09:00 07/04: Tuần mới với nhiều hoạt động hấp dẫn

Quý anh hùng thân mến,

Một tuần mới tràn đầy sinh khí đã về trên khắp tam giới, Perfect World VNG xin gửi đến quý anh hùng những lời chúc tốt đẹp nhất cùng loạt hoạt động mới cực hấp dẫn hứa hẹn tạo thêm nhiều niềm vui trên con đường tu chân của quý anh hùng. Để cập nhật sự kiện, các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 07/04/2021, xin quý anh hùng lưu ý.

 • Thời gian bảo trì: Từ 9:00 - 11:00 07/04/2021.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.


Nạp Mỗi Ngày

 • Thời gian hoạt động: 00:00 ngày 09/04 – 23:59 12/04/2021
 • Nội dung hoạt động:
 • Trong thời gian hoạt động Nạp Mỗi Ngày đạt mức chỉ định, được nhận thưởng. Trong thời gian hoạt động mua Quà Hàng Ngày 1, Quà Hàng Ngày 2, Quà Hàng Ngày 3, Thẻ Bạc (30 Ngày), Thẻ Vàng (30 Ngày), Thẻ Vàng (Vĩnh viễn), Quỹ trưởng thành đều tính vào mức tích lũy.
 • Mỗi mức thưởng chỉ được nhận 1 lần.
 • Người chơi cần nhận thưởng từ mốc thấp đến mốc cao.
 • Đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa.
 • Phần thưởng nhận ở các mốc nạp sẽ khác nhau tùy theo cấp của máy chủ.
 • Mốc nạp tích lũy chỉ tính khi người chơi online, nếu người chơi offline trong lúc nạp thì mốc nạp sẽ được cộng dồn cho đến khi người chơi online vào game. Nếu người chơi không online nhận thưởng, sau khi thời gian hoạt động kết thúc phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất.
 • Lưu ý: Phần thưởng của các mốc nạp sẽ tạo mới vào lúc 00:00 hàng ngày, quý anh hùng chú ý không nạp vào thời điểm tạo mới hoặc gần sát thời điểm tạo mới để tránh xảy ra lỗi. Sau thời gian tạo mới, phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất. Lưu ý nhận thưởng của mốc đã đạt trước 00:00 hàng ngày.
 • Phần thưởng tuần này được thay đổi so với trước
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Nạp Mỗi Ngày.

Tích Lũy Đăng Nhập

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 07/04 - 23:59 13/04/2021
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày đăng nhập được nhận thưởng.
  Thưởng tạo mới 4h mỗi ngày.
 • Phần thưởng sẽ không cộng dồn sang ngày kế tiếp nếu không nhận.
 • Mỗi thưởng chỉ nhận 1 lần.
 • Vị trí hoạt động: Phúc Lợi - Đăng Nhập Nhận Thưởng.

Quà Năng Động

 • Thời gian bày bán: Sau bảo trì 07/04 – 23:59 13/04/2021
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, năng động đạt mốc sẽ được nhận thêm thưởng.
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng - Năng Động.

Mở bán Rương Tăng Cấp Tu Chân

 • Thời gian bày bán: Sau bảo trì 07/04 – 23:59 13/04/2021
 • Nội dung: Mở nhận Hợp Khí Đơn x10, có xác suất nhận được Tụ Linh Đơn.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật mua tối đa 20 rương.

 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ

Mở bán Rương Trưởng Thành Thiên Thư

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 07/04 – 23:59 13/04/2021
 • Nội dung: Mở nhận Mảnh Thiên Thư x5, nhận thêm 1 loại trong: Thiên Thư Tự Chọn Lv1 x1, Thiên Thư Tự Chọn Lv2 x1, Thiên Thư Tự Chọn Lv3 x1.
 • Thiên Thư Lv1: [Đào Chi Yêu Yêu], [Nghiệp Hỏa], [Cự Linh], [Phá Trận Tử], [Khoa Phụ], [Niệp Hoa Nhất Tiếu], [Mãn Giang Hồng], [Nhất Phu Đương Quan].
 • Thiên Thư Lv2: [Lực Bạt Thiên Quân], [Lê Hoa Yên Vũ], [Hồng Liên], [Xi Vưu], [Đào Hoa Phiến], [Tắc Hạ], [Tam Muội Chân Hỏa], [Sát Phá Lang].
 • Thiên Thư Lv3: [Đối Tửu Đương Ca], [Yên Quang Tàn Chiếu], [Xích Luyện], [Dương Quan], [Mỹ Nhân Hương], [Ly Ca], [Ngọc Hồ Băng Tâm], [Băng Hoại ].
 • Tất cả đạo cụ của Hộp mua bằng Nguyên Bảo Khóa đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật mua tối đa 200 rương.
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ.

Mở bán Hộp Tuyển Chọn Nội Đơn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 07/04 – 23:59 13/04/2021
 • Nội dung: Mở nhận Bạc 50000 x1, nhận thêm 1 trong: Hộp Nội Đơn-Hiếm-Tự Chọn x1, Nội Đơn Tinh Túy x2, Hiểu Rõ Nhược Điểm x1, Vùng Phép Thuật x1, Phụ Độc x1, Nghịch Chiến x1, Trọng Kích x1, Đá Vạn Tượng x10. Sách Tinh Linh nhận từ hộp mua bằng Nguyên Bảo (Hiểu Rõ Nhược Điểm, Vùng Phép Thuật, Phụ Độc, Nghịch Chiến, Trọng Kích) có thể giao dịch, đạo cụ khác là khóa.
 • Tất cả đạo cụ nhận từ hộp mua bằng Nguyên Bảo Khóa đều là khóa.

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật mua tối đa 40 rương.

 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ

Mở bán Rương Trận Pháp Cao

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 07/04 – 23:59 13/04/2021
 • Nội dung: Mở nhận Bạc x50000, và nhận 1 trong: Mảnh Thiên Thư x1, Bí Quyển Cổ Đại x1. Mỗi khi mở 10 lần chắc chắn nhận Bạc x50000, Rương Chọn Trận Pháp-Cao x1. Mở Rương Chọn Trận Pháp-Cao x1 được chọn 1 trong: Chân-Lưỡng Nghi Trận x1, Chân-Tam Tài Trận x1.
 • Tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa.

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật mua tối đa 70 rương/tuần.

 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ.

Mở bán Ngoại Trang

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 07/04 – 23:59 13/04/2021
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 07/04– 23:59 09/04/2021
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán Ngoại Trang Nguyệt Chiếu Tinh Hà, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

Mở bán Thiết Bị Bay

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 07/04 – 23:59 13/04/2021
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 07/04– 23:59 09/04/2021
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán Thiết bị bay Mặc Đẩu Vân, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

Mở bán Thú Cưỡi

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 07/04 – 23:59 13/04/2021
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 07/04– 23:59 09/04/2021
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán Thú Cưỡi Sói U Minh trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

X2 tỷ lệ rơi phó bản Khiêu Chiến

 • Thời gian diễn ra: 04:00 10/04 – 03:59 13/04/2021
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian trên, khiêu chiến thành công phó bản Khiêu Chiến tiểu đội sẽ nhận được x2 tỷ lệ rơi vật phẩm.

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 10/04 – 03:59 13/04/2021
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.