08/06: Chào tuần mới với chuỗi sự kiện mới

Quý anh hùng thân mến,

Chào tuần mới, Perfect World VNG xin gửi đến quý anh hùng loạt hoạt động mới cực hấp dẫn hứa hẹn tạo thêm nhiều niềm vui trên con đường tu chân của quý anh hùng. Để cập nhật sự kiện các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 08/06/2022, xin quý anh hùng lưu ý.

 • Thời gian bảo trì: Từ 9:00 - 11:00 ngày 08/06/2022.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.

Hộp Quà Trợ Lực Vàng

 • Thời gian mở bánSau khi bảo trì ngày 08/06 – 23:59 09/06/2022
 • Nội dung: Mở bán các gói Hộp Quà Ưu Đãi Vàng giúp các anh hùng nhận thêm nhiều tài nguyên để nâng cao tu vi, chinh phục những thử thách mới.
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay.
 • Ưu Đãi Vàng – Địa

 • Ưu Đãi Vàng - Thiên

 • Ưu Đãi Vàng - Nhân

Hộp Quà Ưu Đãi Tâm Phách

 • Thời gian mở bán00:00 ngày 10/06 – 23:59 11/06/2022
 • Nội dung: Mở bán các gói Hộp Quà Tâm Phách giúp các anh hùng nâng cao Tu Vi.
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay.
 • Ưu Đãi Tâm Phách 1:
  • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 30NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv4 x1.
  • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 30NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv4 x1.

 • Ưu Đãi Tâm Phách 2:
  • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 60NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv4 x3.
  • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 60NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv4 x1.

 • Ưu Đãi Tâm Phách 3:
  • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 80NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv4 x3.
  • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 80NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv4 x2.

 • Ưu Đãi Tâm Phách 4:
  • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 120NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x2, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv6 x3.
  • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 120NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv6 x1.

 • Ưu Đãi Tâm Phách 5:
  • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 180NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x2, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv6 x4.
  • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 180NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Rương Chọn Tâm Phách Lv6 x2.

 • Ưu Đãi Tâm Phách 6:
  • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 250NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x2, Bí Quyển Thượng Cổ x2, Rương Chọn Tâm Phách Lv6 x5.
  • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 250NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x2, Rương Chọn Tâm Phách Lv6 x3.

 • Lưu ý: Vui lòng nhận vật phẩm thưởng từ gói quà Ưu Đãi Tâm Phách ngay khi nhận được qua thư.
 • Quý anh hùng vui lòng tránh mua những gói quà Ưu Đãi Tâm Phách sát thời gian kết thúc để hạn chế những lỗi xảy ra không đáng có. 

 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn.

Quà Ân Điển May Mắn

 • Thời gian mở bán00:00 ngày 12/06 – 23:59 14/06/2022
 • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới.
 • Cấp độ có thể mua gói quà: Nhân vật từ 20 trở lên có thể mua.
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay.
 • Ân Điển May Mắn - Phúc:
  • Role Lv từ 1 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv4 x5, Đá Càn Khôn x4, Kết Tinh Hồn Tinh x10.
  • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x1, Kết Tinh Hồn Tinh x10.

 • Ân Điển May Mắn - Địa:
  • Role Lv từ 1 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv4 x8, Đá Càn Khôn x6, Đá Địa Sát Bậc 1 x10.
  • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x1, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x1, Địa Hựu Bảo Thư Bậc 1 x20.

 • Ân Điển May Mắn – Thiên:
  • Role Lv từ 1 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Đá Địa Sát Bậc 1 x15, Đá Càn Khôn Bậc 2 x4, Kết Tinh Hồn Tinh x30.
  • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x2, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x2, Kết Tinh Hồn Tinh x40.

 • Ân Điển May Mắn - Nhân:
  • Role Lv từ 1 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Rương Khắc-Tiên x10, Đá Càn Khôn Bậc 2 x5, Đá Địa Sát Bậc 1 x20.
  • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 3 x1, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x3, Địa Hựu Bảo Thư Bậc 1 x25.

 • Ân Điển May Mắn – Linh:
  • Role Lv từ 1 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 3480NB và nhận Rương Khắc-Tiên x10, Đá Càn Khôn Bậc 3 x2, Kết Tinh Hồn Tinh x40.
  • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 3480NB và nhận Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x3, Đá Càn Khôn Bậc 3 x2, Kết Tinh Hồn Tinh x60.

 • Ân Điển May Mắn - Tôn:
  • Role Lv từ 1 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 6680NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x10, Đá Càn Khôn Bậc 3 x3, Đá Địa Sát Bậc 1 x40.
  • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 6680NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 3 x3, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x4, Địa Hựu Bảo Thư Bậc 1 x40.

 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn.

Cửa Hàng Tích Điểm

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 08/06 – 23:59 ngày 14/06/2022
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi tích trữ 1 Nguyên Bảo nhận 1 tích điểm, mua gói quà ngày, gói tháng, Quỹ Trưởng Thành có thể nhận tích điểm tương ứng (tích trữ 10 Nguyên Bảo = 10 tích điểm), các anh hùng có thể vào Ưu Đãi - Cửa hàng tích điểm để tiêu hao tích điểm đổi đạo cụ hiếm như Quyển Kinh - Thượng Thư, Tinh linh Cát Cát, Thiên thư lv6, Thần Khí Tiên Phẩm, Ngoại trang đầu sức giới hạn, Ngoại hình vũ khí Ảo Ngân (Vĩnh Viễn) và những vật phẩm khác...  
 • Những đạo cụ đổi được đều là khóa.  
 • Lưu ý: Sau khi hoạt động kết thúc tích điểm về 0, các anh hùng nhớ tranh thủ đổi thưởng trong thời gian hoạt động.  
 • Người chơi vui lòng không tiêu phí tại bản đồ Vùng Thần Tịch, Vân Đỉnh Lạc Viên và các bản đồ liên server khác để tránh xảy ra lỗi.
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Tiệm Điểm  

Bàn Chiêm Tinh

 • Thời gian hoạt động: 09:30 ngày 08/06 – 23:59 ngày 11/06/2022
 • Nội dung hoạt động:  Hoạt động hạn giờ Bàn Chiêm Tinh, ngoài Anh Hồn cấp S Hắc Minh Thánh Đế, Anh Hồn cấp S Kiếm Thần, còn có cơ hội nhận đạo cụ hiếm Đá Càn Khôn Bậc 2, Rương Thần Âm Linh Mai...
 • Đạo cụ tiêu hao khi Chiêm Tinh bày bán hạn giờ tại Cửa Hàng, vào Ưu Đãi>Bàn Chiêm Tinh để tham gia hoạt động. Sử dụng Lưu Li Kính tiến hành Chiêm Tinh, mỗi lần Chiêm Tinh thành côn có thể nhận đạo cụ tương ứng, Chiêm Tinh thất bại sẽ nhận được Chòm Sao, có thể dùng Chòm Sao đổi đạo cụ tại tiệm đổi.  
 • Lưu ý: Chỉ có thể sử dụng Lưu Li Kính trong thời gian hoạt động, hoạt động kết thúc sẽ reset tất cả các Chòm Sao, các anh hùng chú ý tiến hành Chiêm Tinh và đổi trong thời gian hoạt động.  
 • Thưởng hoạt động:  Hắc Minh Thánh Đế, Lục Thừa Phong, Kiếm Thần, Rương Thần Âm Linh Mai, Linh Châu, Đá Càn Khôn Bậc 2.
 • Vị trí hoạt động: Ưu đãi - Bàn Chiêm Tinh.   

Bài Tarot

 • Thời gian09:30 ngày 12/06 – 23:59 14/06/2022
 • Nội dung: Dùng Pha Lê Bói lật thẻ, khi lật ra đạo cụ ở mặt lưng thẻ sẽ nhận được đạo cụ và 10 điểm.
 • Nếu lần bói này chưa nhận được đạo cụ thì sẽ rơi ngẫu nhiên 10, 50 hoặc 100 điểm. Điểm nhận được khi bói có thể đổi đạo cụ trong Tiệm Đổi.
 • Lưu ý: Thẻ đã được lật sẽ không thể bói và nhận thưởng nữa. Khi tạo mới sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 8 Bài Tarot mới, thẻ bài chưa lật cũng sẽ được tạo mới.
 • Tất cả đạo cụ thưởng là khóa .
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Bài Tarot

Tử Khí Đông Lai

 • Thời gian hoạt động00:00 ngày 08/06 – 23:59 ngày 08/06/2022 ; 00:00 ngày 10/06 –23:59 ngày 10/06/2022 ; 00:00 ngày 12/06 –23:59 ngày 12/06/2022 & 00:00 ngày 14/06 – 23:59 ngày 14/06/2022
 • Nội dung: Các server với các cấp server khác nhau, tùy vào hành vi của người chơi khi online sẽ kích hoạt hoạt động Phúc lợi nạp bất ngờ.

Nạp Mỗi Ngày

 • Thời gian hoạt động09:30 ngày 08/06 – 23:59 ngày 09/06/2022; 09:30 ngày 12/06 – 23:59 ngày 13/06/2022
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động Nạp Mỗi Ngày đạt mức chỉ định, được nhận thưởng. Trong thời gian hoạt động mua Quà Hàng Ngày 1, Quà Hàng Ngày 2, Quà Hàng Ngày 3, Thẻ Bạc (30 Ngày), Thẻ Vàng (30 Ngày), Thẻ Vàng (Vĩnh viễn), Quỹ trưởng thành đều tính vào mức tích lũy.
 • Mỗi mức thưởng chỉ được nhận 1 lần. Người chơi cần nhận thưởng từ mốc thấp đến mốc cao.
 • Đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa. Phần thưởng nhận ở các mốc nạp sẽ khác nhau tùy theo cấp của máy chủ.
 • Mốc nạp tích lũy chỉ tính khi người chơi online, nếu người chơi offline trong lúc nạp thì mốc nạp sẽ được cộng dồn cho đến khi người chơi online vào game. Nếu người chơi không online nhận thưởng, sau khi thời gian hoạt động kết thúc phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất.
 • Lưu ý: Phần thưởng của các mốc nạp sẽ tạo mới vào lúc 00:00 hàng ngày, quý anh hùng chú ý không nạp vào thời điểm tạo mới hoặc gần sát thời điểm tạo mới để tránh xảy ra lỗi. Sau thời gian tạo mới, phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất. Lưu ý nhận thưởng của mốc đã đạt trước 00:00 hàng ngày.
 • Phần thưởng tuần này có thay đổi so với trước.
 •  Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Nạp Mỗi Ngày.

Quà Tiêu Phí

 • Thời gian hoạt động04:00 ngày 10/06 – 23:59 ngày 11/06/2022; 04:00 ngày 14/06 – 23:59 ngày 14/06/2022
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, tích lũy tiêu phí Nguyên Bảo đạt mốc chỉ định có thể nhận thưởng, mỗi mốc nhận 1 lần. (mua vật phẩm tại cửa hàng tiêu hao Nguyên Bảo sẽ được tính).
 • Mỗi mức thưởng chỉ được nhận 1 lần. Người chơi cần nhận thưởng từ mốc thấp đến mốc cao.
 • Đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa. Phần thưởng nhận ở các mốc sẽ khác nhau tùy theo cấp của máy chủ.
 • Lưu ý: Phần thưởng của các mốc sẽ tạo mới vào lúc 00:00 hàng ngày, quý anh hùng chú ý không tiêu phí vào thời điểm tạo mới hoặc gần sát thời điểm tạo mới để tránh xảy ra lỗi. Sau thời gian tạo mới, phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất.
 • Lưu ý nhận thưởng của mốc đã đạt trước 00:00 hàng ngày.
 • Quý anh hùng vui lòng không Tiêu Phí nguyên bảo ở bản đồ Liên đấu server, Vùng Thần Tích và Vân Đỉnh Lạc Viên để tránh xảy ra lỗi.
 • Nguyên bảo Tiêu hao khi đấu giá sẽ không được tính.
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Quà Tiêu Phí.

Mở bán Rương Thiên Thư Bí Điển-Ngâm

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 08/06 – 23:59 ngày 14/06/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua không giới hạn.
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ.

Mở bán Hộp Chiết Khấu Thời Trang

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 08/06 – 23:59 ngày 14/06/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua không giới hạn
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ.

Mở bán ngoại quan Canh Gác

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 08/06 – 23:59 ngày 14/06/2022
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì ngày 08/06 – 23:59 ngày 10/06/2022
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán ngoại trang, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

Mở bán ngoại quan Canh Gác - Nón

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 08/06 – 23:59 ngày 14/06/2022
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì ngày 08/06 – 23:59 ngày 10/06/2022
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán ngoại trang, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.  

Mở bán thiết bị bay Sách Tranh Hoàn Mỹ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 08/06 – 23:59 ngày 14/06/2022
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì ngày 08/06 – 23:59 ngày 10/06/2022
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử

X2 phần thưởng phó bản Tu Chân

 • Thời gian hoạt động: 04:00 ngày 11/06 – 3:59 ngày 13/06/2022
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, vượt qua phó bản Tu Chân có thể nhận được rơi x2.

Oanh Ca Yến Mua

 • Thời gian hoạt động: 09:30 ngày 08/06/2022 – 23:59 ngày 12/06/2022
 • Nội dung:Trong thời gian hoạt động, tích lũy đăng nhập đạt số ngày tương ứng, có thể nhận thưởng.
 • Thưởng hoạt động:Bạc, Ngân Nguyên Bảo.

Rút thưởng

 • Thời gian hoạt động: 04:00 ngày 11/06/2022 – 03:59 ngày 14/06/2022
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần. Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.