17/08: Thông bảo bảo trì cập nhật sự kiện mới

Quý anh hùng thân mến,

Để chào mừng một tuần mới lại đến, Perfect World VNG xin gửi đến quý anh hùng loạt hoạt động mới cực hấp dẫn hứa hẹn tạo thêm nhiều niềm vui trên con đường tu chân của quý anh hùng. Để cập nhật sự kiện các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 17/08/2022, xin quý anh hùng lưu ý.

 • Thời gian bảo trì: Từ 9:00 - 11:00 17/08/2022.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.

Quà Ưu Đãi May Mắn - Dưỡng Thành 1

 • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới.
 • Thời gian mở bán:    
  • Sau bảo trì ngày 17/08 – 23:59 17/08/2022

  • 00:00 ngày 20/08 – 23:59 20/08/2022
  • 00:00 ngày 23/08 – 23:59 23/08/2022
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
 • Ưu Đãi Trưởng Thành - Phúc
 • Ưu Đãi Trưởng Thành - Địa

 • Ưu Đãi Trưởng Thành – Thiên

 • Ưu Đãi Trưởng Thành - Nhân

 • Ưu Đãi Trưởng Thành – Linh

 • Ưu Đãi Trưởng Thành - Tôn

 • Lưu ý: Vui lòng nhận vật phẩm thưởng từ gói quà Ưu Đãi Trưởng Thành thành ngay khi nhận được qua thư.
 • Quý anh hùng vui lòng tránh mua những gói quà Ưu Đãi sát thời gian kết thúc để hạn chế những lỗi xảy ra không đáng có. 
 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn.

Quà Ưu Đãi May Mắn - Dưỡng Thành 2

 • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới.
 • Thời gian mở bán:    
  • 00:00 ngày 18/08 – 23:59 18/08/2022
  • 00:00 ngày 21/08 – 23:59 21/08/2022
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
 • Ưu Đãi May Mắn - Phúc
 • Role Lv từ 38 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv4 x5, Đá Càn Khôn x4, Rương Khắc-Đặc x5
 • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x1
 • Ưu Đãi May Mắn - Địa
 • Role Lv từ 38 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv4 x8, Đá Càn Khôn x6, Rương Khắc-Đặc x10
 • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x1, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x1

 • Ưu Đãi May Mắn – Thiên
 • Role Lv từ 38 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Đá Địa Sát Bậc 1 x15, Đá Càn Khôn Bậc 2 x4, Kết Tinh Hồn Tinh x20
 • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x2, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x2

 • Ưu Đãi May Mắn - Nhân
 • Role Lv từ 38 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Rương Khắc-Tiên x10, Đá Càn Khôn Bậc 2 x5, Bí Quyển Thượng Cổ x4
 • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 3 x1, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x3

 • Ưu Đãi May Mắn – Linh
 • Role Lv từ 38 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 3480NB và nhận Rương Khắc-Tiên x10, Đá Càn Khôn Bậc 3 x2, Đá Địa Sát Bậc 1 x12
 • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 3480NB và nhận Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x3, Đá Càn Khôn Bậc 3 x2

 • Ưu Đãi May Mắn - Tôn
 • Role Lv từ 38 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 6680NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x10, Đá Càn Khôn Bậc 3 x3, Bí Quyển Thượng Cổ x8
 • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 6680NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 3 x3, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x4

 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn. 

Quà Ưu Đãi May Mắn-Dưỡng Thành 3

 • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới.  
 • Thời gian mở bán:
  • 00:00 ngày 19/08 – 23:59 19/08/2022
  • 00:00 ngày 22/08 – 23:59 22/08/2022
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
 • Ưu Đãi Trợ Lực - Phúc
 • Role Lv từ 38 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Đá Càn Khôn x6, Tự Chọn May Mắn-Phúc x1, Tự Chọn May Mắn-Địa x4
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Đá Càn Khôn x6, Tự Chọn May Mắn-Thiên x1, Tự Chọn May Mắn-Nhân x4

 • Ưu Đãi Trợ Lực - Địa
 • Role Lv từ 38 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Càn Khôn x8, Tự Chọn May Mắn-Phúc x2, Tự Chọn May Mắn-Địa x6
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Càn Khôn x8, Tự Chọn May Mắn-Thiên x2, Tự Chọn May Mắn-Nhân x6

 • Ưu Đãi Trợ Lực – Thiên
 • Role Lv từ 38 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x4, Tự Chọn May Mắn-Phúc x3, Tự Chọn May Mắn-Địa x6
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Tự Chọn May Mắn-Tôn x4, Tự Chọn May Mắn-Linh x5, Tự Chọn May Mắn-Nhân x6

 • Ưu Đãi Trợ Lực - Nhân
 • Role Lv từ 38 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x5, Tự Chọn May Mắn-Phúc x8, Tự Chọn May Mắn-Địa x8
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Tự Chọn May Mắn-Tôn x5, Tự Chọn May Mắn-Linh x15, Tự Chọn May Mắn-Nhân x8

 • Ưu Đãi Trợ Lực – Linh
 • Role Lv từ 38 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 3480NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x10, Tự Chọn May Mắn-Phúc x8, Tự Chọn May Mắn-Địa x10
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 3480NB và nhận Tự Chọn May Mắn-Tôn x10, Tự Chọn May Mắn-Linh x20, Tự Chọn May Mắn-Nhân x8

 • Ưu Đãi Trợ Lực - Tôn
 • Role Lv từ 38 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 6680NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x15, Tự Chọn May Mắn-Phúc x12, Tự Chọn May Mắn-Địa x15
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 6680NB và nhận Tự Chọn May Mắn-Tôn x15, Tự Chọn May Mắn-Linh x25, Tự Chọn May Mắn-Nhân x10

 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn. 

Hộp Quà Chu Quả

 • Nội dung: Mở bán các gói Hộp Quà Chu Quả giúp các anh hùng nâng cao Tu Vi.
 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 17/08 – 23:59 ngày 18/08/2022
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay

 • Ưu Đãi Chu Quả 1:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 30NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x1, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x2
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 30NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x1, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x1

 • Ưu Đãi Chu Quả 2:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 60NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x1, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x2.
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 60NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x1, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x2.

 • Ưu Đãi Chu Quả 3:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 80NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x1, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x3.
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 80NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x1, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x3.

 • Ưu Đãi Chu Quả 4:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 120NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x2, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x3.
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 120NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x2, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x3.

 • Ưu Đãi Chu Quả 5:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 180NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x2, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x6.
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 180NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x2, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x3.

 • Ưu Đãi Chu Quả 6:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 250NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x2, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x8.
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 250NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x2, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x3.

 • Lưu ý: Vui lòng nhận vật phẩm thưởng từ gói quà Ưu Đãi Chu Quả ngay khi nhận được qua thư.
 • Quý anh hùng vui lòng tránh mua những gói quà Ưu Đãi Chu Quả sát thời gian kết thúc để hạn chế những lỗi xảy ra không đáng có. 
 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn. 

Quà Ân Điển May Mắn-Tăng Bậc Trưởng Thành

 • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới.
 • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 19/08 – 23:59 20/08/2022
 • Cấp độ có thể mua gói quà: Nhân vật từ 20 trở lên có thể mua
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
 • Ân Điển May Mắn – Tăng Bậc Phúc 
 • Role Lv từ 1 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv4 x5, Đá Càn Khôn x4, Rương Khắc- Đặc x5
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x1, Rương Khắc- Đặc x2

 • Ân Điển May Mắn - Tăng Bậc Địa
 • Role Lv từ 1 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv4 x8, Đá Càn Khôn x6, Rương Khắc- Đặc x10
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x1, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x1, Rương Khắc- Đặc x4

 • Ân Điển May Mắn – Tăng Bậc Thiên
 • Role Lv từ 1 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Đá Địa Sát Bậc 1 x15, Đá Càn Khôn Bậc 2 x4, Kết Tinh Hồn Tinh x20
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x2, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x2, Kết Tinh Hồn Tinh x10

 • Ân Điển May Mắn - Tăng Bậc Nhân
 • Role Lv từ 1 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Rương Khắc-Tiên x10, Đá Càn Khôn Bậc 2 x5, Bí Quyển Thượng Cổ x4
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 3 x1, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x3, Bí Quyển Thượng Cổ x2

 • Ân Điển May Mắn – Tăng Bậc Linh
 • Role Lv từ 1 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 3480NB và nhận Rương Khắc-Tiên x10, Đá Càn Khôn Bậc 3 x2, Đá Địa Sát Bậc 1 x12
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 3480NB và nhận Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x3, Đá Càn Khôn Bậc 3 x2, Đá Địa Sát Bậc 1 x6

 • Ân Điển May Mắn - Tăng Bậc Tôn
 • Role Lv từ 1 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 6680NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x10, Đá Càn Khôn Bậc 3 x3, Bí Quyển Thượng Cổ x8
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 6680NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 3 x3, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x4, Bí Quyển Thượng Cổ x4

 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn. 

Hộp Quà Trợ Lực Vàng

 • Nội dung: Mở bán các gói Hộp Quà Ưu Đãi Vàng giúp các anh hùng nhận thêm nhiều tài nguyên để nâng cao tu vi, chinh phục những thử thách mới.
 • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 21/08 – 23:59 23/08/2022
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
 • Ưu Đãi Vàng – Địa

 • Ưu Đãi Vàng - Thiên

 • Ưu Đãi Vàng – Nhân

Chợ Đêm Linh Lung

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 17/08 – 23:59 ngày 23/08/2022
 • Nội dung: Dùng Xu Chợ Đêm đổi thưởng
 • Nguồn ra Xu Chợ Đêm: Phó bản Tu Chân, Quà Chợ Đêm (trong Cửa Hàng - 200 rương/role)
 • Lưu ý: Hoạt động kết thúc sẽ reset Xu, vui lòng đổi trong thời gian hoạt động.
 • Vật phẩm đổi đều là khóa, không thể giao dịch.
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Chợ Đêm Lung Linh

Chuỗi Hoa Cát Tường

 • Thời gian hoạt động:Sau bảo trì ngày 17/08 – 23:59 ngày 23/08/2022
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, các anh hùng vượt phó bản Tu Chân và phó bản Thử Thách, mỗi Boss chắc chắn nhận Cỏ May Mắn x1. Mỗi lần mở tiêu hao 1 Cỏ May Mắn
 • Vị trí hoạt động: Phúc Lợi - Chuỗi Hoa Cát Tường

Bàn Chiêm Tinh

 • Thời gian hoạt động: 00:00 ngày 20/08 – 23:59 ngày 23/08/2022  
 • Nội dung hoạt động:  Hoạt động hạn giờ Bàn Chiêm Tinh, ngoài Anh Hồn cấp S Hắc Minh Thánh Đế, Anh Hồn cấp S Kiếm Thần, còn có cơ hội nhận đạo cụ hiếm Đá Càn Khôn Bậc 2, Rương Thần Âm Linh Mai... 
 • Đạo cụ tiêu hao khi Chiêm Tinh bày bán hạn giờ tại Cửa Hàng, vào Ưu Đãi>Bàn Chiêm Tinh để tham gia hoạt động. Sử dụng Lưu Li Kính tiến hành Chiêm Tinh, mỗi lần Chiêm Tinh thành côn có thể nhận đạo cụ tương ứng, Chiêm Tinh thất bại sẽ nhận được Chòm Sao, có thể dùng Chòm Sao đổi đạo cụ tại tiệm đổi.   
 • Lưu ý: Chỉ có thể sử dụng Lưu Li Kính trong thời gian hoạt động, hoạt động kết thúc sẽ reset tất cả các Chòm Sao, các anh hùng chú ý tiến hành Chiêm Tinh và đổi trong thời gian hoạt động.   
 • Thưởng hoạt động:  Hắc Minh Thánh Đế, Lục Thừa Phong, Kiếm Thần, Rương Thần Âm Linh Mai, Linh Châu, Đá Càn Khôn Bậc 2. 
 • Vị trí hoạt động: Ưu đãi - Bàn Chiêm Tinh.    

Thông Thiên Mật Bảo

 • Thời gian bắt đầu: 09:30 ngày 17/08 – 23:59 19/08/2022
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, có thể dùng Lệnh Bài Tầm Bảo tiến hành đào bảo để nhận chiến lợi phẩm. Mỗi lần Tầm Bảo sẽ được 10 điểm, đạt số điểm chỉ định sẽ được nhận thưởng hiếm. Điểm giữa các bản đồ không tính chung. 
 • Sau khi vượt mỗi tầng bản đồ đều có thể tạo mới điểm và thưởng của bản đồ hiện tại. Số lần tạo mới xem trong giao diện hoạt động. Trước khi tạo mới cần nhận hết tất cả thưởng của tầng bản đồ đó. Khi hoạt động kết thúc điểm sẽ bị xóa. Tất cả đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa. 
 • Lưu ý: Lệnh Bài Tầm Bảo chỉ được dùng trong thời gian hoạt động, kiến nghị tầm bảo sớm và nhận đạo cụ trước thời gian kết thúc hoạt động. Không nên thao tác khi hoạt động sắp kết thúc để tránh thao tác thất bại vì không đủ thời gian. 
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Thông Thiên Bí Bảo

Tử Khí Đông Lai

 • Thời gian hoạt động:

  • 00:00 ngày 17/08 – 23:59 ngày 17/08/2022
  • 00:00 ngày 19/08 –23:59 ngày 19/08/2022
  • 00:00 ngày 21/08 –23:59 ngày 21/08/2022
  • 00:00 ngày 23/08 – 23:59 ngày 23/08/2022
 • Nội dung:  Các server với các cấp server khác nhau, tùy vào hành vi của người chơi khi online sẽ kích hoạt hoạt động Phúc lợi nạp bất ngờ.

Nạp Mỗi Ngày

 • Thời gian hoạt động:
  • 09:30 ngày 17/08 – 23:59 ngày 18/08/2022 
  • 09:30 ngày 21/08 – 23:59 ngày 22/08/2022 
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động Nạp Mỗi Ngày đạt mức chỉ định, được nhận thưởng. Trong thời gian hoạt động mua Quà Hàng Ngày 1, Quà Hàng Ngày 2, Quà Hàng Ngày 3, Thẻ Bạc (30 Ngày), Thẻ Vàng (30 Ngày), Thẻ Vàng (Vĩnh viễn), Quỹ trưởng thành đều tính vào mức tích lũy. 
 • Mỗi mức thưởng chỉ được nhận 1 lần. Người chơi cần nhận thưởng từ mốc thấp đến mốc cao.  
 • Đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa. Phần thưởng nhận ở các mốc nạp sẽ khác nhau tùy theo cấp của máy chủ.  
 • Mốc nạp tích lũy chỉ tính khi người chơi online, nếu người chơi offline trong lúc nạp thì mốc nạp sẽ được cộng dồn cho đến khi người chơi online vào game. Nếu người chơi không online nhận thưởng, sau khi thời gian hoạt động kết thúc phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất.  
 • Lưu ý: Phần thưởng của các mốc nạp sẽ tạo mới vào lúc 00:00 hàng ngày, quý anh hùng chú ý không nạp vào thời điểm tạo mới hoặc gần sát thời điểm tạo mới để tránh xảy ra lỗi. Sau thời gian tạo mới, phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất. Lưu ý nhận thưởng của mốc đã đạt trước 00:00 hàng ngày.  
 • Phần thưởng tuần này có thay đổi so với trước.  
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Nạp Mỗi Ngày.  

Quà Tiêu Phí

 • Thời gian hoạt động:
  • 04:00 ngày 19/08 – 23:59 ngày 19/08/2022 
  • 04:00 ngày 23/08 – 23:59 ngày 23/08/2022 
    • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, tích lũy tiêu phí Nguyên Bảo đạt mốc chỉ định có thể nhận thưởng, mỗi mốc nhận 1 lần. (mua vật phẩm tại cửa hàng tiêu hao Nguyên Bảo sẽ được tính)
    • Mỗi mức thưởng chỉ được nhận 1 lần. Người chơi cần nhận thưởng từ mốc thấp đến mốc cao. 
    • Đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa. Phần thưởng nhận ở các mốc sẽ khác nhau tùy theo cấp của máy chủ. 
    • Lưu ý: Phần thưởng của các mốc sẽ tạo mới vào lúc 00:00 hàng ngày, quý anh hùng chú ý không tiêu phí vào thời điểm tạo mới hoặc gần sát thời điểm tạo mới để tránh xảy ra lỗi. Sau thời gian tạo mới, phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất.
    • Lưu ý nhận thưởng của mốc đã đạt trước 00:00 hàng ngày
    • Quý anh hùng vui lòng không Tiêu Phí nguyên bảo ở bản đồ Liên đấu server, Vùng Thần Tích và Vân Đỉnh Lạc Viên để tránh xảy ra lỗi.
    • Nguyên bảo Tiêu hao khi đấu giá sẽ không được tính.
    • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Quà Tiêu Phí.

Mở bán Hộp Yên Vân Cửu Mộng

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 17/08 – 23:59 ngày 23/08/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 100 hộp/role. 
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Hộp Hồn Tinh May Mắn

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 17/08 – 23:59 ngày 23/08/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 60 hộp/tuần.
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Rương Phán Quan

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 17/08 – 23:59 ngày 23/08/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 300 hộp/tuần
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Hộp Luân Hồi May Mắn

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 17/08 – 23:59 ngày 23/08/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 20 hộp/tuần
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Hộp Nhóm May Mắn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 17/08 – 23:59 ngày 23/08/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 80 hộp/tuần. 
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ.

Mở bán ngoại quan Hè Nhàn Hạ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 17/08 – 23:59 ngày 23/08/2022
 • Thời gian giảm giáSau bảo trì ngày 17/08 – 23:59 ngày 19/08/2022
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán ngoại trang, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.  
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

Mở bán thiết bị bay Sách Tranh Hoàn Mỹ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 17/08 – 23:59 ngày 23/08/2022
 • Thời gian giảm giá Sau bảo trì ngày 17/08 – 23:59 ngày 19/08/2022
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.  
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

X2 phần thưởng phó bản Tu Chân

 • Thời gian hoạt động04:00 ngày 20/08 – 03:59 ngày 22/08/2022  

 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, vượt qua phó bản có thể nhận được rơi x2.  

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 20/08 – 03:59 23/08/2022
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.