09:00 - 25/11: Bảo trì cập nhật loạt sự kiện tuần mới

Quý anh hùng thân mến,

Một tuần mới tràn đầy sinh khí đã về trên khắp tam giới, Perfect World VNG xin thông báo đến quý anh hùng loạt hoạt động mới cực hấp dẫn hứa hẹn tạo thêm nhiều niềm vui trên con đường chân tu của quý anh hùng. Để cập nhật sự kiện, các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 25/11/2020, xin quý anh hùng lưu ý.

 • Thời gian bảo trì: Từ 9:00 - 11:00 25/11/2020.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.Thông Thiên Bí Bảo

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì 25/11 – 23:59 01/12/2020
 • Điều kiện tham gia hoạt động: Nhân vật đạt cấp 10
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, có thể dùng Lệnh Bài Tầm Bảo tiến hành đào bảo để nhận chiến lợi phẩm.
 • Mỗi lần Tầm Bảo sẽ được 10 điểm, đạt số điểm chỉ định sẽ được nhận thưởng hiếm. Điểm giữa các bản đồ không tính chung.
 • Mỗi bản đồ chỉ được tầm bảo tối đa 1 lần
 • Khi hoạt động kết thúc điểm sẽ bị xóa.
 • Tất cả đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa.
 • Lưu ý: Lệnh Bài Tầm Bảo chỉ được dùng trong thời gian hoạt động, kiến nghị tầm bảo sớm & nhận đạo cụ trước thời gian kết thúc hoạt động. Không nên thao tác khi hoạt động sắp kết thúc để tránh thao tác thất bại vì không đủ thời gian.
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Thông Thiên Bí Bảo.

Mừng Lễ Tạ Ơn

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì 25/11 – 23:59 27/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, tham gia phó bản tu chân và online để nhận các vật phẩm ngày lễ dùng để đổi thưởng. Phần thưởng lớn bao gồm: trang sức đầu Gà Vàng-Nhỏ, Rương Đạo Cụ Chúc Phúc, Rương Đá Hồn Lv3 và nhiều phần thưởng hấp dẫn khác.
 • Thời gian mở khóa đổi thưởng Gà Vàng-Nhỏ19:00 26/11/2020 
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Lễ Tạ Ơn

Rương Cầu Phúc Mùa Thu

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 25/11 – 23:59 01/12/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Bạc 50000 x1 và nhận 1 trong: Mảnh Cầu Phúc Mùa Thu x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Đá Càn Khôn x1, Rương Linh Mai x2, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Đá Vạn Tượng x2, Nguyên Liệu Khắc-Thượng x6.
 • 25 Mảnh Cầu Phúc Mùa Thu có thể vào Lò Luyện ghép Túi Phúc Mùa Thu (Mảnh Cầu Phúc Mùa Thu có thể vào Lò Luyện chuyển hóa thành Mảnh Thần Diên Cầu Phúc).
 • Mở Túi Phúc Mùa Thu Yêu Tinh có thể chọn 1 trong: Thiên Thư Lv6 Thần Phạt, Bằng Trình Vạn Lý, Điệp Luyến Hoa, Thú cưng Sí Thiên Phượng Hoàng (Vàng). Hệ phái khác có thể chọn 1 trong: Thiên Thư Lv6 Thần Phạt, Bằng Trình Vạn Lý, Điệp Luyến Hoa.
 • Tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, không giới hạn số lượng mua.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng – Đề cử.

Hộp Tuyển Chọn Nội Đơn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 25/11 – 23:59 01/12/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Bạc 50000 x1, nhận thêm 1 trong: Hộp Nội Đơn-Hiếm-Tự Chọn x1, Nội Đơn Tinh Túy x2, Hiểu Rõ Nhược Điểm x1, Vùng Phép Thuật x1, Phụ Độc x1, Nghịch Chiến x1, Trọng Kích x1, Đá Vạn Tượng x10. Sách Tinh Linh nhận từ hộp mua bằng Nguyên Bảo (Hiểu Rõ Nhược Điểm, Vùng Phép Thuật, Phụ Độc, Nghịch Chiến, Trọng Kích) có thể giao dịch, đạo cụ khác là khóa. Tất cả đạo cụ nhận từ hộp mua bằng NB Khóa đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 40 rương.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ.

Quà Ưu Đãi Black Friday-Trang Bị

 • Thời gian mở bán: 4:00 27/11 – 23:59 27/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Đá Càn Khôn x3,Rương Khắc-Đặc x2.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 10 cái.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ.

Quà Ưu Đãi Black Friday-Đá Hồn

 • Thời gian mở bán: 4:00 27/11 – 23:59 27/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x2, Lửa Xoay Chuyển Bậc 2 x2.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 5 cái.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ.

Quà Ưu Đãi Black Friday-Thiên Thư

 • Thời gian mở bán: 4:00 27/11 – 23:59 27/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Nguyên Sơ Đạo Bản Lv2 x1, Bí Quyển Thượng Cổ x2.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 2 cái.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ.

Mở bán có giới hạn ngoại trang

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 25/11 – 23:59 01/12/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 25/11 – 23:59 27/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán ngoại trang Lạc Lộ Vi Sương, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử.

Mở bán giới hạn Thiết Bị Bay

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 25/11 – 23:59 01/12/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 25/11 – 23:59 27/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay Cân Đẩu Vân, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử.

Mở bán Túi Phúc Đi Mây Về Gió

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 25/11 – 23:59 01/12/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc x1,  nhận thêm 1 trong: Hộp Nội Đơn-Thường x1,  Đá Thiên Canh x1,  Đá Càn Khôn x1,  Rương Linh Mai x1,  Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Cân Đẩu Vân (7 ngày). Trong 30 lần mở chắc chắn nhận được Thiết Bị Bay Cân Đẩu Vân (7 ngày).
 • Dùng Hộp Nội Đơn-Thường ngẫu nhiên nhận 1 Nội Đơn Tinh Linh-Thường, dùng Rương Linh Mai ngẫu nhiên nhận 1 Nguyên Liệu Phụ Thể Lam.
 • Tất cả đạo cụ nhận khi mở hộp đều là khóa.  
 • Tất cả đạo cụ khi mở hộp đều là khóa.Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ.

Mở bán Hộp Lạc Lộ Vi Sương

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 25/11 – 23:59 01/12/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc x1 và nhận 1 trong: Hộp Nội Đơn-Thường x1, Đá Thiên Canh x1, Đá Càn Khôn x1, Rương Linh Mai x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Lạc Lộ Vi Sương (7 Ngày). Trong 30 lần mở chắc chắn nhận được Lạc Lộ Vi Sương (7 Ngày).
 • Dùng Hộp Nội Đơn-Thường ngẫu nhiên nhận 1 Nội Đơn Tinh Linh-Thường, dùng Rương Linh Mai ngẫu nhiên nhận 1 Nguyên Liệu Phụ Linh Lam.
 • Tất cả đạo cụ khi mở hộp đều là khóa.
 • Tất cả đạo cụ khi mở hộp đều là khóa.Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ.

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 28/11 – 03:59 01/12/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.