16/09: Tuần mới thêm phần thưởng thêm niềm vui

Quý nhân sĩ thân mến!

Khuấy động tuần mới, Perfect World VNG xin thông báo đến quý nhân sĩ loạt hoạt động mới cực hấp dẫn thêm nhiều niềm vui cũng như phần thưởng trên con đường tu chân của quý nhân sĩ. Đồng thời, để cập nhật sự kiện, các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 16/09/2020, xin quý nhân sĩ lưu ý.

 • Thời gian bảo trìTừ 09:00 - 11:00 ngày 16/09/2020.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.Rương Thần Diên Cầu Phúc

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 16/09 – 23:59 22/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Bạc 50000 x1, nhận thêm 1 trong: Mảnh Thần Diên Cầu Phúc x1, Bí Quyển Thượng Cổ x1, Đá Càn Khôn x1, Rương Linh Mai x2, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Đá Vạn Tượng x2,  Nguyên Liệu Khắc-Thượng x6.
 • 25 Mảnh Thần Diên Cầu Phúc có thể vào Lò Luyện ghép Túi Phúc Thần Diên (Mảnh Thần Diên Cầu Phúc có thể vào Lò Luyện chuyển hóa thành Mảnh Cầu Phúc Mùa Hè).
 • Sau khi mở Túi Phúc Thần Diên, hệ phái Yêu Tinh tự chọn 1 trong Thiên Thư Lv6 Thần Phạt, Bằng Trình Vạn Lý, thú cưng Sí Thiên Phượng Hoàng (Vàng).Hệ phái khác tự chọn 1 trong Thiên Thư Lv6 Thần Phạt, Bằng Trình Vạn Lý.
 • Tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa.
 • Lưu ý: Có thể vào Lò Luyện dùng 1 Mảnh Thần Diên Cầu Phúc + 1 Lửa Xoay Chuyển Bạc 1 = nhận 1 Mảnh Cầu Phúc Mùa Hè
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động không giới hạn số lượng rương được mua.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ.

Nâng cấp thưởng Quà Năng Động

 • Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì 16/9 – 23:59 22/9/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động đạt mốc chỉ định có thể nhận thưởng nâng cấp.
  • 20 điểm năng động: Thưởng 2 Tàng Bảo Đồ.
  • 60 điểm năng động: Thưởng 2 Pha Lê Linh Tính.
  • 110 điểm năng động: Thưởng 1 túi Đá hồn Tự chọn Lv3.
  • 180 điểm năng động: Thưởng 500 Ngân NB.

Tích Lũy Nạp

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì 16/09 – 23:59 18/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động Nạp Tích Lũy đạt mức chỉ định, được nhận thưởng. Trong thời gian hoạt động mua Quà Hàng Ngày 1, Quà Hàng Ngày 2, Quà Hàng Ngày 3, Thẻ Bạc (30 Ngày), Thẻ Vàng (30 Ngày), Thẻ Vàng (Vĩnh viễn), Quỹ trưởng thành, Quỹ Chuyển Sinh đều tính vào mức tích lũy.
 • Mỗi mức thưởng chỉ được nhận 1 lần.
 • Đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa.

Rương Tăng Bậc Tử Thuần-A

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 16/09 – 23:59 22/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 1 loại: Mảnh Hồn Tinh x1 và nhận Mảnh Tử Thuần-A x1, Mảnh Yến Sinh x1, Mảnh Tiểu Sảnh x2, Nguyên Thạch Hồn Tinh x1, có xác suất nhận thêm Tử Thuần x1.
 • Tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 200 rương/tuần.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ.

Rương Tăng Bậc Lữ Thanh Dương

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 16/09 – 23:59 22/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 1 loại: Mảnh Hồn Tinh x1 và nhận Mảnh Lữ Thanh Dương x1, Mảnh Ngọc Hưởng x1, Mảnh Tiểu Sảnh x2, Hồn Trần x1, có xác suất nhận thêm Lữ Thanh Dương x1.
 • Dùng tiền bất kỳ mua, tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa, không thể giao dịch.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 100 rương/tuần.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ.

Mở bán trang sức Lá Đỏ-Đầu

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 16/09 – 23:59 22/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán Ngoại trang Lá Đỏ.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử.

Mở bán Ngoại Trang giới hạn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 16/09 – 23:59 22/09/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 16/09 – 23:59 18/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán Ngoại trang Lá Đỏ, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử.

 Mở bán Hộp Lá Đỏ-Bất Ngờ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 16/09 – 23:59 22/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc X1, nhận thêm 1 trong: Đá Thiên Canh X1, Đá Càn Khôn X1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt X2, Mảnh Thiên Thư X2, Nguyên Liệu Khắc-Thượng X8,Lá Đỏ (7 ngày). Trong 30 lần chắc chắn nhận Lá Đỏ (7 ngày).
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ.

Mở bán Thiết Bị Bay giới hạn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 16/09 – 23:59 22/09/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 16/09 – 23:59 18/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay Mặc Kim Ngư, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử.

Mở bán Hộp Hắc Long Kim Điệp

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 16/09 – 23:59 22/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc x1 và nhận 1 trong: Hộp Nội Đơn-Thường x1, Đá Thiên Canh x1, Đá Càn Khôn x1, Rương Linh Mai x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Mặc Kim Ngư(7 ngày).Trong 30 lần mở chắc chắn nhận được Mặc Kim Ngư(7 ngày).
 • Dùng Hộp Nội Đơn-Thường ngẫu nhiên nhận 1 Nội Đơn Tinh Linh-Thường, dùng Rương Linh Mai ngẫu nhiên nhận 1 Nguyên Liệu Phụ Linh Lam.
 • Dùng tiền bất kỳ mua, tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa, không thể giao dịch.
 • Chú ý: Đã nhận Thiết Bị Bay Vĩnh Viễn không thể dùng tiếp Thiết Bị Bay 7 Ngày.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ.

X2 thưởng phó bản Tu Chân

 • Thời gian bắt đầu: 04:00 19/09/2020 – 03:59 21/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, hoàn thành khiêu chiến phó bản tu chân có thể nhận x2 tỉ lệ rơi phó bản.
 • Phó bản Tu Chân dùng chung lần thưởng cho tất cả các độ khó.

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 19/09 – 03:59 22/09/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.