09/09: Tuần mới thêm vui cùng chuỗi sự kiện hấp dẫn

Quý anh hùng thân mến!

Perfect World VNG khởi động tháng 9 sôi động cùng với Chuỗi Sự Kiện Tuần Mới với ngập tràn phần thưởng cùng những ưu đãi hấp dẫn không thể nào bỏ lỡ. Đồng thời, để cập nhật sự kiện, các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 09/09/2020, quý anh hùng vui lòng lưu ý để sắp xếp thuận tiện trong hành trình phiêu bạt.

 • Thời gian bảo trì: Từ 09:00 - 11:00 ngày 09/09/2020.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.Tiêu phí nhận thưởng

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 09/09 – 23:59 12/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động tích lũy tiêu phí Nguyên Bảo tại Cửa Hàng đạt mốc quy định sẽ được nhận thưởng: Rương Chọn Cường Hóa (có thể chọn giữa 3 rương: Quà Trưởng Thành Đá Hồn, Quà Trưởng Thành Tinh luyện, Quà Trưởng Thành Khắc), Bí Quyển Cổ Đại và Tàng Bảo Đồ (chưa giám định).
 • Phần thưởng cần nhận lần lượt theo từng mốc. Thưởng nhận được là vật phẩm khóa.

Túi Phúc Thượng Cổ Tinh Linh

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 09/09 – 23:59 15/09/2020
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Cửa hàng-Đề Cử sẽ mở bán Túi Phúc Thượng Cổ Tinh Linh cực kỳ quý giá.

 • Mở túi nhận được: Hạt Tụ Nguyên X10 và cơ hội nhận thêm 1 trong: Mảnh Thượng Cổ Tinh Linh X1, Đá Tụ Nguyên X10, Ấn Chương Hắc Ám Lv2 X20, Ấn Chương Hắc Ám Lv3 X10, Đá Vạn Tượng X4, Quà Sách Tinh Linh x1, có xác suất nhận thêm Hộp Thượng Cổ Tinh Linh x1.
 • 25 Mảnh Thượng Cổ Tinh Linh ghép được [Hộp Thượng Cổ Tinh Linh]. Mở [Hộp Thượng Cổ Tinh Linh] tự chọn 1 trong Tôn Tiểu Thánh, Tinh Linh Thái Huyền.

 • Lưu ý quan trọng:
  • Túi Phúc mua bằng Nguyên Bảo: Mảnh Thượng Cổ Tinh Linh, Hộp Thưởng Cổ Tinh Linh nhận và ghép được không thể giao dịch nhưng Trứng Tinh Linh Tôn Tiểu Thánh, Tinh Linh Thái Huyền sau khi đổi sẽ có thể giao dịch.
  • Túi Phúc mua bằng Nguyên Bảo Khoá: Tất cả đạo cụ và Trứng Tinh Linh ghép được đều là khoá.

Rương Chúa Tể Ảo Cảnh

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 09/09 – 23:59 15/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 1 loại: Nguyên Thạch Hồn Tinh X1 và nhận Mảnh Thiên Địa Vô Dụng X1, Mảnh Dực Phong X2, Mảnh Thanh Y Tử X3, Kết Tinh Hồn Tinh X2, có xác suất nhận thêm Thiên Địa Vô Dụng x1.Tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 200 rương/tuần.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ.

Rương Tăng Bậc Tinh Linh

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 09/09 – 23:59 15/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc X1, nhận thêm 1 trong: Sách Tinh Linh-Hiếm X1, Nội Đơn Tinh Túy X2, Đá Luyện Nguyên X2, Đá Vạn Tượng X10.
 • Sách Tinh Linh-Hiếm gồm 1 trong các sách kỹ năng sau: Cấp tốc, Hiểu Rõ Nhược Điểm, Vùng Phép Thuật, Kỹ năng nhanh, Phụ Độc, Nghịch Chiến, Trọng Kích, Tăng hiệu quả trị liệu, Giải choáng, Liên Kích Choáng, Nổ Liên Kích, Liên Kích Nhanh.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 50 rương.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ.

Rương Lễ Thiên Thư

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 09/09 – 23:59 15/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Bùa Thiên Thư Lv1 X1, nhận thêm 1~10 Bí Quyển Cổ Đại, dùng Bùa Thiên Thư Lv1 có thể tự chọn 1 Thiên Thư Lv1 bất kỳ.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 200 rương.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ.

Ngoại trang Lạc Anh Kiếm Vũ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 09/09 – 23:59 15/09/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 09/09 – 23:59 11/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán Ngoại trang Lạc Anh Kiếm Vũ, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử.

Mở bán Quà Tri Ân Anh Đào

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 09/09 – 23:59 15/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000Bạc X1, đồng thời nhận thêm Đá Thiên Canh X1, Đá Càn Khôn X1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt X2, Mảnh Thiên Thư X2, Nguyên Liệu Khắc-Thượng X8, Lạc Anh Kiếm Vũ (7 ngày) . Mở 30 lần chắc chắn nhận được  Lạc Anh Kiếm Vũ (7 ngày).
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ.

Mở bán thiết bị bay giới hạn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 09/09 – 23:59 15/09/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 09/09 – 23:59 11/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay Cân Đẩu Vân, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử.

Mở bán Túi Phúc Đi Mây Về Gió

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 09/09 – 23:59 15/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc X1, nhận thêm 1 trong: Hộp Nội Đơn-Thường X1, Đá Thiên Canh X1, Đá Càn Khôn X1, Rương Linh Mai X1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt X2, Cân Đẩu Vân (7 Ngày). Trong 30 lần mở chắc chắn nhận được Cân Đẩu Vân (7 Ngày).
 • Dùng Hộp Nội Đơn-Thường ngẫu nhiên nhận 1 Nội Đơn Tinh Linh-Thường, dùng Rương Linh Mai ngẫu nhiên nhận 1 Nguyên Liệu Phụ Thể Lam.
 • Lưu ý: Tất cả đạo cụ nhận khi mở hộp đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ.

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 11/09 – 03:59 14/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.