21/09: Mở ra tuần mới với nhiều sự kiện hấp dẫn

Quý anh hùng thân mến,

Để chào mừng một tuần mới lại đến, Perfect World VNG xin gửi đến quý anh hùng loạt hoạt động mới cực hấp dẫn hứa hẹn tạo thêm nhiều niềm vui trên con đường tu chân của quý anh hùng. Để cập nhật sự kiện các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 21/09/2022, xin quý anh hùng lưu ý.

 • Thời gian bảo trì: Từ 9:00 - 11:00 21/09/2022.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.

Chuỗi Dưỡng Thành - Bánh Đoàn Viên 1 3 - Mừng Trung Thu

 • Nội dung: Nhận thêm Hộp Quà Bánh Đoàn Viên nhân dịp Trung Thu khi mua các gói Ưu Đãi May Mắn – Dưỡng Thành.
 • Các phần quà sẽ giống với Ưu Đãi May Mắn - Dưỡng thành 1 2 3 được bán xen kẻ trong 3 ngày, có thể tham khảo phần quà chính ở phía dưới.
 • Và phần quà nhận thêm, đó là Hộp Quà Bánh Đoàn Viên nhận theo gói như sau:
  • Phúc: 1 Hộp
  • Địa: 1 Hộp
  • Thiên: 2 Hộp
  • Nhân: 3 Hộp
  • Linh: 5 Hộp
  • Tôn: 8 Hộp
 • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 23/09 – 23:59 24/09/2022
 • Lưu ý: Số lần mua cho mỗi gói là 1, nếu mua quá giới hạn chỉ nhận được Nguyên Bảo không nhận được quà.
 • Gói quà có bán trên webpay

Quà Ưu Đãi May Mắn - Dưỡng Thành 1

 • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới.
 • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 21/09 – 23:59 ngày 21/09/2022
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
 • Ưu Đãi Trưởng Thành - Phúc 

 • Ân Điển Trưởng Thành - Địa

 • Ân Điển Trưởng Thành - Thiên

 • Ân Điển Trưởng Thành - Nhân

 • Ân Điển Trưởng Thành - Linh

 • Ân Điển Trưởng Thành - Tôn

 • Lưu ý: Vui lòng nhận vật phẩm thưởng từ gói quà Ưu Đãi Trưởng Thành thành ngay khi nhận được qua thư.
 • Quý anh hùng vui lòng tránh mua những gói quà Ưu Đãi sát thời gian kết thúc để hạn chế những lỗi xảy ra không đáng có. 
 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn.

Quà Ưu Đãi May Mắn - Dưỡng thành 2

 • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới.
 • Thời gian mở bán:
 • 00:00 ngày 22/09 – 23:59 22/09/2022
 • 00:00 ngày 25/09 – 23:59 25/09/2022
 • 00:00 ngày 27/09 – 23:59 27/09/2022
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
 • Ưu Đãi May Mắn - Phúc
 • Role Lv từ 38 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv4 x5, Đá Càn Khôn x4, Rương Khắc-Đặc x5
 • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x1

 • Ưu Đãi May Mắn - Địa
 • Role Lv từ 38 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv4 x8, Đá Càn Khôn x6, Rương Khắc-Đặc x10
 • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x1, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x1

 • Ưu Đãi May Mắn – Thiên
 • Role Lv từ 38 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Đá Địa Sát Bậc 1 x15, Đá Càn Khôn Bậc 2 x4, Kết Tinh Hồn Tinh x20
 • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x2, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x2

 • Ưu Đãi May Mắn - Nhân
 • Role Lv từ 38 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Rương Khắc-Tiên x10, Đá Càn Khôn Bậc 2 x5, Bí Quyển Thượng Cổ x4
 • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 3 x1, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x3

 • Ưu Đãi May Mắn – Linh
 • Role Lv từ 38 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 3480NB và nhận Rương Khắc-Tiên x10, Đá Càn Khôn Bậc 3 x2, Đá Địa Sát Bậc 1 x12
 • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 3480NB và nhận Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x3, Đá Càn Khôn Bậc 3 x2

 • Ưu Đãi May Mắn - Tôn
 • Role Lv từ 38 đến 79: Sau khi mua nhận ngay 6680NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x10, Đá Càn Khôn Bậc 3 x3, Bí Quyển Thượng Cổ x8
 • Role Lv từ 80 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 6680NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 3 x3, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x4

 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn. 

Quà Ưu Đãi May Mắn - Dưỡng thành 3

 • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới.
 • Thời gian mở bán:
 • 00:00 ngày 26/09 – 23:59 26/09/2022
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
 • Ưu Đãi Trợ Lực - Phúc
 • Role Lv từ 38 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Đá Càn Khôn x6, Tự Chọn May Mắn-Phúc x1, Tự Chọn May Mắn-Địa x4
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Đá Càn Khôn x6, Tự Chọn May Mắn-Thiên x1, Tự Chọn May Mắn-Nhân x4

 • Ưu Đãi Trợ Lực - Địa
 • Role Lv từ 38 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Càn Khôn x8, Tự Chọn May Mắn-Phúc x2, Tự Chọn May Mắn-Địa x6
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Càn Khôn x8, Tự Chọn May Mắn-Thiên x2, Tự Chọn May Mắn-Nhân x6

 • Ưu Đãi Trợ Lực – Thiên
 • Role Lv từ 38 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x4, Tự Chọn May Mắn-Phúc x3, Tự Chọn May Mắn-Địa x6
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Tự Chọn May Mắn-Tôn x4, Tự Chọn May Mắn-Linh x5, Tự Chọn May Mắn-Nhân x6

 • Ưu Đãi Trợ Lực - Nhân
 • Role Lv từ 38 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x5, Tự Chọn May Mắn-Phúc x8, Tự Chọn May Mắn-Địa x8
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Tự Chọn May Mắn-Tôn x5, Tự Chọn May Mắn-Linh x15, Tự Chọn May Mắn-Nhân x8

 • Ưu Đãi Trợ Lực – Linh
 • Role Lv từ 38 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 3480NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x10, Tự Chọn May Mắn-Phúc x8, Tự Chọn May Mắn-Địa x10
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 3480NB và nhận Tự Chọn May Mắn-Tôn x10, Tự Chọn May Mắn-Linh x20, Tự Chọn May Mắn-Nhân x8

 • Ưu Đãi Trợ Lực - Tôn
 • Role Lv từ 38 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 6680NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x15, Tự Chọn May Mắn-Phúc x12, Tự Chọn May Mắn-Địa x15
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 6680NB và nhận Tự Chọn May Mắn-Tôn x15, Tự Chọn May Mắn-Linh x25, Tự Chọn May Mắn-Nhân x10

 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn. 

Hộp Quà Ưu Đãi Chu Quả

 • Nội dung: Mở bán các gói Hộp Quà Chu Quả giúp các anh hùng nâng cao Tu Vi.
 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 21/09 – 23:59 ngày 22/09/2022
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
 • Ưu Đãi Chu Quả 1:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 30NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x1, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x2
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 30NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x1, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x1

 • Ưu Đãi Chu Quả 2:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 60NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x1, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x2.
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 60NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x1, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x2.

 • Ưu Đãi Chu Quả 3:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 80NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x1, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x3.
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 80NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x1, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x3.

 • Ưu Đãi Chu Quả 4:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 120NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x2, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x3.
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 120NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x2, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x3.

 • Ưu Đãi Chu Quả 5:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 180NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x2, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x6.
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 180NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x2, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x3.

 • Ưu Đãi Chu Quả 6:
 • Role Lv từ 1 đến 120: Sau khi mua nhận ngay 250NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x2, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x8.
 • Role Lv từ 121 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 250NB và nhận Rương Chọn Đá Hồn Lv5 (bộ phận) x2, Khiêu Chiến Lệnh – Quân Đoàn x1, Chu Quả Nguyên Sinh x3.

 • Lưu ý: Vui lòng nhận vật phẩm thưởng từ gói quà Ưu Đãi Chu Quả ngay khi nhận được qua thư.
 • Quý anh hùng vui lòng tránh mua những gói quà Ưu Đãi Chu Quả sát thời gian kết thúc để hạn chế những lỗi xảy ra không đáng có. 
 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn. 

Quà Ân Điển May Mắn

 • Nội dung: Trưởng thành tu luyện, đột phá Tu Chân, chinh phục những thử thách mới.
 • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 23/09 – 23:59 24/09/2022
 • Cấp độ có thể mua gói quà: Nhân vật từ 20 trở lên có thể mua
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
 • Ân Điển May Mắn - Phúc 
 • Role Lv từ 1 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv4 x5, Đá Càn Khôn x4, Kết Tinh Hồn Tinh x10
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 360NB và nhận Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x1, Kết Tinh Hồn Tinh x10

 • Ân Điển May Mắn - Địa
 • Role Lv từ 1 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv4 x8, Đá Càn Khôn x6, Đá Địa Sát Bậc 1 x10
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 600NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x1, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x1, Địa Hựu Bảo Thư Bậc 1 x20

 • Ân Điển May Mắn – Thiên
 • Role Lv từ 1 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Đá Địa Sát Bậc 1 x15, Đá Càn Khôn Bậc 2 x4, Kết Tinh Hồn Tinh x30
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 1080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 2 x2, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x2, Kết Tinh Hồn Tinh x40

 • Ân Điển May Mắn - Nhân
 • Role Lv từ 1 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Rương Khắc-Tiên x10, Đá Càn Khôn Bậc 2 x5, Đá Địa Sát Bậc 1 x20
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 2080NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 3 x1, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x3, Địa Hựu Bảo Thư Bậc 1 x25

 • Ân Điển May Mắn – Linh
 • Role Lv từ 1 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 3480NB và nhận Rương Khắc-Tiên x10, Đá Càn Khôn Bậc 3 x2, Kết Tinh Hồn Tinh x40
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 3480NB và nhận Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x3, Đá Càn Khôn Bậc 3 x2, Kết Tinh Hồn Tinh x60

 • Ân Điển May Mắn - Tôn
 • Role Lv từ 1 đến 119: Sau khi mua nhận ngay 6680NB và nhận Đá Hồn Tự Chọn Lv5 x10, Đá Càn Khôn Bậc 3 x3, Đá Địa Sát Bậc 1 x40
 • Role Lv từ 120 trở lên: Sau khi mua nhận ngay 6680NB và nhận Đá Càn Khôn Bậc 3 x3, Hộp Tăng Bậc Trưởng Thành x4, Địa Hựu Bảo Thư Bậc 1 x40

 • Vị trí bày bán: Ưu đãi - Ưu đãi May Mắn. 

Hộp Quà Trợ Lực Vàng

 • Nội dung: Mở bán các gói Hộp Quà Ưu Đãi Vàng giúp các anh hùng nhận thêm nhiều tài nguyên để nâng cao tu vi, chinh phục những thử thách mới.
 • Thời gian mở bán: 00:00 ngày 25/09 – 23:59 27/09/2022
 • Lưu ý: Gói quà có bán trên webpay
 • Ưu Đãi Vàng – Địa

 • Ưu Đãi Vàng - Thiên

 • Ưu Đãi Vàng – Nhân

Chợ Đêm Linh Lung

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 21/09 – 23:59 ngày 27/09/2022
 • Nội dung: Dùng Xu Chợ Đêm đổi thưởng
 • Nguồn ra Xu Chợ Đêm: Quà Xu Chợ Đêm (50/role), Túi Phúc May Mắn (350/tuần)
 • Lưu ý: Hoạt động kết thúc sẽ reset Xu, vui lòng đổi trong thời gian hoạt động.
 • Vật phẩm đổi đều là khóa, không thể giao dịch.
 • Sự xuất hiện của Thiên Thư mới:Túy Hương Xuân
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Chợ Đêm Lung Linh

Bất Ngờ Mỗi Ngày

 • Thời gian bắt đầu: 09:30 ngày 21/09 – 23:59 27/09/2022
 • Nội dung hoạt động: Sau khi mua tất cả Quà Mua Giới Hạn Ngày trong ngày sẽ được nhận tư cách rút thưởng.
 • Sau khi có tư cách rút thưởng, mua Quà Giới Hạn Ngày lần nữa sẽ tăng xác suất trúng thưởng (Đạt giới hạn sẽ không tăng)
 • Tư cách nhận thưởng và xác suất thưởng tăng chỉ có hiệu lực khi mua đủ 3 quà giới hạn ngày.

Tụ Bảo La Bàn

 • Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 23/09 – 23:59 24/09/2022
 • Nội dung hoạt động: Nạp Nguyên Bảo chỉ định trong thời gian hoạt động được nhận tư cách rút thưởng.
 • Lưu ý: Chỉ tính các gói Nguyên Bảo cơ bản (trừ gói 20.000 và 40.000 Nguyên Bảo)
 • Rút thưởng sẽ tiêu hao mức nạp hiện tại, phần dư sẽ vào điều kiện nạp ở vòng kế. Ví dụ nạp 500 Nguyên Bảo, điều kiện ở vòng đầu là 300 thì sau khi vòng đầu kết thúc, 200 Nguyên Bảo còn dư sẽ vào điều kiện rút thưởng ở vòng kế tiếp.
 • Qua thời gian hoạt động, nếu đạt điều kiện rút thưởng nhưng không rút thưởng sẽ hủy bỏ tư cách. Xin quý anh hùng lưu ý thời gian để tránh thiệt hại không cần thiết.
 • Phần thưởng sẽ nhận qua Thư.

Xác Suất Phù Văn Cam UP

 • Thời gian hoạt động: 09:30 ngày 21/09 – 23:59 27/09/2022  
 • Nội dung: Tăng xác suất Phù Văn Cam trong thời gian giới hạn.

Bài Tarot

 • Thời gian hoạt động: 09:30 ngày 21/09 – 23:59 23/09/2022  
 • Nội dung: Dùng Pha Lê Bói lật thẻ, khi lật ra đạo cụ ở mặt lưng thẻ sẽ nhận được đạo cụ và 10 điểm. 
 • Nếu lần bói này chưa nhận được đạo cụ thì sẽ rơi ngẫu nhiên 10, 50 hoặc 100 điểm. Điểm nhận được khi bói có thể đổi đạo cụ trong Tiệm Đổi. 
 • Lưu ý: Thẻ đã được lật sẽ không thể bói và nhận thưởng nữa. Khi tạo mới sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 8 Bài Tarot mới, thẻ bài chưa lật cũng sẽ được tạo mới. 
 • Tất cả đạo cụ thưởng là khóa.
 • Ưu hóa: “Pha Lê Bói” có thể nhận được thông qua phó bản Khiêu Chiến Tiểu Đội trong thời gian diễn ra hoạt động.
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Bài Tarot.

Bàn Chiêm Tinh

 • Thời gian hoạt động: 00:00 ngày 24/09 – 23:59 ngày 27/09/2022  
 • Nội dung hoạt động:  Hoạt động hạn giờ Bàn Chiêm Tinh, ngoài Anh Hồn cấp S Hắc Minh Thánh Đế, Anh Hồn cấp S Kiếm Thần, còn có cơ hội nhận đạo cụ hiếm Đá Càn Khôn Bậc 2, Rương Thần Âm Linh Mai... 
 • Đạo cụ tiêu hao khi Chiêm Tinh bày bán hạn giờ tại Cửa Hàng, vào Ưu Đãi>Bàn Chiêm Tinh để tham gia hoạt động. Sử dụng Lưu Li Kính tiến hành Chiêm Tinh, mỗi lần Chiêm Tinh thành côn có thể nhận đạo cụ tương ứng, Chiêm Tinh thất bại sẽ nhận được Chòm Sao, có thể dùng Chòm Sao đổi đạo cụ tại tiệm đổi.   
 • Lưu ý: Chỉ có thể sử dụng Lưu Li Kính trong thời gian hoạt động, hoạt động kết thúc sẽ reset tất cả các Chòm Sao, các anh hùng chú ý tiến hành Chiêm Tinh và đổi trong thời gian hoạt động.   
 • Thưởng hoạt động:  Hắc Minh Thánh Đế, Lục Thừa Phong, Kiếm Thần, Rương Thần Âm Linh Mai, Linh Châu, Đá Càn Khôn Bậc 2. 
 • Vị trí hoạt động: Ưu đãi - Bàn Chiêm Tinh.    

Tử Khí Đông Lai

 • Thời gian hoạt động:

  • 00:00 ngày 21/08 – 23:59 ngày 21/08/2022
  • 00:00 ngày 23/09 –23:59 ngày 23/09/2022
  • 00:00 ngày 25/09 –23:59 ngày 25/09/2022
  • 00:00 ngày 27/09 – 23:59 ngày 27/09/2022
 • Nội dung:  Các server với các cấp server khác nhau, tùy vào hành vi của người chơi khi online sẽ kích hoạt hoạt động Phúc lợi nạp bất ngờ.

Nạp Mỗi Ngày

 • Thời gian hoạt động:
  • 09:30 ngày 25/09 – 23:59 ngày 26/09/2022 
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động Nạp Mỗi Ngày đạt mức chỉ định, được nhận thưởng. Trong thời gian hoạt động mua Quà Hàng Ngày 1, Quà Hàng Ngày 2, Quà Hàng Ngày 3, Thẻ Bạc (30 Ngày), Thẻ Vàng (30 Ngày), Thẻ Vàng (Vĩnh viễn), Quỹ trưởng thành đều tính vào mức tích lũy. 
 • Mỗi mức thưởng chỉ được nhận 1 lần. Người chơi cần nhận thưởng từ mốc thấp đến mốc cao.  
 • Đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa. Phần thưởng nhận ở các mốc nạp sẽ khác nhau tùy theo cấp của máy chủ.  
 • Mốc nạp tích lũy chỉ tính khi người chơi online, nếu người chơi offline trong lúc nạp thì mốc nạp sẽ được cộng dồn cho đến khi người chơi online vào game. Nếu người chơi không online nhận thưởng, sau khi thời gian hoạt động kết thúc phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất.  
 • Lưu ý: Phần thưởng của các mốc nạp sẽ tạo mới vào lúc 00:00 hàng ngày, quý anh hùng chú ý không nạp vào thời điểm tạo mới hoặc gần sát thời điểm tạo mới để tránh xảy ra lỗi. Sau thời gian tạo mới, phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất. Lưu ý nhận thưởng của mốc đã đạt trước 00:00 hàng ngày.  
 • Phần thưởng tuần này có thay đổi so với trước.  
 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Nạp Mỗi Ngày.  

Quà Tiêu Phí

 • Thời gian hoạt động:
  • 04:00 ngày 21/09 – 23:59 ngày 22/09/2022 
  • 04:00 ngày 27/09 – 23:59 ngày 27/09/2022 
    • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, tích lũy tiêu phí Nguyên Bảo đạt mốc chỉ định có thể nhận thưởng, mỗi mốc nhận 1 lần. (mua vật phẩm tại cửa hàng tiêu hao Nguyên Bảo sẽ được tính)
    • Mỗi mức thưởng chỉ được nhận 1 lần. Người chơi cần nhận thưởng từ mốc thấp đến mốc cao. 
    • Đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa. Phần thưởng nhận ở các mốc sẽ khác nhau tùy theo cấp của máy chủ. 
    • Lưu ý: Phần thưởng của các mốc sẽ tạo mới vào lúc 00:00 hàng ngày, quý anh hùng chú ý không tiêu phí vào thời điểm tạo mới hoặc gần sát thời điểm tạo mới để tránh xảy ra lỗi. Sau thời gian tạo mới, phần thưởng chưa nhận sẽ bị mất.
    • Lưu ý nhận thưởng của mốc đã đạt trước 00:00 hàng ngày
    • Quý anh hùng vui lòng không Tiêu Phí nguyên bảo ở bản đồ Liên đấu server, Vùng Thần Tích và Vân Đỉnh Lạc Viên để tránh xảy ra lỗi.
    • Nguyên bảo Tiêu hao khi đấu giá sẽ không được tính.
    • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Quà Tiêu Phí.

Mở bán Hộp Ưu Đãi Đá Phù Ngữ

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 21/09 – 23:59 27/09/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 999 hộp/tuần.
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Hộp Hồn May Mắn

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 21/08 – 23:59 ngày 27/09/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 100 hộp/tuần.
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Hộp Thiên Thư May Mắn

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 21/09 – 23:59 ngày 27/09/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 10 hộp/tuần.
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Hộp Hồn Tinh May Mắn

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 21/09/2022 - 23:59 27/09/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 40 hộp/tuần
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ. 

Mở bán Hộp Tinh Phách May Mắn

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì ngày 21/09 – 23:59 ngày 27/09/2022
 • Nội dung: Mỗi nhân vật mua 50 hộp/tuần. 
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ.

Mở bán ngoại quan Bầu Bạn

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 21/09 – 23:59 27/09/2022
 • Thời gian giảm giá Sau bảo trì ngày 21/09 – 23:59 23/09/2022
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán ngoại trang, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.  
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

Mở bán ngoại quan Bầu Bạn-Nón

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 21/09 – 23:59 27/09/2022
 • Thời gian giảm giá Sau bảo trì ngày 21/09 – 23:59 23/09/2022
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán ngoại trang, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.  
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

Mở bán thiết bị bay Quạt Tròn

 • Thời gian mở bánSau bảo trì ngày 21/09 – 23:59 27/09/2022
 • Thời gian giảm giáSau bảo trì ngày 21/09 – 23:59 23/09/2022
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.  
 • Vị trí bày bán: Cửa hàng – Đề Cử.

X2 phần thưởng phó bản Khiêu Chiến

 • Thời gian hoạt động04:00 ngày 24/09 – 03:59 ngày 26/09/2022  

 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, vượt qua phó bản có thể nhận được rơi x2.  

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 24/09 – 03:59 27/09/2022
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.