16/11: Tam Giới ngập tràn niềm vui chào mừng tuần mới

Quý anh hùng thân mến,

Để chào mừng một tuần mới lại đến, Perfect World VNG xin gửi đến quý anh hùng loạt hoạt động mới cực hấp dẫn hứa hẹn tạo thêm nhiều niềm vui trên con đường tu chân của quý anh hùng. Để cập nhật sự kiện các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 16/11/2022, xin quý anh hùng lưu ý.

 • Thời gian bảo trì: Từ 9:00 - 11:00 16/11/2022.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.

Quà Siêu Dưỡng Thành 1 2 3

 • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới. Là phiên bản nâng cấp của Chuỗi Dưỡng Thành.
 • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 16/11 – 23:59 22/11/2022
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
 • Quà thưởng khác nhau tùy vào level của người mua

 • Lưu ý: Vui lòng nhận vật phẩm thưởng từ gói quà Siêu Trưởng Thành thành ngay khi nhận được qua thư.
 • Quý anh hùng vui lòng tránh mua những gói quà Ưu Đãi sát thời gian kết thúc để hạn chế những lỗi xảy ra không đáng có. 
 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn.

Hộp Quà Chu Quả

 • Nội dung: Mở bán các gói Hộp Quà Chu Quả giúp các anh hùng nâng cao Tu Vi.
 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 16/11 – 23:59 ngày 17/11/2022
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
 • Quà thưởng khác nhau tùy vào level của người mua (trên dưới 120)

 • Lưu ý: Vui lòng nhận vật phẩm thưởng từ gói quà Ưu Đãi Chu Quả ngay khi nhận được qua thư.
 • Quý anh hùng vui lòng tránh mua những gói quà Ưu Đãi Chu Quả sát thời gian kết thúc để hạn chế những lỗi xảy ra không đáng có. 
 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn. 

Hộp Quà Trợ Lực Phó Bản

 • Nội dung: Mở bán các gói Hộp Quà Trợ Lực giúp các anh hùng nâng cao Cường Hóa Trang Bị tăng cấp Tu Chân.
 • Thời gian mở bán:Sau bảo trì ngày 18/11 – 23:59 ngày 19/11/2022
 • Cấp độ có thể mua gói quà: Nhân vật từ 20 trở lên có thể mua
 • Cấp độ có thể mua gói quà: Nhân vật từ 20 trở lên có thể mua  

Hộp Quà Trợ Lực Vàng

 • Nội dung: Mở bán các gói Hộp Quà Ưu Đãi Vàng giúp các anh hùng nhận thêm nhiều tài nguyên để nâng cao tu vi, chinh phục những thử thách mới.
 • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 20/11 – 23:59 ngày 22/11/2022
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay

Bài Tarot

 • Thời gian hoạt động:  00:00 ngày 20/11 – 23:59 22/11/2022  
 • Nội dung: Dùng Pha Lê Bói lật thẻ, khi lật ra đạo cụ ở mặt lưng thẻ sẽ nhận được đạo cụ và 10 điểm. 
 • Nếu lần bói này chưa nhận được đạo cụ thì sẽ rơi ngẫu nhiên 10, 50 hoặc 100 điểm. Điểm nhận được khi bói có thể đổi đạo cụ trong Tiệm Đổi. 
 • Lưu ý: Thẻ đã được lật sẽ không thể bói và nhận thưởng nữa. Khi tạo mới sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 8 Bài Tarot mới, thẻ bài chưa lật cũng sẽ được tạo mới. 
 • Tất cả đạo cụ thưởng là khóa.
 • Ưu hóa: “Pha Lê Bói” có thể nhận được thông qua phó bản Khiêu Chiến Tiểu Đội trong thời gian diễn ra hoạt động.
 • Anh Hồn Mới: Anh Hồn A – Thiên Minh Sát
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Bài Tarot.

Bàn Chiêm Tinh

 • Thời gian bắt đầu: 09:30 ngày 16/11 – 23:59 19/11/2022
 • Nội dung hoạt động:  Hoạt động hạn giờ Bàn Chiêm Tinh, ngoài Anh Hồn cấp S Hắc Minh Thánh Đế, Anh Hồn cấp S Kiếm Thần, còn có cơ hội nhận đạo cụ hiếm Đá Càn Khôn Bậc 2, Rương Thần Âm Linh Mai... 
 • Anh Hồn Mới: Anh Hồn S – Long Dao
 • Đạo cụ tiêu hao khi Chiêm Tinh bày bán hạn giờ tại Cửa Hàng, vào Ưu Đãi>Bàn Chiêm Tinh để tham gia hoạt động. Sử dụng Lưu Li Kính tiến hành Chiêm Tinh, mỗi lần Chiêm Tinh thành côn có thể nhận đạo cụ tương ứng, Chiêm Tinh thất bại sẽ nhận được Chòm Sao, có thể dùng Chòm Sao đổi đạo cụ tại tiệm đổi.   
 • Lưu ý: Chỉ có thể sử dụng Lưu Li Kính trong thời gian hoạt động, hoạt động kết thúc sẽ reset tất cả các Chòm Sao, các anh hùng chú ý tiến hành Chiêm Tinh và đổi trong thời gian hoạt động.   
 • Thưởng hoạt động:  Hắc Minh Thánh Đế, Lục Thừa Phong, Kiếm Thần, Rương Thần Âm Linh Mai, Linh Châu, Đá Càn Khôn Bậc 2. 
 • Vị trí hoạt động: Ưu đãi - Bàn Chiêm Tinh.    

Tử Khí Đông Lai

 • Thời gian hoạt động: 
  • 00:00 ngày 16/11 – 23:59 ngày 16/11/2022
  • 00:00 ngày 18/11 – 23:59 ngày 18/11/2022
  • 00:00 ngày 20/11 – 23:59 ngày 20/11/2022
  • 00:00 ngày 22/11 – 23:59 ngày 22/11/2022
 • Nội dung: Các server với các cấp server khác nhau, tùy vào hành vi của người chơi khi online sẽ kích hoạt hoạt động Phúc lợi nạp bất ngờ.

Cửa Hàng Hạn Giờ

  • Ngoại trang: Họa Gia Ấn Tượng

  • Ngoại trang: Thôi Xán Lưu Niên

  • Thú cưỡi: Cao Bồi Phía Tây

  • Hộp Thần Ngự

  • Hộp Ưu Đãi Đá Phù Ngữ (Giới hạn mua 999 lần)

  • Hộp Tinh Phách May Mắn

  • Rương Thiên Thư Bí Điển-Cực

  • Hộp Hồn May Mắn

  • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 16/11 – 23:59 22/11/2022
  • Thời gian giảm giá của ngoại quan và thiết bị bay Sau bảo trì ngày 16/11 – 23:59 18/11/2022
  • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

X2 phần thưởng phó bản Tu Chân

 • Thời gian hoạt động: 04:00 ngày 20/11 – 3:59 ngày 22/11/2022  
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, vượt qua phó bản có thể nhận được rơi x2.  

Rút thưởng

 • Thời gian hoạt động: 04:00 ngày 19/11/2022 – 03:59 ngày 22/11/2022  
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần. Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.   
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.   
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.  

Và Các Hoạt Động Đặc Sắc như:

 • Tụ Bảo La Bàn

 • Nạp Mỗi Ngày 

 • Quà Tiêu Phí

 • Xác suất Phù Văn Cam UP

 • Quỹ Chúc Phúc

 • Bất Ngờ Mỗi Ngày

 • Tiền Trang Mỗi Ngày