09:00 17/03: Tuần mới phấn khởi cùng loạt hoạt động mới

Quý anh hùng thân mến,

Một tuần mới tràn đầy sinh khí đã về trên khắp tam giới, Perfect World VNG xin gửi đến quý anh hùng những lời chúc tốt đẹp nhất cùng loạt hoạt động mới cực hấp dẫn hứa hẹn tạo thêm nhiều niềm vui trên con đường tu chân của quý anh hùng. Để cập nhật sự kiện, các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 17/03/2021, xin quý anh hùng lưu ý.

 • Thời gian bảo trì: Từ 9:00 - 11:00 17/03/2021.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.


Bàn Chiêm Tinh

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 17/03 – 23:59 23/03/2021
 • Nội dung hoạt động:
  • Hoạt động hạn giờ Bàn Chiêm Tinh, ngoài Anh Hồn cấp S Hắc Minh Thánh Đế, còn có cơ hội nhận đạo cụ hiếm Đá Càn Khôn Bậc 2, Rương Thần Âm Linh Mai...
  • Đạo cụ tiêu hao khi Chiêm Tinh - Rương Chiêm Tinh được bày bán hạn giờ tại Cửa Hàng - Đề Cử.
  • Ngoài ra, có thể nhận được Lưu Li Kính khi đạt mốc năng động 110 và 180.
  • Sử dụng Lưu Li Kính tiến hành Chiêm Tinh, mỗi lần Chiêm Tinh thành công có thể nhận đạo cụ tương ứng, Chiêm Tinh thất bại sẽ nhận được Chòm Sao, có thể dùng Chòm Sao đổi đạo cụ tại tiệm đổi.
 • Lưu ý: Chỉ có thể sử dụng Lưu Li Kính trong thời gian hoạt động, hoạt động kết thúc sẽ reset tất cả các Chòm Sao, các anh hùng chú ý tiến hành Chiêm Tinh và đổi trong thời gian hoạt động.
 • Thưởng hoạt động: Hắc Minh Thánh Đế, Lục Thừa Phong, Rương Thần Âm Linh Mai, Linh Châu, Đá Càn Khôn Bậc 2.
 • Vị trí hoạt động: Ưu đãi - Bàn Chiêm Tinh

Thay đổi Gói Quà Ngày 1

 • Thời gian mở bán: Từ sau bảo trì 17/03/2021
Phân thưởng cũPhần thưởng mới
Đá Ảo Tiên x8Quà Chọn Cường Hóa
Đá Càn Khôn10000 Bạc x20
Đá Hoàng Trầm Lv1Rương Khắc-Thượng x10
Đá Hoàng Trầm Lv3 (30% xác suất nhận)Đá Hồn Sinh Lực Lv6 x1 (20% xác xuất nhận)

Mở bán Rương Tăng Cấp Tu Chân

 • Thời gian bày bán: Sau bảo trì 17/03 – 23:59 23/03/2021
 • Nội dung: Mở nhận Hợp Khí Đơn x10, có xác suất nhận được Tụ Linh Đơn.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa mua 20 rương.

 • Vị trí bày bán: Cửa hàng - Mua Hạn Giờ.

Mở bán Rương Thủy Quái Biển Đen

 • Thời gian bày bán: Sau bảo trì 17/03 – 23:59 23/03/2021
 • Nội dung: Mở nhận Nguyên Thạch Hồn Tinh x1, và nhận 1 loại trong: Mảnh Thủy Quái Biển Đen x1, Mảnh Nhạc Vương x2, Mảnh Thanh Y Tử x3, Kết Tinh Hồn Tinh x2, có xác suất nhận thêm Thủy Quái Biển Đen x1.
 • Tất cả đạo cụ nhận khi mua bằng tiền bất kỳ đều là khóa, không thể giao dịch.

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa mua 200 rương/tuần.

 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ

Mở bán Rương Lễ Thiên Thư

 • Thời gian bày bán: Sau bảo trì 17/03 – 23:59 23/03/2021
 • Nội dung: Mở nhận Bùa Thiên Thư Lv1 x1, nhận thêm 1~10 Bí Quyển Cổ Đại, dùng Bùa Thiên Thư Lv1 có thể tự chọn 1 Thiên Thư Lv1 bất kỳ.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật mua tối đa mua 200 rương.
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ

Mở bán Rương Trận Pháp Cao

 • Thời gian bày bán: Sau bảo trì 17/03 – 23:59 23/03/2021
 • Nội dung: Mở nhận Bạc x50000, và nhận 1 trong: Mảnh Thiên Thư x1, Bí Quyển Cổ Đại x1. Mỗi khi mở 10 lần chắc chắn nhận Bạc x50000, Rương Chọn Trận Pháp-Cao x1.
 • Mở Rương Chọn Trận Pháp-Cao x1 được chọn 1 trong: Chân-Lưỡng Nghi Trận x1, Chân-Tam Tài Trận x1. Tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa.

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa mua được 70 rương.

 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ.

Mở bán giới hạn Ngoại Trang

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 17/03 – 23:59 23/03/2021
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 17/03 – 23:59 19/03/2021
 • Nội dung bày bán: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán Ngoại trang Cẩm Tú Uyên, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử.

Mở bán giới hạn Thiết Bị Bay

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 17/03 – 23:59 23/03/2021
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 17/03 – 23:59 19/03/2021
 • Nội dung bày bán: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán Thiết bị bay Cửu Thiên Huyền Phượng, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử.

X2 tỷ lệ rơi phó bản Tu Chân

 • Thời gian diễn ra: 04:00 20/03 – 03:59 22/03/2021
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian trên, khiêu chiến thành công phó bản Tu Chân sẽ nhận được x2 tỷ lệ rơi vật phẩm.

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 20/03 – 03:59 23/03/2021
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.