09:00 - 13/01: Bảo trì cập nhật loạt sự kiện hấp dẫn

Quý anh hùng thân mến,

Một tuần mới tràn đầy sinh khí đã về trên khắp tam giới, Perfect World VNG xin gửi đến quý anh hùng những lời chúc tốt đẹp nhất cùng loạt hoạt động mới cực hấp dẫn hứa hẹn tạo thêm nhiều niềm vui trên con đường tu chân của quý anh hùng. Để cập nhật sự kiện, các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 13/01/2021, xin quý anh hùng lưu ý.

 • Thời gian bảo trì: Từ 9:00 - 11:00 13/01/2021.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.


Cửa hàng tích điểm

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 13/01 – 23:59 17/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi tích trữ 1 Nguyên Bảo nhận 1 tích điểm, mua gói quà ngày, gói tháng, Quỹ Trưởng Thành có thể nhận tích điểm tương ứng (tích trữ 10 Nguyên Bảo=10 tích điểm), các anh hùng có thể vào Ưu Đãi-Cửa hàng tích điểm để tiêu hao tích điểm đổi đạo cụ, những đạo cụ đổi được đều là khóa. Sau khi hoạt động kết thúc tích điểm về 0, các anh hùng nhớ tranh thủ đổi thưởng trong thời gian hoạt động.
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Tiệm Điểm.

Hoạt động Nạp Mỗi Ngày

 • Thời gian mở bán: 04:00 ngày 15/01 – 03:59 18/01/2021
 • Nội dung hoạt động:
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động Nạp Mỗi Ngày đạt mức chỉ định, được nhận thưởng. Trong thời gian hoạt động mua Quà Hàng Ngày 1, Quà Hàng Ngày 2, Quà Hàng Ngày 3, Thẻ Bạc (30 Ngày), Thẻ Vàng (30 Ngày), Thẻ Vàng (Vĩnh viễn), Quỹ trưởng thành đều tính vào mức tích lũy.
 • Mỗi mức thưởng chỉ được nhận 1 lần.
 • Người chơi cần nhận thưởng từ mốc thấp đến mốc cao.
 • Đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa.
 • Phần thưởng nhận ở các mốc nạp sẽ khác nhau tùy theo cấp của máy chủ.
 • Mốc nạp tích lũy chỉ tính khi người chơi online, nếu người chơi offline trong lúc nạp thì mốc nạp sẽ được cộng dồn cho đến khi người chơi online vào game. Nếu người chơi không online nhận thưởng, sau khi thời gian hoạt động kết thúc phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất.
 • Lưu ý: Phần thưởng của các mốc nạp sẽ tạo mới vào lúc 00:00 hàng ngày, quý anh hùng chú ý không nạp vào thời điểm tạo mới hoặc gần sát thời điểm tạo mới để tránh xảy ra lỗi. Sau thời gian tạo mới, phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất. Lưu ý nhận thưởng của mốc đã đạt trước 00:00 hàng ngày.
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Nạp Mỗi Ngày

Mở bán Túi Phúc Tinh Linh Càn Khôn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 13/01 – 23:59 19/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Hạt Tụ Nguyên x10, và nhận 1 trong: Mảnh Tinh Linh Càn Khôn x1, Đá Tụ Nguyên x10, Ấn Chương Hắc Ám Lv2 x20, Ấn Chương Hắc Ám Lv3 x10, Đá Vạn Tượng x4, Quà Sách Tinh Linh x1, có thêm xác suất nhận [Hộp Tinh Linh Càn Khôn] x1.
 • 25 Mảnh Tinh Linh Càn Khôn có thể ghép [Hộp Tinh Linh Càn Khôn] x1 (Mảnh Tinh Linh Càn Khôn có thể chuyển hóa thành Mảnh Thượng Cổ Tinh Linh trong Lò Luyện).
 • Mở Hộp Tinh Linh Càn Khôn được chọn 1 trong: Trứng Na Tra x1, Trứng Tôn Tiểu Thánh x1, Trứng Tinh Linh Thái Huyền x1.
 • Trứng Tinh Linh ghép từ Mảnh Tinh Linh Càn Khôn trong Túi Phúc mua bằng Nguyên Bảo có thể giao dịch. Đạo cụ trong Túi Phúc mua bằng Nguyên Bảo Khóa là khóa, không thể giao dịch.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, không giới hạn số lượng mua.
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử

Mở bán Rương Tăng Bậc Tử Thuần-A

 • Thời gian mở bán: sau bảo trì 13/01 – 23:59 19/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 1 loại: Mảnh Hồn Tinh x1 và nhận Mảnh Tử Thuần-A x1, Mảnh Yến Sinh x1, Mảnh Tiểu Sảnh x2, Nguyên Thạch Hồn Tinh x1, có xác suất nhận thêm Tử Thuần-A x1. Tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 200 rương/tuần
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ.

Mở bán Rương Trọng Lăng Truyền Kỳ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 13/01 – 23:59 19/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 1 loại: Nguyên Thạch Hồn Tinh x1 và nhận Mảnh Trọng Lăng x1, Mảnh Ngọc Hưởng x2, Mảnh Tiểu Sảnh x3, Kết Tinh Hồn Tinh x2, có xác suất nhận thêm Trọng Lăng x1.
 • Dùng tiền bất kỳ mua, tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa, không thể giao dịch.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa được mua 200 rương/tuần.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ.

Mở bán Rương Tăng Cấp Tu Chân

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 13/01 – 23:59 19/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Hợp Khí Đơn x10, có xác suất nhận được Tụ Linh Đơn.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa được mua 20 rương.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ.

Mở bán có giới hạn Ngoại Trang Cẩm Tú Uyên

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 13/01 – 23:59 19/01/2021
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 13/01 – 23:59 15/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán ngoại trang Cẩm Tú Uyên, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử

Mở bán giới hạn Thiết Bị Bay

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 13/01 – 23:59 19/01/2021
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 13/01 – 23:59 15/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay Cửu Thiên Huyền Phượng, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử.

Mở bán Hộp Cửu Thiên Huyền Phượng

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 13/01 – 23:59 19/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc x1, nhận thêm 1 trong: Đá Thiên Canh x1, Đá Càn Khôn x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Mảnh Thiên Thư x2, Nguyên Liệu Khắc-Thượng x8, Cửu Thiên Huyền Phượng (7 ngày). Trong 30 lần mở chắc chắn nhận được Thiết Bị Bay Cửu Thiên Huyền Phượng (7 ngày).
 • Chú ý: Đã nhận Thiết Bị Bay Vĩnh Viễn không thể dùng tiếp Thiết Bị Bay 7 Ngày. 
 • Tất cả đạo cụ khi mở hộp đều là khóa. Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ.

Mở bán Hộp Cẩm Tú Uyên

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 13/01 – 23:59 19/01/2021
 • Nội dung hoạt độngMở nhận 50000 Bạc x1 và 1 trong những vật phẩm sau Hộp Nội Đơn-Thường x1, Đá Thiên Canh x1, Đá Càn Khôn x1, Rương Linh Mai x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Ngoại trang Cẩm Tú Uyên (7 ngày). Mở 30 lần chắc chắn được Ngoại trang Cẩm Tú Uyên (7 ngày). Dùng Hộp Nội Đơn-Thường ngẫu nhiên nhận 1 Nội Đơn Tinh Linh-Thường, dùng Rương Linh Mai ngẫu nhiên nhận 1 Nguyên Liệu Phụ Linh Lam.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ

X2 rơi phó bản khiêu chiến Tổ đội và Quân đoàn

 • Thời gian diễn ra: 04:00 16/01 – 03:59 18/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, khiêu chiến thành công phó bản Khiêu Chiến sẽ nhận được x2 tỷ lệ rơi vật phẩm.

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 16/01 – 03:59 19/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.