Chào năm mới 2021 với chuỗi sự kiện mới

Quý anh hùng thân mến,

Một năm mới tràn đầy sinh khí đã về trên khắp tam giới, Perfect World VNG xin gửi đến quý anh hùng những lời chúc tốt đẹp nhất cùng loạt hoạt động mới cực hấp dẫn hứa hẹn tạo thêm nhiều niềm vui trên con đường tu chân của quý anh hùng. Để cập nhật sự kiện, các máy chủ Perfect World VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 30/12/2020, xin quý anh hùng lưu ý.

 • Thời gian bảo trì: Từ 9:00 - 11:00 30/12/2020.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung thực hiện: Cập nhật hệ thống, ra mắt các sự kiện mới.


Online nhận thưởng

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 30/12/2020 – 23:59 05/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Online mỗi ngày đạt mốc thời gian chỉ định có thể nhận thưởng phong phú.
 • Vị trí hoạt động: Phúc Lợi - Online Nhận Thưởng

Thông Thiên Bí Bảo

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 30/12/2020 – 23:59 05/01/2021
 • Nội dung hoạt động:
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, có thể dùng Lệnh Bài Tầm Bảo tiến hành đào bảo để nhận chiến lợi phẩm.
 • Mỗi lần Tầm Bảo sẽ được 10 điểm, đạt số điểm chỉ định sẽ được nhận thưởng hiếm. Điểm giữa các bản đồ không tính chung.
 • Mỗi bản đồ chỉ có thể tầm bảo 1 lần.
 • Khi hoạt động kết thúc điểm sẽ bị xóa.
 • Tất cả đạo cụ nhận từ hoạt động đều là khóa.
 • Lưu ý: Lệnh Bài Tầm Bảo chỉ được dùng trong thời gian hoạt động, kiến nghị tầm bảo sớm và nhận đạo cụ trước thời gian kết thúc hoạt động. Không nên thao tác khi hoạt động sắp kết thúc để tránh thao tác thất bại vì không đủ thời gian.

 • Vị trí hoạt động: Ưu Đãi – Thông Thiên Bí Bảo

Mưa Lì Xì

 • Thời gian mở bán: 00:00 01/01/2021 – 23:59 01/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Mừng Năm Mới, hệ thống sẽ tiến hành phát lì xì toàn máy chủ từ 00:00 01/01/2021, nếu may mắn có thể nhận 150 Nguyên Bảo Khóa, quý anh hùng chỉ cần online để nhận lì xì.
 • Vị trí hoạt động: Phúc Lợi – Mưa Lì Xì

Rương Thống Soái Liên Quân

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 30/12/2020 – 23:59 05/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 1 loại: Nguyên Thạch Hồn Tinh x1 và nhận Mảnh Hạ Phong x1, Mảnh Ngọc Hưởng x2, Mảnh Tiểu Sảnh x3, Kết Tinh Hồn Tinh x2, có xác suất nhận thêm Hạ Phong x1. Dùng tiền bất kỳ mua, tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa, không thể giao dịch.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa được mua 200 rương/tuần.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng – Mua Hạn Giờ

Rương Tăng Bậc Lữ Thanh Dương

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 30/12/2020 – 23:59 05/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 1 loại: Mảnh Hồn Tinh x1 và nhận Mảnh Lữ Thanh Dương x1, Mảnh Ngọc Hưởng x1, Mảnh Tiểu Sảnh x2, Hồn Trần x1, có xác suất nhận thêm Lữ Thanh Dương x1. Dùng tiền bất kỳ mua, tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa, không thể giao dịch.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa được mua 200 rương/tuần.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng – Mua hạn giờ

Mở bán Rương Chúa Tể Ảo Cảnh

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 30/12/2020 – 23:59 05/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 1 loại: Nguyên Thạch Hồn Tinh x1 và nhận Mảnh Thiên Địa Vô Dụng x1, Mảnh Dực Phong x2, Mảnh Thanh Y Tử x3, Kết Tinh Hồn Tinh x2, có xác suất nhận thêm Thiên Địa Vô Dụng x1. Tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa được mua 200 rương/tuần.

 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua hạn giờ

Mở bán có giới hạn Ngoại Trang

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 30/12/2020 – 23:59 05/01/2021
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 30/12/2020 – 23:59 01/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán ngoại trang Cẩm Tú Uyên, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử

Mở bán giới hạn Thiết Bị Bay

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 30/12/2020 – 23:59 05/01/2021
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 30/12/2020 – 23:59 01/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay Sen Xanh Yêu Kiều, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử

Mở bán Hộp Sen Xanh Yêu Kiều

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 30/12 – 23:59 05/01/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc x1, nhận thêm 1 trong: Đá Thiên Canh x1, Đá Càn Khôn x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Mảnh Thiên Thư x2, Nguyên Liệu Khắc-Thượng x8, Sen Xanh Yêu Kiều (7 ngày). Trong 30 lần mở chắc chắn nhận được Thiết Bị Bay Sen Xanh Yêu Kiều (7 ngày).
 • Chú ý: Đã nhận Thiết Bị Bay Vĩnh Viễn không thể dùng tiếp Thiết Bị Bay 7 Ngày.

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ.

Mở bán Hộp Cẩm Tú Uyên

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 30/12/2020 – 23:59 05/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc x1, nhận thêm 1 trong: Đá Thiên Canh x1, Đá Càn Khôn x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Mảnh Thiên Thư x2, Nguyên Liệu Khắc-Thượng x8, Cẩm Tú Uyên (7 ngày). Trong 30 lần mở chắc chắn nhận được ngoại trang Cẩm Tú Uyên (7 ngày).
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ

X2 rơi phó bản khiêu chiến

 • Thời gian diễn ra: 04:00 02/01/2021 – 03:59 04/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động, khiêu chiến thành công phó bản Khiêu Chiến sẽ nhận được x2 tỷ lệ rơi vật phẩm.

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 02/01/2021 – 03:59 05/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 4:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.