09/11: Tuần mới sự kiện mới nhiều niềm vui mới

Quý anh hùng thân mến,

Để chào mừng một tuần mới lại đến, Perfect World VNG xin gửi đến quý anh hùng loạt hoạt động mới cực hấp dẫn hứa hẹn tạo thêm nhiều niềm vui trên con đường tu chân của quý anh hùng. Để cập nhật sự kiện các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 09/11/2022, xin quý anh hùng lưu ý.

 • Thời gian bảo trì: Từ 9:00 - 11:00 09/11/2022.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.

Quà Siêu Dưỡng Thành 1 2 3

 • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới. Là phiên bản nâng cấp của Chuỗi Dưỡng Thành.
 • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 09/11 – 23:59 15/11/2022
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
 • Quà thưởng khác nhau tùy vào level của người mua

 • Lưu ý: Vui lòng nhận vật phẩm thưởng từ gói quà Siêu Trưởng Thành thành ngay khi nhận được qua thư.
 • Quý anh hùng vui lòng tránh mua những gói quà Ưu Đãi sát thời gian kết thúc để hạn chế những lỗi xảy ra không đáng có. 
 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn.

Hộp Quà Ưu Đãi Tâm Phách

 • Nội dung: Mở bán các gói Hộp Quà Tâm Phách giúp các anh hùng nâng cao Tu Vi.
 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 09/11 – 23:59 ngày 10/11/2022
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
 • Quà thưởng khác nhau tùy vào level của người mua (trên dưới 120)

 • Lưu ý: Vui lòng nhận vật phẩm thưởng từ gói quà Ưu Đãi Tâm Phách ngay khi nhận được qua thư.
 • Quý anh hùng vui lòng tránh mua những gói quà Ưu Đãi Tâm Phách sát thời gian kết thúc để hạn chế những lỗi xảy ra không đáng có. 
 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn. 

Quà Ưu Đãi Trưởng Thành

 • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới.
 • Thời gian mở bán:Sau bảo trì ngày 11/11 – 23:59 ngày 12/11/2022
 • Cấp độ có thể mua gói quà: Nhân vật từ 20 trở lên có thể mua
 • Quà thưởng khác nhau tùy vào level của người mua (trên dưới 120)

 • Lưu ý: Vui lòng nhận vật phẩm thưởng từ gói quà Ưu Đãi Trưởng Thành thành ngay khi nhận được qua thư.
 • Quý anh hùng vui lòng tránh mua những gói quà Ưu Đãi Trưởng Thành sát thời gian kết thúc để hạn chế những lỗi xảy ra không đáng có. 
 • Mỗi gói chỉ được mua một lần trong thời gian bày bán.
 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn.

Hộp Quà Trợ Lực Thần Khí

 • Nội dung: Mở bán các gói Hộp Quà Trợ Lực giúp các anh hùng nâng cao Cường hóa trang bị thăng cấp Tu Chân.
 • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 13/11 – 23:59 ngày 15/11/2022
 • Cấp độ có thể mua gói quà: Nhân vật từ 20 trở lên có thể mua

Bài Tarot

 • Thời gian hoạt động:  09:30 ngày 09/11 – 23:59 12/11/2022  
 • Nội dung: Dùng Pha Lê Bói lật thẻ, khi lật ra đạo cụ ở mặt lưng thẻ sẽ nhận được đạo cụ và 10 điểm. 
 • Nếu lần bói này chưa nhận được đạo cụ thì sẽ rơi ngẫu nhiên 10, 50 hoặc 100 điểm. Điểm nhận được khi bói có thể đổi đạo cụ trong Tiệm Đổi. 
 • Lưu ý: Thẻ đã được lật sẽ không thể bói và nhận thưởng nữa. Khi tạo mới sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 8 Bài Tarot mới, thẻ bài chưa lật cũng sẽ được tạo mới. 
 • Tất cả đạo cụ thưởng là khóa.
 • Ưu hóa: “Pha Lê Bói” có thể nhận được thông qua phó bản Khiêu Chiến Tiểu Đội trong thời gian diễn ra hoạt động.
 • Anh Hồn Mới: Anh Hồn A – Thiên Minh Sát
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Bài Tarot.

Thông Thiên Mật Bảo

 • Thời gian bắt đầu: 09:30 ngày 13/11 – 23:59 15/11/2022
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, có thể dùng Lệnh Bài Tầm Bảo tiến hành đào bảo để nhận chiến lợi phẩm. Mỗi lần Tầm Bảo sẽ được 10 điểm, đạt số điểm chỉ định sẽ được nhận thưởng hiếm. Điểm giữa các bản đồ không tính chung. 
 • Sau khi vượt mỗi tầng bản đồ đều có thể tạo mới điểm và thưởng của bản đồ hiện tại. Số lần tạo mới xem trong giao diện hoạt động. Trước khi tạo mới cần nhận hết tất cả thưởng của tầng bản đồ đó. Khi hoạt động kết thúc điểm sẽ bị xóa. Tất cả đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa. 
 • Lưu ý: Lệnh Bài Tầm Bảo chỉ được dùng trong thời gian hoạt động, kiến nghị tầm bảo sớm và nhận đạo cụ trước thời gian kết thúc hoạt động. Không nên thao tác khi hoạt động sắp kết thúc để tránh thao tác thất bại vì không đủ thời gian. 
 • Thần Khí mới: Nhẫn Mặc Ngọc
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Thông Thiên Bí Bảo

Tử Khí Đông Lai

 • Thời gian hoạt động: 
  • 00:00 ngày 09/11 – 23:59 ngày 09/11/2022
  • 00:00 ngày 11/11 – 23:59 ngày 11/11/2022
  • 00:00 ngày 13/11 – 23:59 ngày 13/11/2022
  • 00:00 ngày 15/11 – 23:59 ngày 15/11/2022
 • Nội dung: Các server với các cấp server khác nhau, tùy vào hành vi của người chơi khi online sẽ kích hoạt hoạt động Phúc lợi nạp bất ngờ.

Cửa Hàng Hạn Giờ

  • Ngoại trang: Tiên Tư Hoa Lạc

  • Thiết bị bay: Giai Nhân Trăng Tròn

  • Quà Trợ Lực Danh Vọng

  • Hộp Chiết Khấu Trang Sức

  • Và Các Hộp Quà 11/11 Chiết Khấu Nguyên Liệu

  • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 09/11 – 23:59 15/11/2022
  • Thời gian giảm giá của ngoại quan và thiết bị bay Sau bảo trì ngày 09/11 – 23:59 11/11/2022
  • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

X2 phần thưởng phó bản Khiêu Chiến

 • Thời gian hoạt động: 04:00 ngày 12/11 – 3:59 ngày 14/11/2022  
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, vượt qua phó bản có thể nhận được rơi x2.  

Rút thưởng

 • Thời gian hoạt động: 04:00 ngày 12/11/2022 – 03:59 ngày 15/11/2022  
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần. Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.   
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.   
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.  

Và Các Hoạt Động Đặc Sắc như:

 • Tụ Bảo La Bàn

 • Nạp Mỗi Ngày 

 • Quà Tiêu Phí

 • Tiệm Điểm (Anh Hồn mới: Ngọc Hoàn)

 • Điềm Lành