09:00 31/03: Thông báo cập nhật tuần mới

Quý anh hùng thân mến,

Một tuần mới tràn đầy sinh khí đã về trên khắp tam giới, Perfect World VNG xin gửi đến quý anh hùng những lời chúc tốt đẹp nhất cùng loạt hoạt động mới cực hấp dẫn hứa hẹn tạo thêm nhiều niềm vui trên con đường tu chân của quý anh hùng. Để cập nhật sự kiện, các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 31/03/2021, xin quý anh hùng lưu ý.

 • Thời gian bảo trì: Từ 9:00 - 11:00 31/03/2021.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.


May Mắn Liên Tiếp

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 31/03 – 23:59 06/04/2021
 • Nội dung hoạt động:
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, các anh hùng vượt phó bản Tu Chân và phó bản Thử Thách Tổ Đội, mỗi Boss chắc chắn nhận Cỏ May Mắn x1. Mỗi lần mở tiêu hao 1 Cỏ May Mắn, mỗi lần làm mới tiêu hao 3 Cỏ May Mắn và mỗi ngày vào lúc 4h00 sẽ nhận được một lần tạo mới sự kiện miễn phí.
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – May Mắn Liên Tiếp.

Cửa Hàng Tích Điểm

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 31/03 - 23:59 05/04/2021
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi tích trữ 1 Nguyên Bảo nhận 1 tích điểm, mua gói quà ngày, gói tháng, Quỹ Trưởng Thành có thể nhận tích điểm tương ứng (tích trữ 10 Nguyên Bảo = 10 tích điểm), các anh hùng có thể vào Ưu Đãi - Cửa hàng tích điểm để tiêu hao tích điểm đổi đạo cụ hiếm như Quyển Kinh - Thượng Thư, Tinh linh Cát Cát, Thiên thư lv6, Thần Khí Tiên Phẩm, Ngoại trang đầu sức giới hạn và những vật phẩm khác...
 • Những đạo cụ đổi được đều là khóa.

 • Lưu ý: Sau khi hoạt động kết thúc tích điểm về 0, các anh hùng nhớ tranh thủ đổi thưởng trong thời gian hoạt động.

 • Vị trí bày bán: Ưu Đãi – Tiệm Điểm

Mở bán Rương Tăng Bậc Tinh Linh

 • Thời gian bày bán: Sau bảo trì 31/03 – 23:59 06/04/2021
 • Nội dung: Mở nhận 50000 Bạc x1, nhận thêm 1 trong: Sách Tinh Linh-Hiếm x1, Nội Đơn Tinh Túy x2, Đá Luyện Nguyên x2, Đá Vạn Tượng x10.
 • Sách Tinh Linh-Hiếm gồm 1 trong các sách kỹ năng sau: Cấp tốc, Hiểu Rõ Nhược Điểm, Vùng Phép Thuật, Kỹ năng nhanh, Phụ Độc, Nghịch Chiến, Trọng Kích, Tăng hiệu quả trị liệu, Giải choáng, Liên Kích Choáng, Nổ Liên Kích, Liên Kích Nhanh.

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật mua tối đa 200 rương.

 • Vị trí bày bán: Cửa hàng - Mua Hạn Giờ.

Mở bán Rương Thủy Quái Biển Đen

 • Thời gian bày bán: Sau bảo trì 31/03 – 23:59 06/04/2021
 • Nội dung:  Mở nhận Nguyên Thạch Hồn Tinh x1, và nhận 1 loại trong: Mảnh Thủy Quái Biển Đen x1, Mảnh Nhạc Vương x2, Mảnh Thanh Y Tử x3, Kết Tinh Hồn Tinh x2, có xác suất nhận thêm Thủy Quái Biển Đen x1.
 • Tất cả đạo cụ nhận khi mua bằng tiền bất kỳ đều là khóa, không thể giao dịch.

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật tối đa mua được 200 rương/tuần.

 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ

Mở bán Rương Lễ Thiên Thư

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 31/03 – 23:59 06/04/2021
 • Nội dung: Mở nhận Bùa Thiên Thư Lv1 x1, nhận thêm 1~10 Bí Quyển Cổ Đại, dùng Bùa Thiên Thư Lv1 có thể tự chọn 1 Thiên Thư Lv1 bất kỳ.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật mua tối đa 200 rương.

 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ.

Mở bán Rương Nữ Vu Ác Ma

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 31/03 – 23:59 06/04/2021
 • Nội dung: Mở nhận Nguyên Thạch Hồn Tinh x1 và nhận 1 trong: Mảnh Nữ Vu Ác Ma x1, Mảnh Ngọc Hưởng x2, Mảnh Tiểu Sảnh x3, Kết Tinh Hồn Tinh x2, có xác suất nhận thêm Nữ Vu Ác Ma x1. Dùng tiền bất kỳ mua, tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa, không thể giao dịch.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật mua giới hạn 200 rương/tuần.

 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ

Mở bán giới hạn Ngoại Trang

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 31/03 – 23:59 06/04/2021
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 31/03 – 23:59 02/04/2021
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán Ngoại Trang Lạc Anh Kiếm Vũ, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

Mở bán giới hạn Thiết Bị Bay

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 31/03 – 23:59 06/04/2021
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 31/03 – 23:59 02/04/2021
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán Thiết bị bay Mật Ngọt, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

X2 tỷ lệ rơi phó bản Tu Chân

 • Thời gian diễn ra: 04:00 03/04 – 03:59 05/04/2021
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian trên, khiêu chiến thành công phó bản Tu Chân sẽ nhận được x2 tỷ lệ rơi vật phẩm.

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 03/04 – 03:59 06/04/2021
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.