06/07: Con đường tu chân tiếp tục với nhiều niềm vui

Quý anh hùng thân mến,

Để chào mừng một tuần mới lại đến, Perfect World VNG xin gửi đến quý anh hùng loạt hoạt động mới cực hấp dẫn hứa hẹn tạo thêm nhiều niềm vui trên con đường tu chân của quý anh hùng. Để cập nhật sự kiện các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 29/06/2022, xin quý anh hùng lưu ý.

 • Thời gian bảo trì: Từ 9:00 - 11:00 06/07/2022.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.

Hộp Quà Ưu Đãi Trưởng Thành

 • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới.
 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 06/07 – 23:59 ngày 07/07/2022
 • Cấp độ có thể mua gói quà: Nhân vật từ 20 trở lên có thể mua
 • Ưu Đãi Trưởng Thành A:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 60NB và nhận Địa Hữu Bảo Thư Bậc 1 x10, Rương Huyền Âm Linh Mai x3, Quà Khắc Trang Bị x3.
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 60NB và nhận Địa Hữu Bảo Thư Bậc 2 x6, Rương Chọn Đá Hồn Lv4 x4, Quà Tinh Luyện Trang Bị x2.

 • Ưu Đãi Trưởng Thành B:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 120NB và nhận Địa Hữu Bảo Thư Bậc 1 x10, Rương Huyền Âm Linh Mai x5, Quà Khắc Trang Bị x4.
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 120NB và nhận Địa Hữu Bảo Thư Bậc 2 x6, Rương Chọn Đá Hồn Lv4 x5, Quà Thiên Thư Tinh Phẩm x4.

 • Ưu Đãi Trưởng Thành C:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x2, Rương Chọn Đá Hồn Lv5 x2, Hộp Như Ý Tự Chọn-Thiên.
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 680NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x2, Rương Chọn Đá Hồn Lv5 x2, Hộp Như Ý Tự Chọn-Phong.

 • Lưu ý: Vui lòng nhận vật phẩm thưởng từ gói quà Ưu Đãi Trưởng Thành thành ngay khi nhận được qua thư.
 • Quý anh hùng vui lòng tránh mua những gói quà Ưu Đãi Trưởng Thành sát thời gian kết thúc để hạn chế những lỗi xảy ra không đáng có. 
 • Mỗi gói chỉ được mua một lần trong thời gian bày bán.
 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn.

Quà Ân Điển Trưởng Thành Mới

 • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới.
 • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 08/07 – 23:59 09/07/2022
 • Cấp độ có thể mua gói quà: Nhân vật từ 20 trở lên có thể mua
 • Ân Điển Trưởng Thành - Phúc 

 • Ân Điển Trưởng Thành - Địa 

 • Ân Điển Trưởng Thành - Thiên 

 • Ân Điển Trưởng Thành - Nhân 

 • Ân Điển Trưởng Thành - Linh 

 • Ân Điển Trưởng Thành - Tôn 

 • Lưu ý: Vui lòng nhận vật phẩm thưởng từ gói quà Ưu Đãi Trưởng Thành thành ngay khi nhận được qua thư.
 • Quý anh hùng vui lòng tránh mua những gói quà Ưu Đãi sát thời gian kết thúc để hạn chế những lỗi xảy ra không đáng có. 
 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn.

Hộp Quà Ưu Đãi Tâm Phách

 • Nội dung: Mở bán các gói Hộp Quà Tâm Phách giúp các anh hùng nâng cao Tu Vi.
 • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 10/07 – 23:59 12/07/2022
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
 • Ưu Đãi Tâm Phách 1:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 30NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv4 x1
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 30NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv4 x1

 • Ưu Đãi Tâm Phách 2:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 60NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv4 x3
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 60NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv4 x1

 • Ưu Đãi Tâm Phách 3:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 80NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv4 x3
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 80NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv4 x2

 • Ưu Đãi Tâm Phách 4:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 120NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x2, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv6 x3
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 120NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv6 x1

 • Ưu Đãi Tâm Phách 5:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 180NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x2, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv6 x4
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 180NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv6 x2

 • Ưu Đãi Tâm Phách 6:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 250NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x2, Bí Quyển Thượng Cổ x2, Rương Chọn Tâm Phách Lv6 x5
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 250NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x2, Rương Chọn Tâm Phách Lv6 x3

 • Lưu ý: Vui lòng nhận vật phẩm thưởng từ gói quà Ưu Đãi Tâm Phách ngay khi nhận được qua thư.
 • Quý anh hùng vui lòng tránh mua những gói quà Ưu Đãi Tâm Phách sát thời gian kết thúc để hạn chế những lỗi xảy ra không đáng có. 
 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn. 

Hạo Thương Hoàn Mỹ - Kỳ 8

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 06/07 – 23:59 ngày 26/07/2022
 • Nội dung hoạt động: Giấy Thông Hành Hoàn Mỹ, có thể thông qua nhiệm vụ ngày và tuần nhận kinh nghiệm Giấy Thông Hành, để nâng cấp giấy thông hành.
 • Cấp đạt đến giai đoạn nhất định, có thể nhận quà giá trị khác nhau!Nâng cấp Giấy Thông Hành có thể nhận điểm để đổi ngoại quan hiếm!
 • Lưu ý:Mỗi nhân vật chỉ được mua 1 lần trong thời gian diễn ra hoạt động, mua từ lần 2 trở đi không hoàn trả Nguyên Bảo. 
 • Mua gói này sẽ không cộng vào Tầm Long và hoạt động Nạp Mỗi Ngày.
 • Ngoại trang và ngoại hình vũ khí (7 ngày) mua ở Tiệm Đổi-Hạo Thương Hoàn Mỹ không thể gia hạn.
 • Các bậc Vọng ThưHy Hòa là tách biết nhau, mở khóa bậc nào chỉ nhận thưởng bậc đó. Nếu mở khóa bậc Hy Hòa không thể nhận thưởng của bậc Vọng Thư và ngược lại. 
 • Quý anh hùng vui lòng không mở khóa 2 bậc Vọng Thư, Hy Hòa, tiêu hao Nguyên bảo để tăng cấp nhanh Hạo Thương Hoàn Mỹ và nhận thưởng ở bản đồ Liên đấu server, Vùng Thần Tích và Vân Đỉnh Lạc Viên để tránh xảy ra lỗi.
 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Hạo Thương Hoàn Mỹ 

Chợ Đêm Linh Lung

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 06/07 – 23:59 ngày 12/07/2022
 • Nội dung: Dùng Xu Chợ Đêm đổi thưởng
 • Nguồn ra Xu Chợ Đêm: Phó bản Tu Chân, Quà Chợ Đêm (trong Cửa Hàng - 200 rương/role)
 • Lưu ý: Hoạt động kết thúc sẽ reset Xu, vui lòng đổi trong thời gian hoạt động.
 • Vật phẩm đổi đều là khóa, không thể giao dịch.
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Chợ Đêm Lung Linh

Chuỗi Hoa Cát Tường

 • Thời gian hoạt động:Sau bảo trì ngày 06/07 – 23:59 ngày 12/07/2022
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, các anh hùng vượt phó bản Tu Chân và phó bản Thử Thách, mỗi Boss chắc chắn nhận Cỏ May Mắn x1. Mỗi lần mở tiêu hao 1 Cỏ May Mắn
 • Vị trí hoạt động: Phúc Lợi - Chuỗi Hoa Cát Tường

Bàn Chiêm Tinh

 • Thời gian hoạt động: 00:00 ngày 09/07 – 23:59 ngày 12/07/2022  
 • Nội dung hoạt động:  Hoạt động hạn giờ Bàn Chiêm Tinh, ngoài Anh Hồn cấp S Hắc Minh Thánh Đế, Anh Hồn cấp S Kiếm Thần, còn có cơ hội nhận đạo cụ hiếm Đá Càn Khôn Bậc 2, Rương Thần Âm Linh Mai... 
 • Đạo cụ tiêu hao khi Chiêm Tinh bày bán hạn giờ tại Cửa Hàng, vào Ưu Đãi>Bàn Chiêm Tinh để tham gia hoạt động. Sử dụng Lưu Li Kính tiến hành Chiêm Tinh, mỗi lần Chiêm Tinh thành côn có thể nhận đạo cụ tương ứng, Chiêm Tinh thất bại sẽ nhận được Chòm Sao, có thể dùng Chòm Sao đổi đạo cụ tại tiệm đổi.   
 • Lưu ý: Chỉ có thể sử dụng Lưu Li Kính trong thời gian hoạt động, hoạt động kết thúc sẽ reset tất cả các Chòm Sao, các anh hùng chú ý tiến hành Chiêm Tinh và đổi trong thời gian hoạt động.   
 • Thưởng hoạt động:  Hắc Minh Thánh Đế, Lục Thừa Phong, Kiếm Thần, Rương Thần Âm Linh Mai, Linh Châu, Đá Càn Khôn Bậc 2. 
 • Vị trí hoạt động: Ưu đãi - Bàn Chiêm Tinh.    

Thông Thiên Mật Bảo

 • Thời gian bắt đầu: 09:30 ngày 06/07 – 23:59 08/07/2022
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, có thể dùng Lệnh Bài Tầm Bảo tiến hành đào bảo để nhận chiến lợi phẩm. Mỗi lần Tầm Bảo sẽ được 10 điểm, đạt số điểm chỉ định sẽ được nhận thưởng hiếm. Điểm giữa các bản đồ không tính chung. 
 • Sau khi vượt mỗi tầng bản đồ đều có thể tạo mới điểm và thưởng của bản đồ hiện tại. Số lần tạo mới xem trong giao diện hoạt động. Trước khi tạo mới cần nhận hết tất cả thưởng của tầng bản đồ đó. Khi hoạt động kết thúc điểm sẽ bị xóa. Tất cả đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa. 
 • Lưu ý: Lệnh Bài Tầm Bảo chỉ được dùng trong thời gian hoạt động, kiến nghị tầm bảo sớm và nhận đạo cụ trước thời gian kết thúc hoạt động. Không nên thao tác khi hoạt động sắp kết thúc để tránh thao tác thất bại vì không đủ thời gian. 
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Thông Thiên Bí Bảo

Tử Khí Đông Lai

 • Thời gian hoạt động:

  • 00:00 ngày 06/07 – 23:59 ngày 06/07/2022

  • 00:00 ngày 08/07 –23:59 ngày 08/07/2022
  • 00:00 ngày 10/07 –23:59 ngày 10/07/2022
  • 00:00 ngày 12/07 – 23:59 ngày 12/07/2022
 • Nội dung:  Các server với các cấp server khác nhau, tùy vào hành vi của người chơi khi online sẽ kích hoạt hoạt động Phúc lợi nạp bất ngờ.

Nạp Mỗi Ngày

 • Thời gian hoạt động:
  • 09:30 ngày 06/07 – 23:59 ngày 07/07/2022 
  • 09:30 ngày 10/07 – 23:59 ngày 11/07/2022 
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động Nạp Mỗi Ngày đạt mức chỉ định, được nhận thưởng. Trong thời gian hoạt động mua Quà Hàng Ngày 1, Quà Hàng Ngày 2, Quà Hàng Ngày 3, Thẻ Bạc (30 Ngày), Thẻ Vàng (30 Ngày), Thẻ Vàng (Vĩnh viễn), Quỹ trưởng thành đều tính vào mức tích lũy. 
 • Mỗi mức thưởng chỉ được nhận 1 lần. Người chơi cần nhận thưởng từ mốc thấp đến mốc cao.  
 • Đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa. Phần thưởng nhận ở các mốc nạp sẽ khác nhau tùy theo cấp của máy chủ.  
 • Mốc nạp tích lũy chỉ tính khi người chơi online, nếu người chơi offline trong lúc nạp thì mốc nạp sẽ được cộng dồn cho đến khi người chơi online vào game. Nếu người chơi không online nhận thưởng, sau khi thời gian hoạt động kết thúc phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất.  
 • Lưu ý: Phần thưởng của các mốc nạp sẽ tạo mới vào lúc 00:00 hàng ngày, quý anh hùng chú ý không nạp vào thời điểm tạo mới hoặc gần sát thời điểm tạo mới để tránh xảy ra lỗi. Sau thời gian tạo mới, phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất. Lưu ý nhận thưởng của mốc đã đạt trước 00:00 hàng ngày.  
 • Phần thưởng tuần này có thay đổi so với trước.  
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Nạp Mỗi Ngày.  

Quà Tiêu Phí

 • Thời gian hoạt động:

  • 04:00 ngày 08/07 – 23:59 ngày 09/07/2022 
  • 04:00 ngày 12/07 – 23:59 ngày 12/07/2022 
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, tích lũy tiêu phí Nguyên Bảo đạt mốc chỉ định có thể nhận thưởng, mỗi mốc nhận 1 lần. (mua vật phẩm tại cửa hàng tiêu hao Nguyên Bảo sẽ được tính)
 • Mỗi mức thưởng chỉ được nhận 1 lần. Người chơi cần nhận thưởng từ mốc thấp đến mốc cao. 
 • Đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa. Phần thưởng nhận ở các mốc sẽ khác nhau tùy theo cấp của máy chủ. 
 • Lưu ý: Phần thưởng của các mốc sẽ tạo mới vào lúc 00:00 hàng ngày, quý anh hùng chú ý không tiêu phí vào thời điểm tạo mới hoặc gần sát thời điểm tạo mới để tránh xảy ra lỗi. Sau thời gian tạo mới, phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất.
 • Lưu ý nhận thưởng của mốc đã đạt trước 00:00 hàng ngày
 • Quý anh hùng vui lòng không Tiêu Phí nguyên bảo ở bản đồ Liên đấu server, Vùng Thần Tích và Vân Đỉnh Lạc Viên để tránh xảy ra lỗi.
 • Nguyên bảo Tiêu hao khi đấu giá sẽ không được tính.
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Quà Tiêu Phí.

Mở bán Hộp Chiết Khấu Thời Trang

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 06/07 – 23:59 ngày 12/07/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua không giới hạn 
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Rương Thiên Thư Bí Điển-Ngâm

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 06/07 – 23:59 ngày 12/07/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua không giới hạn.
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Hộp Canh Gác

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 06/07 – 23:59 ngày 12/07/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 30 hộp/role
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Hộp Linh Châu May Mắn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 06/07 – 23:59 ngày 12/07/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 40 hộp/tuần
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Hộp Địa Sát May Mắn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 06/07 – 23:59 ngày 12/07/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 16 hộp/tuần.
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán ngoại quan Rung Động

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 06/07 – 23:59 ngày 12/07/2022
 • Thời gian giảm giá Sau bảo trì ngày 06/07 – 23:59 ngày 08/07/2022
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán ngoại trang, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.  
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

Mở bán ngoại quan Rung Động-Đầu

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 06/07 – 23:59 ngày 12/07/2022
 • Thời gian giảm giá Sau bảo trì ngày 06/07 – 23:59 ngày 08/07/2022
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán ngoại trang, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.  
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

Mở bán thiết bị bay Mộng Mơ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 06/07 – 23:59 ngày 12/07/2022
 • Thời gian giảm giá Sau bảo trì ngày 06/07 – 23:59 ngày 08/07/2022
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.  
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

X2 phần thưởng phó bản Khiêu Chiến

 • Thời gian hoạt động04:00 ngày 09/07 – 3:59 ngày 11/07/2022   
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, vượt qua phó bản Khiêu Chiến có thể nhận được rơi x2.  

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 09/07 – 03:59 12/07/2022
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.