09:00 11/11: Bảo trì cập nhật loạt sự kiện hấp dẫn

Quý anh hùng thân mến,

Chào đón một tuần mới, Perfect World VNG xin thông báo đến quý anh hùng loạt hoạt động cực hấp dẫn hứa hẹn tạo thêm nhiều niềm vui trên con đường tu chân. Để cập nhật sự kiện, các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 11/11/2020, xin quý anh hùng lưu ý.

 • Thời gian bảo trì: Từ 09:00 - 11:00 11/11/2020.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.May Mắn Liên Tiếp

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì 11/11 – 23:59 15/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, các anh hùng vượt phó bản Tu Chân và phó bản Thử Thách, mỗi Boss chắc chắn nhận Cỏ May Mắn x1, mỗi ngày tối đa nhận 7 Cỏ May Mắn, trong thời gian hoạt động tối đa nhận được Cỏ May Mắn x35. Mỗi lần mở tiêu hao 1 Cỏ May Mắn, mỗi lần làm mới tiêu hao 3 Cỏ May Mắn.
 • Vị trí hoạt động: Phúc Lợi – May Mắn Liên Tiếp

Rương Chúa Tể Ảo Cảnh

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 11/11 – 23:59 17/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 1 loại: Nguyên Thạch Hồn Tinh x1 và nhận Mảnh Thiên Địa Vô Dụng x1, Mảnh Dực Phong x2, Mảnh Thanh Y Tử x3, Kết Tinh Hồn Tinh x2, có xác suất nhận thêm Thiên Địa Vô Dụng x1.Tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 200 rương/tuần.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng – Mua hạn giờ

Rương Tăng Bậc Tử Thuần-A

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 11/11 – 23:59 17/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 1 loại: Mảnh Hồn Tinh x1 và nhận Mảnh Tử Thuần x1, Mảnh Yến Sinh x1, Mảnh Tiểu Sảnh x2, Nguyên Thạch Hồn Tinh x1, có xác suất nhận thêm Tử Thuần x1. Tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 200 rương/tuần.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ

Rương Thăng Tiên Nhập Ma-Truyền Kỳ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 11/11 – 23:59 17/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Bạc x50000 x1, và nhận 1 trong: [Rương Sách Tiên Ma Truyền Kỳ] x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x1, Mảnh Thiên Thư x1, Ấn Chương Hắc Ám Lv3 x10, Quà Sách Tinh Linh x1.
 • Mở [Rương Sách Tiên Ma Truyền Kỳ] nhận 1 trong: Thượng Tiên, Chân Tiên, Thiên Tiên, Linh Tiên, Cuồng Ma, Ma Thánh, Ma Tôn, Thiên Ma, bí kíp gồm Bí Kíp-Thường và Bí Kíp-Hiếm, xác suất nhận Bí Kíp-Thường cao hơn Bí Kíp-Hiếm.
 • Sách Tiên Ma, Sách Tinh Linh, Mảnh Thiên Thư nhận từ rương có thể giao dịch, các đạo cụ khác đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 300 rương/tuần.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ

Mở bán Hộp Trưởng Thành Đá Hồn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 11/11 – 23:59 17/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 1 Rương Đá Hồn Lvl4, có 5% xác suất nhận thêm Quà Chọn Đá Hồn Lvl 5.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 20 quà.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ

Mở bán giới hạn Trang Sức Đầu

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 11/11 – 23:59 17/11/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 11/11 – 23:59 13/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán trang sức đầu Thánh Thiên Sứ-Đầu, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử

Mở bán giới hạn Ngoại trang

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 11/11 – 23:59 17/11/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 11/11 – 23:59 13/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán Ngoại trang Thánh Thiên Sứ/Thiên Sứ Bóng Tối, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử

Hộp Bất Ngờ Thiên Sứ Giáng Lâm

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 11/11 – 23:59 17/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc x1,  nhận thêm 1 trong: Hộp Nội Đơn-Thường x1,  Đá Thiên Canh x1,  Đá Càn Khôn x1,  Rương Linh Mai x1,  Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2,  Thiên Sứ Bóng Tối (7 Ngày)/Thánh Thiên Sứ (7 Ngày). Trong 30 lần mở chắc chắn nhận được Thiên Sứ Bóng Tối (7 Ngày)/Thánh Thiên Sứ (7 Ngày).
 • Dùng Hộp Nội Đơn-Thường ngẫu nhiên nhận 1 Nội Đơn Tinh Linh-Thường,  dùng Rương Linh Mai ngẫu nhiên nhận 1 Nguyên Liệu Phụ Thể Lam.
 • Tất cả đạo cụ nhận khi mở hộp đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ

Mở bán giới hạn Thiết Bị Bay

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 11/11 – 23:59 17/11/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 11/11 – 23:59 13/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay Băng Nhẫn/Vân Hải Kim Ngư/Trái Tim Đại Dương, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử

Mở bán Quà Trái Tim Đại Dương

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 11/11/2020 – 23:59 17/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc x1, nhận thêm 1 trong: Đá Thiên Canh x1, Đá Càn Khôn x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Mảnh Thiên Thư x2, Nguyên Liệu Khắc-Thượng x8, Thiết Bị Bay (7 Ngày) mới các chủng tộc. Trong 30 lần chắc chắn nhận Thiết Bị Bay, Thiết Bị Bay gồm (Nhân tộc) Băng Nhẫn, (Yêu Tộc) Vân Hải Kim Ngư, (Vũ Tộc) Trái Tim Đại Dương.
 • Tất cả đạo cụ khi mở hộp đều là khóa.Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 14/11/2020 – 03:59 17/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.