn

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 04/05 – 23:59 ngày 10/05/2022  
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật mua 60 rương/Tuần. 
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Hộp Thiên Thư May Mắn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 04/05 – 23:59 ngày 10/05/2022
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật mua 10 rương/Tuần. 
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Hộp Hồn Tinh May Mắn

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 04/05 – 23:59 ngày 10/05/2022  
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật mua 60 rương/Tuần. 
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Ngoại Trang Thôi Xán Lưu Niên

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 04/05 – 23:59 ngày 10/05/2022   
 • Thời gian giảm giáSau bảo trì ngày 04/05 – 23:59 ngày 06/05/2022 
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán ngoại trang, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.  
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

Mở bán Trang Sức Thôi Xán Lưu Niên-Nón

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 04/05 – 23:59 ngày 10/05/2022   
 • Thời gian giảm giáSau bảo trì ngày 04/05 – 23:59 ngày 06/05/2022 
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán trang sức, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.  
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

Mở bán thiết bị bay Thừa Phong Phá Lãng

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 04/05 – 23:59 ngày 10/05/2022   
 • Thời gian giảm giáSau bảo trì ngày 04/05 – 23:59 ngày 06/05/2022 
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.  
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

X2 phần thưởng phó bản Tu Chân

 • Thời gian hoạt động: 04:00 ngày 07/05 – 03:59 08/05/2022
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, vượt qua phó bản Tu Chân có thể nhận được rơi x2.

X2 phần thưởng phó bản Tiểu Đội

 • Thời gian hoạt động04:00 ngày 08/05 – 3:59 ngày 09/05/2022   
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, vượt qua phó bản Khiêu Chiến có thể nhận được rơi x2.  

X2 phần thưởng phó bản Quân Đoàn

 • Thời gian hoạt động04:00 ngày 09/05 – 3:59 ngày 10/05/2022   
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, vượt qua phó bản Khiêu Chiến có thể nhận được rơi x2.  

Giấy Thông Hành Hoàn Mỹ-Kỳ 6 (Mảnh Bình Dưỡng Hồn)

 • Thời gian hoạt động04:00 ngày 08/05/2022 – 03:59 ngày 24/05/2022
 • Nội dung: Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày nhận năng động, chuyển thành exp nâng cấp, có thể nhận thưởng phong phú, đạo cụ Hạo Thương Thần Tinh nhận trong hoạt động có thể đổi thưởng hiếm trong Tiệm Hạo Thương Thần Tinh.
 • Thưởng hoạt động:Rương Huyền Âm Linh Mai, Rương Thần Âm Linh Mai, Đá Càn Khôn, Đá Càn Khôn Bậc 2, Đá Địa Sát Bậc 1, Hạo Thương Thần Tinh...
 • Thưởng đổi: Hạo Thương Thần Tinh có thể đổi thưởng ở Tiệm Hạo Thương Thần Tinh: Thần Khí-Thiên Tứ Đồ, thiết bị bay-Canh Gác(7ngày/vĩnh viễn), Đá Càn Khôn bậc 2, Rương Khắc-Tiên, Thần Khí-Khổn Tiên Sách, Thần Khí-Nhẫn Linh Tê, Lông Vũ Hạo Thương (7 ngày/vĩnh viễn), Sương Hoa(7 ngày), Hỗn Độn Bảo Giám, Thiên Tứ Đồ.

Quà Triệu Hoa

 • Thời gian hoạt động00:00 ngày 06/05/2022 – 23:59
 • Nội dung: Vào ngày hoạt động các anh hùng level ≥20 đăng nhập game có thể nhận thưởng qua thư, mở thư nhận thưởng hâp dẫn
 • Thưởng hoạt độngDanh hiệu sinh nhật, 188NBK, Nguyên Liệu Khắc Đặc...

Lì Xì Mừng Sinh Nhật

 • Thời gian hoạt động4:00 ngày 05/05/2022 - 23:59 ngày 07/05/2022,mỗi ngày 12:00,20:00
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày online vào lúc 12:00、20:00 sẽ nhận được lì xì, các anh hùng nhớ online sớm để nhận nhé.
 • Thưởng hoạt động: Nguyên Bảo Khóa.

Sinh Nhật Vui Vẻ

 • Thời gian hoạt động04:00 ngày 04/05/2022 – 23:59 ngày 10/05/2022  
 • Nội dung: Chia sẻ hình ảnh mời bạn bè đến trải nghiệm, mỗi ngày lần đầu chia sẻ Ngày Hoàn Mĩ có thể nhận thưởng phong phú, tích lũy chia sẻ đạt mức chỉ định có thể nhận thêm thưởng.
 • Thưởng hoạt động: Mầm Hoa, Linh Châu, Tinh Nghiên Yếu Thuật...

Sắc Xuân Ngập Tràn

 • Thời gian hoạt động4:00 ngày 04/05/2022 – 03:59 ngày 12/05/2022  
 • Nội dung: Các anh hùng cùng nhau góp hoa đạt mốc thưởng chỉ định, toàn server có thể nhận thưởng lớn
 • Thưởng hoạt động: Thần khí mới-Quạt Xếp Linh Lung, Hộp Mặt Hiếm Sinh Nhật (Yêu thú mở nhận Lá Đỏ-Đầu-7ngày), Nguyên Liệu Khắc Đặc...

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 07/05 – 03:59 10/05/2022
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.