20/07: Tuần mới với muôn vàn niềm vui

Quý anh hùng thân mến,

Để chào mừng một tuần mới lại đến, Perfect World VNG xin gửi đến quý anh hùng loạt hoạt động mới cực hấp dẫn hứa hẹn tạo thêm nhiều niềm vui trên con đường tu chân của quý anh hùng. Để cập nhật sự kiện các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 20/07/2022, xin quý anh hùng lưu ý.

 • Thời gian bảo trì: Từ 9:00 - 11:00 20/07/2022.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.

Quà Ưu Đãi May Mắn Dưỡng Thành 1+Vàng

 • Nội dung: Mở bán các gói Hộp Quà Ân Điển Vàng giúp các anh hùng nâng cao Tu Vi.
 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 20/07 – 23:59 ngày 20/07/2022
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
 • Ân Huệ Vàng - Địa:
 • Role Lv từ 1 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x1, Đá Hồn Tự Chọn Lv4 x10, Chu Quả x10
 • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x1, Hộp Tự Chọn Trưởng Thành-Địa x1, Vàng x500.000

 • Ân Huệ Vàng - Thiên:
 • Role Lv từ 1 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x2, Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x5, Rương Khắc- Đặc x20
 • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x2, Hộp Tự Chọn Trưởng Thành-Thiên x1, Vàng x800.000

 • Ân Huệ Vàng - Nhân:
 • Role Lv từ 1 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x5, Đá Địa Sát Bậc 1 x20, Rương Khắc-Tiên x10
 • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 3 x1, Hộp Tự Chọn Trưởng Thành-Nhân x1, Vàng x1.200.000

 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn. 

Quà Ưu Đãi May Mắn - Dưỡng Thành 2

 • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới.
 • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 21/07 – 23:59 21/07/2022
  • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
  • Ưu Đãi May Mắn - Phúc
  • Role Lv từ 38 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv4 x5, Đá Càn Khôn x4, Rương Khắc-Đặc x5
  • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x1
  • Ưu Đãi May Mắn - Địa
  • Role Lv từ 38 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv4 x8, Đá Càn Khôn x6, Rương Khắc-Đặc x10
  • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x1, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x1

  • Ưu Đãi May Mắn – Thiên
  • Role Lv từ 38 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Đá Địa Sát Bậc 1 x15, Đá Càn Khôn Bậc 2 x4, Kết Tinh Hồn Tinh x20
  • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x2, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x2

  • Ưu Đãi May Mắn - Nhân
  • Role Lv từ 38 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Rương Khắc-Tiên x10, Đá Càn Khôn Bậc 2 x5, Bí Quyển Thượng Cổ x4
  • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 3 x1, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x3

  • Ưu Đãi May Mắn – Linh
  • Role Lv từ 38 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 3480NB và nhận Rương Khắc-Tiên x10, Đá Càn Khôn Bậc 3 x2, Đá Địa Sát Bậc 1 x12
  • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 3480NB và nhận Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x3, Đá Càn Khôn Bậc 3 x2

  • Ưu Đãi May Mắn - Tôn
  • Role Lv từ 38 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 6680NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x10, Đá Càn Khôn Bậc 3 x3, Bí Quyển Thượng Cổ x8
  • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 6680NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 3 x3, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x4

  • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn. 

  Hộp Quà Ưu Đãi Trưởng Thành

  • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới.  
  • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 22/07 – 23:59 22/07/2022
  • Cấp độ có thể mua gói quà: Nhân vật từ 20 trở lên có thể mua 
  • Ưu Đãi Trưởng Thành A:  
  • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 60NB và nhận Địa Hữu Bảo Thư Bậc 1 x10, Rương Huyền Âm Linh Mai x3, Quà Khắc Trang Bị x3. 
  • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 60NB và nhận Địa Hữu Bảo Thư Bậc 2 x6, Rương Chọn Đá Hồn Lv4 x4, Quà Tinh Luyện Trang Bị x2. 

  • Ưu Đãi Trưởng Thành B:  
  • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 120NB và nhận Địa Hữu Bảo Thư Bậc 1 x10, Rương Huyền Âm Linh Mai x5, Quà Khắc Trang Bị x4. 
  • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 120NB và nhận Địa Hữu Bảo Thư Bậc 2 x6, Rương Chọn Đá Hồn Lv4 x5, Quà Thiên Thư Tinh Phẩm x4. 

  • Ưu Đãi Trưởng Thành C: 
  • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x2, Rương Chọn Đá Hồn Lv5 x2, Hộp Như Ý Tự Chọn-Thiên. 
  • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 680NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x2, Rương Chọn Đá Hồn Lv5 x2, Hộp Như Ý Tự Chọn-Phong. 

  • Lưu ý: Vui lòng nhận vật phẩm thưởng từ gói quà Ưu Đãi Trưởng Thành thành ngay khi nhận được qua thư. 

  • Quý anh hùng vui lòng tránh mua những gói quà Ưu Đãi Trưởng Thành sát thời gian kết thúc để hạn chế những lỗi xảy ra không đáng có.  
  • Mỗi gói chỉ được mua một lần trong thời gian bày bán. 
  • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn. 

  Quà Ưu Đãi May Mắn - Dưỡng Thành 3

  • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới.
  • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 23/07 – 23:59 23/07/2022
  • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
  • Ưu Đãi Trợ Lực - Phúc
  • Role Lv từ 38 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Đá Càn Khôn x6, Tự Chọn May Mắn-Phúc x1, Tự Chọn May Mắn-Địa x4
  • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Đá Càn Khôn x6, Tự Chọn May Mắn-Thiên x1, Tự Chọn May Mắn-Nhân x4

  • Ưu Đãi Trợ Lực - Địa
  • Role Lv từ 38 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Càn Khôn x8, Tự Chọn May Mắn-Phúc x2, Tự Chọn May Mắn-Địa x6
  • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Càn Khôn x8, Tự Chọn May Mắn-Thiên x2, Tự Chọn May Mắn-Nhân x6

  • Ưu Đãi Trợ Lực – Thiên
  • Role Lv từ 38 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x4, Tự Chọn May Mắn-Phúc x3, Tự Chọn May Mắn-Địa x6
  • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Tự Chọn May Mắn-Tôn x4, Tự Chọn May Mắn-Linh x5, Tự Chọn May Mắn-Nhân x6

  • Ưu Đãi Trợ Lực - Nhân
  • Role Lv từ 38 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x5, Tự Chọn May Mắn-Phúc x8, Tự Chọn May Mắn-Địa x8
  • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Tự Chọn May Mắn-Tôn x5, Tự Chọn May Mắn-Linh x15, Tự Chọn May Mắn-Nhân x8

  • Ưu Đãi Trợ Lực – Linh
  • Role Lv từ 38 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 3480NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x10, Tự Chọn May Mắn-Phúc x8, Tự Chọn May Mắn-Địa x10
  • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 3480NB và nhận Tự Chọn May Mắn-Tôn x10, Tự Chọn May Mắn-Linh x20, Tự Chọn May Mắn-Nhân x8

  • Ưu Đãi Trợ Lực - Tôn
  • Role Lv từ 38 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 6680NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x15, Tự Chọn May Mắn-Phúc x12, Tự Chọn May Mắn-Địa x15
  • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 6680NB và nhận Tự Chọn May Mắn-Tôn x15, Tự Chọn May Mắn-Linh x25, Tự Chọn May Mắn-Nhân x10

  • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn. 

  Hộp Quà Ưu Đãi Chu Quả

  • Nội dung: Mở bán các gói Hộp Quà Chu Quả giúp các anh hùng nâng cao Tu Vi.
  • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 24/07 – 23:59 ngày 24/07/2022
  • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
  • Ưu Đãi Chu Quả 1:
  • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 30NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x1, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x2
  • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 30NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x1, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x1

  • Ưu Đãi Chu Quả 2:
  • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 60NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x1, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x2.
  • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 60NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x1, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x2.

  • Ưu Đãi Chu Quả 3:
  • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 80NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x1, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x3.
  • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 80NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x1, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x3.

  • Ưu Đãi Chu Quả 4:
  • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 120NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x2, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x3.
  • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 120NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x2, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x3.

  • Ưu Đãi Chu Quả 5:
  • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 180NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x2, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x6.
  • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 180NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x2, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x3.

  • Ưu Đãi Chu Quả 6:
  • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 250NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x2, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x8.
  • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 250NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x2, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x3.
  • Lưu ý: Vui lòng nhận vật phẩm thưởng từ gói quà Ưu Đãi Chu Quả ngay khi nhận được qua thư.
  • Quý anh hùng vui lòng tránh mua những gói quà Ưu Đãi Chu Quả sát thời gian kết thúc để hạn chế những lỗi xảy ra không đáng có. 
  • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn. 

  Quà Ưu Đãi May Mắn-Dưỡng Thành 1+Quả Bình An

  • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới.
  • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 25/07 – 23:59 25/07/2022
  • Cấp độ có thể mua gói quà: Nhân vật từ 38 trở lên có thể mua 
  • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
  • Ưu Đãi Bình An - Phúc 

  • Ưu Đãi Bình An - Địa

  • Ưu Đãi Bình An - Thiên

  • Ưu Đãi Bình An - Nhân

  • Ưu Đãi Bình An - Linh

  • Ưu Đãi Bình An - Tôn

  • Lưu ý: Vui lòng nhận vật phẩm thưởng từ gói quà Ưu Đãi Tâm Phách ngay khi nhận được qua thư.
  • Quý anh hùng vui lòng tránh mua những gói quà Ưu Đãi Tâm Phách sát thời gian kết thúc để hạn chế những lỗi xảy ra không đáng có. 
  • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn. 

  Hộp Quà Trợ Lực Trưởng Thành

  • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới.
  • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 26/07 – 23:59 26/07/2022
  • Cấp độ có thể mua gói quà: Nhân vật từ 20 trở lên có thể mua
  • Hộp Linh Thạch Trợ Lực

  • Hộp Tiên Phù Trưởng Thành 

  • Hộp Chúc Phúc Càn Khôn 

  Cửa Hàng Tích Điểm

  • Thời gian hoạt động: 09:30 ngày 20/07 – 23:59 ngày 26/07/2022  
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi tích trữ 1 Nguyên Bảo nhận 1 tích điểm, mua gói quà ngày, gói tháng, Quỹ Trưởng Thành có thể nhận tích điểm tương ứng (tích trữ 10 Nguyên Bảo = 10 tích điểm), các anh hùng có thể vào Ưu Đãi - Cửa hàng tích điểm để tiêu hao tích điểm đổi đạo cụ hiếm như Quyển Kinh - Thượng Thư, Tinh linh Cát Cát, Thiên thư lv6, Thần Khí Tiên Phẩm, Ngoại trang đầu sức giới hạn, Ngoại hình vũ khí Ảo Ngân (Vĩnh Viễn) và những vật phẩm khác...   
  • Những đạo cụ đổi được đều là khóa.   
  • Lưu ý: Sau khi hoạt động kết thúc tích điểm về 0, các anh hùng nhớ tranh thủ đổi thưởng trong thời gian hoạt động.   
  • Người chơi vui lòng không tiêu phí tại bản đồ Vùng Thần Tịch, Vân Đỉnh Lạc Viên và các bản đồ liên server khác để tránh xảy ra lỗi. 
  • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Tiệm Điểm   

  Bàn Chiêm Tinh

  • Thời gian hoạt động: 09:30 ngày 20/07 – 23:59 ngày 23/07/2022  
  • Nội dung hoạt động:  Hoạt động hạn giờ Bàn Chiêm Tinh, ngoài Anh Hồn cấp S Hắc Minh Thánh Đế, Anh Hồn cấp S Kiếm Thần, còn có cơ hội nhận đạo cụ hiếm Đá Càn Khôn Bậc 2, Rương Thần Âm Linh Mai... 
  • Đạo cụ tiêu hao khi Chiêm Tinh bày bán hạn giờ tại Cửa Hàng, vào Ưu Đãi>Bàn Chiêm Tinh để tham gia hoạt động. Sử dụng Lưu Li Kính tiến hành Chiêm Tinh, mỗi lần Chiêm Tinh thành côn có thể nhận đạo cụ tương ứng, Chiêm Tinh thất bại sẽ nhận được Chòm Sao, có thể dùng Chòm Sao đổi đạo cụ tại tiệm đổi.   
  • Lưu ý: Chỉ có thể sử dụng Lưu Li Kính trong thời gian hoạt động, hoạt động kết thúc sẽ reset tất cả các Chòm Sao, các anh hùng chú ý tiến hành Chiêm Tinh và đổi trong thời gian hoạt động.   
  • Thưởng hoạt động:  Hắc Minh Thánh Đế, Lục Thừa Phong, Kiếm Thần, Rương Thần Âm Linh Mai, Linh Châu, Đá Càn Khôn Bậc 2. 
  • Vị trí hoạt động: Ưu đãi - Bàn Chiêm Tinh.    

  Bài Tarot

  • Thời gian hoạt động: 00:00 ngày 24/07 – 23:59 26/07/2022  
  • Nội dung: Dùng Pha Lê Bói lật thẻ, khi lật ra đạo cụ ở mặt lưng thẻ sẽ nhận được đạo cụ và 10 điểm. 
  • Nếu lần bói này chưa nhận được đạo cụ thì sẽ rơi ngẫu nhiên 10, 50 hoặc 100 điểm. Điểm nhận được khi bói có thể đổi đạo cụ trong Tiệm Đổi. 
  • Lưu ý: Thẻ đã được lật sẽ không thể bói và nhận thưởng nữa. Khi tạo mới sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 8 Bài Tarot mới, thẻ bài chưa lật cũng sẽ được tạo mới. 
  • Tất cả đạo cụ thưởng là khóa .
  • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Bài Tarot.

  Tử Khí Đông Lai

  • Thời gian hoạt động:

   • 00:00 ngày 20/07 – 23:59 ngày 20/07/2022
   • 00:00 ngày 22/07 –23:59 ngày 22/07/2022
   • 00:00 ngày 24/07 –23:59 ngày 24/07/2022
   • 00:00 ngày 26/07 – 23:59 ngày 26/07/2022
  • Nội dung:  Các server với các cấp server khác nhau, tùy vào hành vi của người chơi khi online sẽ kích hoạt hoạt động Phúc lợi nạp bất ngờ.

  Nạp Mỗi Ngày

  • Thời gian hoạt động:
   • 09:30 ngày 20/07 – 23:59 ngày 21/07/2022 
   • 09:30 ngày 24/07 – 23:59 ngày 25/07/2022 
  • Nội dung: Trong thời gian hoạt động Nạp Mỗi Ngày đạt mức chỉ định, được nhận thưởng. Trong thời gian hoạt động mua Quà Hàng Ngày 1, Quà Hàng Ngày 2, Quà Hàng Ngày 3, Thẻ Bạc (30 Ngày), Thẻ Vàng (30 Ngày), Thẻ Vàng (Vĩnh viễn), Quỹ trưởng thành đều tính vào mức tích lũy. 
  • Mỗi mức thưởng chỉ được nhận 1 lần. Người chơi cần nhận thưởng từ mốc thấp đến mốc cao.  
  • Đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa. Phần thưởng nhận ở các mốc nạp sẽ khác nhau tùy theo cấp của máy chủ.  
  • Mốc nạp tích lũy chỉ tính khi người chơi online, nếu người chơi offline trong lúc nạp thì mốc nạp sẽ được cộng dồn cho đến khi người chơi online vào game. Nếu người chơi không online nhận thưởng, sau khi thời gian hoạt động kết thúc phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất.  
  • Lưu ý: Phần thưởng của các mốc nạp sẽ tạo mới vào lúc 00:00 hàng ngày, quý anh hùng chú ý không nạp vào thời điểm tạo mới hoặc gần sát thời điểm tạo mới để tránh xảy ra lỗi. Sau thời gian tạo mới, phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất. Lưu ý nhận thưởng của mốc đã đạt trước 00:00 hàng ngày.  
  • Phần thưởng tuần này có thay đổi so với trước.  
  • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Nạp Mỗi Ngày.  

  Quà Tiêu Phí

  • Thời gian hoạt động:
   • 04:00 ngày 22/07 – 23:59 ngày 23/07/2022 
   • 04:00 ngày 26/07 – 23:59 ngày 26/07/2022 
     • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, tích lũy tiêu phí Nguyên Bảo đạt mốc chỉ định có thể nhận thưởng, mỗi mốc nhận 1 lần. (mua vật phẩm tại cửa hàng tiêu hao Nguyên Bảo sẽ được tính)
     • Mỗi mức thưởng chỉ được nhận 1 lần. Người chơi cần nhận thưởng từ mốc thấp đến mốc cao. 
     • Đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa. Phần thưởng nhận ở các mốc sẽ khác nhau tùy theo cấp của máy chủ. 
     • Lưu ý: Phần thưởng của các mốc sẽ tạo mới vào lúc 00:00 hàng ngày, quý anh hùng chú ý không tiêu phí vào thời điểm tạo mới hoặc gần sát thời điểm tạo mới để tránh xảy ra lỗi. Sau thời gian tạo mới, phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất.
     • Lưu ý nhận thưởng của mốc đã đạt trước 00:00 hàng ngày
     • Quý anh hùng vui lòng không Tiêu Phí nguyên bảo ở bản đồ Liên đấu server, Vùng Thần Tích và Vân Đỉnh Lạc Viên để tránh xảy ra lỗi.
     • Nguyên bảo Tiêu hao khi đấu giá sẽ không được tính.
     • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Quà Tiêu Phí.

  Mở bán Rương Thiên Thư Bí Điển-Thu

  • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 20/07 – 23:59 ngày 26/07/2022
  • Nội dung: Mỗi nhân vật mua không giới hạn
  • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

  Mở bán Hộp Thiên Thư May Mắn

  • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 20/07 – 23:59 ngày 26/07/2022
  • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 10 hộp/tuần
  • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

  Mở bán Hộp Ngọc Quyết May Mắn

  • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 20/07 – 23:59 ngày 26/07/2022
  • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 40 hộp/tuần
  • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

  Mở bán Hộp Chiết Khấu Thiết Bị Bay

  • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 20/07 – 23:59 ngày 26/07/2022
  • Nội dung: Mỗi nhân vật mua không giới hạn
  • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

  Mở bán Hộp Chiết Khấu Vũ Khí

  • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 20/07 – 23:59 ngày 26/07/2022
  • Nội dung: Mỗi nhân vật mua không giới hạn.
  • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

  Mở bán ngoại quan Bầu Bạn-Nón

  • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 20/07 – 23:59 ngày 26/07/2022
  • Thời gian giảm giáSau bảo trì ngày 20/07 – 23:59 ngày 22/07/2022
  • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán ngoại trang, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.  
  • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

  Mở bán ngoại quan Bầu Bạn

  • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 20/07 – 23:59 ngày 26/07/2022
  • Thời gian giảm giáSau bảo trì ngày 20/07 – 23:59 ngày 22/07/2022
  • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán ngoại trang, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.  
  • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

  Mở bản thiết bị bay Cao Bồi Phía Tây

  • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 20/07 – 23:59 ngày 26/07/2022
  • Thời gian giảm giáSau bảo trì ngày 20/07 – 23:59 ngày 22/07/2022
  • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.  
  • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

  X2 phần thưởng phó bản Tu Chân

  • Thời gian hoạt động04:00 ngày 23/07 – 3:59 ngày 25/07/2022  

  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, vượt qua phó bản Khiêu Chiến có thể nhận được rơi x2.  

  Điểm Danh Tình Duyên

  • Thời gian hoạt động09:30 ngày 20/07/2022 – 03:59 ngày 26/07/2022  
  • Nội dung: Trong thời gian hoạt động có thể thành lập quan hệ tình duyên với nhân vật khác giới, sau khi tạo đội hai người thì đến chỗ Hồng Nương, đội trưởng sẽ tiến hành điểm danh, sau khi điểm danh thành công sẽ có thể nhận được Điểm Tình Duyên, khi đạt được số điểm nhất định sẽ được nhận thưởng.
  • Phần thưởng: Điểm Tình Duyên, Bạc

  Chung Vai Sát Cánh

  • Thời gian hoạt động09:30 ngày 20/07/2022 – 03:59 ngày 26/07/2022 
  • Nội dung: Sau khi tổ đội với nhân vật khác giới, đến Thành Tổ Long tìm Valentinus để nhận nhiệm vụ, trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ còn có thể thể hiện sự ăn ý của hai người và trí thông minh của bạn, cuối buổi hẹn còn có một địa điểm checkin đã được chuẩn bị sẵn cho cặp đôi, đừng bỏ lỡ
  • Phần thưởng: Điểm Tình Duyên, Chỉ Đỏ

  Rút thưởng

  • Thời gian diễn ra: 04:00 23/07 – 03:59 26/07/2022
  • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
  • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
  • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
  • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.