04/11: Bảo trì cập nhật hệ thống máy chủ

Quý anh hùng thân mến,

Chào đón một tuần mới, Perfect World VNG xin thông báo đến quý anh hùng loạt hoạt động mới cực hấp dẫn hứa hẹn tạo thêm nhiều niềm vui trên con đường chân tu của quý anh hùng. Để cập nhật sự kiện, các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 04/11/2020, xin quý anh hùng lưu ý.

 • Thời gian bảo trì: Từ 09:00 - 11:00 ngày 04/11/2020.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.Tiệm Đổi Điểm

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì 04/11/2020 – 23:59 07/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi tích trữ 1 NB nhận 1 tích điểm. Các anh hùng có thể vào Ưu Đãi-Cửa hàng tích điểm để tiêu hao tích điểm đổi đạo cụ: Mảnh anh hồn Phong Nhẫn, thiết bị bay Mèo Hồng (vĩnh viễn), ngoại trang Linh Lung Anh Vũ (vĩnh viễn), Thiên Thư 6: Định Phong Ba... Những đạo cụ đổi được đều là khóa.
 • Sau khi hoạt động kết thúc tích điểm về 0, các anh hùng nhớ tranh thủ đổi thưởng trong thời gian hoạt động.

Túi Phúc Tinh Linh Càn Khôn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 04/11/2020 – 23:59 10/11/2020
 • Nội dung hoạt động:
 • Mở nhận Hạt Tụ Nguyên x10, và nhận 1 trong: Mảnh Tinh Linh Càn Khôn x1, Đá Tụ Nguyên x10, Ấn Chương Hắc Ám Lv2 x20, Ấn Chương Hắc Ám Lv3 x10, Đá Vạn Tượng x4, Quà Sách Tinh Linh x1, có thêm xác suất nhận [Hộp Tinh Linh Càn Khôn] x1.
 • 25 Mảnh Tinh Linh Càn Khôn có thể ghép [Hộp Tinh Linh Càn Khôn], x1 (Mảnh Tinh Linh Càn Khôn & 1 Lửa Xoay Chuyển Bậc 1 có thể chuyển hóa thành Mảnh Thượng Cổ Tinh Linh trong Lò Luyện).
 • Mở [Hộp Tinh Linh Càn Khôn] được chọn 1 trong: Trứng Na Tra x1, Trứng Tôn Tiểu Thánh x1, Trứng Tinh Linh Thái Huyền x1.
 • Lưu ý:
  • Túi Phúc mua bằng Nguyên Bảo: Mảnh Thượng Cổ Tinh Linh, Hộp Thượng Cổ Tinh Linh nhận và ghép được không thể giao dịch nhưng Trứng Tinh Linh Na Tra, Tinh Linh Tôn Tiểu Thánh, Tinh Linh Thái Huyền sau khi đổi sẽ có thể giao dịch.
  • Túi Phúc mua bằng Nguyên Bảo Khoá: Tất cả đạo cụ và Trứng Tinh Linh ghép được đều là khoá.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, không giới hạn số lượng mua.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng – Đề Cử

Rương Lễ Thiên Thư

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 04/11/2020 – 23:59 10/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Bùa Thiên Thư Lv1 x1, nhận thêm 1~10 Bí Quyển Cổ Đại, dùng Bùa Thiên Thư Lv1 có thể tự chọn 1 Thiên Thư Lv1 bất kỳ
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 200 rương.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ

Quà Trợ Lực Danh Vọng

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 04/11/2020 – 23:59 10/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Bùa Thiên Thư Lv1 x1, nhận thêm 1~10 Bí Quyển Cổ Đại, dùng Bùa Thiên Thư Lv1 có thể tự chọn 1 Thiên Thư Lv1 bất kỳ.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 5 quà/ngày.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ

Quà Tinh Luyện Trang Bị

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 04/11/2020 – 23:59 10/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Đá Ảo Tiên x8, Đá Càn Khôn x2, và có 5% xác suất nhận thêm Đá Càn Khôn Bậc 2 x1.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 20 quà.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ

Mở bán có giới hạn Thú cưỡi mới

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 04/11/2020 – 23:59 10/11/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 04/11/2020 – 23:59 06/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thú cưỡi Sói U Minh, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử

 Mở bán có giới hạn Ngoại trang

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 04/11/2020 – 23:59 10/11/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 04/11/2020 – 23:59 06/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán Ngoại trang Lá Đỏ, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử

Mở bán Hộp Lá Đỏ-Bất Ngờ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 04/11/2020 – 23:59 10/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc x1, nhận thêm 1 trong: Đá Thiên Canh x1, Đá Càn Khôn x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Mảnh Thiên Thư x2, Nguyên Liệu Khắc-Thượng x8,Lá Đỏ (7 ngày). Trong 30 lần chắc chắn nhận Lá Đỏ (7 ngày) .
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ

Mở bán có giới hạn thiết bị bay

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 04/11/2020 – 23:59 10/11/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 04/11/2020 – 23:59 06/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay Loan Hạc, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử

Mở bán Hộp Loan Hạc Bất Ngờ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 04/11/2020 – 23:59 10/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc x1 và nhận 1 trong: Hộp Nội Đơn-Thường x1, Đá Thiên Canh x1, Đá Càn Khôn x1, Rương Linh Mai x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Loan Hạc (7 Ngày). Trong 30 lần mở chắc chắn nhận được Loan Hạc (7 Ngày).
 • Dùng Hộp Nội Đơn-Thường ngẫu nhiên nhận 1 Nội Đơn Tinh Linh-Thường, dùng Rương Linh Mai ngẫu nhiên nhận 1 Nguyên Liệu Phụ Linh Lam.
 • Tất cả đạo cụ khi mở hộp đều là khóa.Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ

X2 tỷ lệ rơi phó bản Tu Chân

 • Thời gian diễn ra: 04:00 07/11/2020 – 03:59 09/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động, khi khiêu chiến thành công phó bản Tu Chân sẽ nhận được x2 tỷ lệ rơi phần thưởng.
 • Lưu ý: Lượt mua lại không áp dụng x2 thưởng

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 07/11/2020 – 03:59 11/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.