07/09: Nhiều cập nhật mới cho tuần mới thêm vui

Quý anh hùng thân mến,

Để chào mừng một tuần mới lại đến, Perfect World VNG xin gửi đến quý anh hùng loạt hoạt động mới cực hấp dẫn hứa hẹn tạo thêm nhiều niềm vui trên con đường tu chân của quý anh hùng. Để cập nhật sự kiện các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 07/09/2022, xin quý anh hùng lưu ý.

 • Thời gian bảo trì: Từ 9:00 - 11:00 07/09/2022.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.

Mở bán Hộp Chiết Khấu Vũ Khí

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 07/09 – 23:59 ngày 13/09/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua không giới hạn. 
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Hộp Hồn Tinh May Mắn

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 07/09 – 23:59 ngày 13/09/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 60 hộp/tuần 
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Hộp Nhóm May Mắn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 07/09 – 23:59 ngày 13/09/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 80 hộp/tuần. 
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Hộp Luân Hồi May Mắn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 07/09 – 23:59 ngày 13/09/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 20 hộp/tuần. 
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Hộp Địa Sát May Mắn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 07/09 – 23:59 ngày 13/09/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 40 hộp/tuần. 
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Rương Phán Quan

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 07/09 – 23:59 ngày 13/09/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 300 hộp/tuần. 
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán ngoại quan Thần Không Ngân Hạnh

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 07/09 – 23:59 ngày 13/09/2022
 • Thời gian giảm giáSau bảo trì ngày 07/09 – 23:59 ngày 09/09/2022
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán ngoại trang, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.  
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

Mở bán thiết bị bay A Phúc

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 07/09 – 23:59 ngày 13/09/2022
 • Thời gian giảm giáSau bảo trì ngày 07/09 – 23:59 ngày 09/09/2022
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.  
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 10/09 – 03:59 13/09/2022
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.