09:00 - 23/12: Bảo trì cập nhật loạt sự kiện mới

Quý anh hùng thân mến,

Một tuần mới tràn đầy sinh khí đã về trên khắp tam giới, Perfect World VNG xin thông báo đến quý anh hùng loạt hoạt động mới cực hấp dẫn hứa hẹn tạo thêm nhiều niềm vui trên con đường chân tu của quý anh hùng. Để cập nhật sự kiện, các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 23/12/2020, xin quý anh hùng lưu ý.

 • Thời gian bảo trì: Từ 9:00 - 11:00 23/12/2020.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.


Rương Ngoại trang vũ khí Giáng Sinh

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 23/12 – 23:59 29/12/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc x1 và 1 trong những vật phẩm sau Hộp Nội Đơn-Thường x1, Đá Thiên Canh x1, Đá Càn Khôn x1, Rương Linh Mai x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Ngoại Hình Vũ Khí Giáng Sinh (Vĩnh Viễn). Mở 30 lần chắc chắn được Ngoại Hình Vũ Khí Giáng Sinh (Vĩnh Viễn).
 • Dùng Hộp Nội Đơn-Thường ngẫu nhiên nhận 1 Nội Đơn Tinh Linh-Thường, dùng Rương Linh Mai ngẫu nhiên nhận 1 Nguyên Liệu Phụ Linh Lam.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa được mua 30 rương.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ

Rương Cầu Phúc Mùa Thu

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 23/12/2020 – 23:59 29/12/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Bạc 50000 x1 và nhận 1 trong: Mảnh Cầu Phúc Mùa Thu x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Đá Càn Khôn x1, Rương Linh Mai x2, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Đá Vạn Tượng x2, Nguyên Liệu Khắc-Thượng x6.
 • 25 Mảnh Cầu Phúc Mùa Thu có thể vào Lò Luyện ghép Túi Phúc Mùa Thu (Mảnh Cầu Phúc Mùa Thu có thể vào Lò Luyện chuyển hóa thành Mảnh Thần Diên Cầu Phúc).
 • Mở Túi Phúc Mùa Thu Yêu Tinh có thể chọn 1 trong: Thiên Thư Lv6 [Thần Phạt], [Bằng Trình Vạn Lý], [Điệp Luyến Hoa], Thú cưng Sí Thiên Phượng Hoàng (Vàng). Hệ phái khác có thể chọn 1 trong: Thiên Thư Lv6 [Thần Phạt], [Bằng Trình Vạn Lý], [Điệp Luyến Hoa].Tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, không giới hạn số lượng mua.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng – Đề cử

Rương Nữ Vu Ác Ma

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 23/12 – 23:59 29/12/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Nguyên Thạch Hồn tinhx1 và nhận 1 trong: Mảnh Nữ Vu Ác Ma x1, Mảnh Ngọc Hưởng x2, Mảnh Tiểu Sảnh x3, Kết Tinh Hồn Tinh x2, có xác suất nhận thêm Nữ Vu Ác Ma x1. Dùng tiền bất kỳ mua tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa, không thể giao dịch.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa được mua 200 rương/tuần.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng – Mua hạn giờ

Rương Thăng Tiên Nhập Ma-Truyền Kỳ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 23/12 – 23:59 29/12/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Bạc x50000 x1, và nhận 1 trong: [Rương Sách Tiên Ma Truyền Kỳ] x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x1, Mảnh Thiên Thư x1, Ấn Chương Hắc Ám Lv3 x10, Quà Sách Tinh Linh x1.
 • Mở [Rương Sách Tiên Ma Truyền Kỳ] nhận 1 trong: Thượng Tiên, Chân Tiên, Thiên Tiên, Linh Tiên, Cuồng Ma, Ma Thánh, Ma Tôn, Thiên Ma, bí kíp gồm Bí Kíp-Thường và Bí Kíp-Hiếm, xác suất nhận Bí Kíp-Thường cao hơn Bí Kíp-Hiếm.
 • Sách Tiên Ma, Sách Tinh Linh, Mảnh Thiên Thư nhận từ rương có thể giao dịch, các đạo cụ khác đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa được mua 300 rương/tuần.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ

Mở bán Ưu Đãi Giáng Sinh-Trang bị

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 23/12 – 23:59 29/12/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Đá Càn Khôn x3, Rương Khắc-Đặc x2.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa được mua 10 rương.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng – Mua hạn giờ

Mở bán có giới hạn Ngoại Trang

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 23/12 – 23:59 29/12/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 23/12 – 23:59 25/12/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán ngoại trang Bài Ca Vui Vẻ, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử

Mở bán có giới hạn Thiết Bị Bay

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 23/12 – 23:59 29/12/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 23/12 – 23:59 25/12/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay Gấu Giáng Sinh, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử

Mở bán Hộp Vớ Giáng Sinh Bất Ngờ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 23/12 – 23:59 29/12/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở sẽ nhận 50000 Bạc x1, đồng thời nhận một trong Hộp Nội Đơn-Thường x1, Đá Thiên Canh x1, Đá Càn Khôn x1, Rương Linh Mai x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Gấu Giáng Sinh (7 Ngày). Trong 30 lần mở chắc chắn nhận được Gấu Giáng Sinh (7 Ngày).
 • Dùng Hộp Nội Đơn-Thường ngẫu nhiên nhận 1 Nội Đơn Tinh Linh-Thường, dùng Rương Linh Mai ngẫu nhiên nhận 1 Nguyên Liệu Phụ Linh Lam.
 • Tất cả đạo cụ khi mở hộp đều là khóa. Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ

Mở bán Hộp Ngoại trang Giáng Sinh

 • Thời gian mở bán: sau bảo trì 23/12 – 23:59 29/12/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc x1, nhận thêm 1 trong: Đá Thiên Canh x1, Đá Càn Khôn x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Mảnh Thiên Thư x2, Nguyên Liệu Khắc-Thượng x8, Bài Ca Vui Vẻ (7 ngày). Trong 30 lần mở chắc chắn nhận được ngoại trang Bài Ca Vui Vẻ (7 ngày).
 • Tất cả đạo cụ khi mở hộp đều là khóa. Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ.

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 26/12 – 03:59 29/12/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.