Chuỗi sự kiện hấp dẫn chào đón Alpha Test

Quý anh hùng thân mến,

Nhằm giúp hành trình khám phá phiên bản Alpha Test thêm thú vị hơn, Perfect World VNG sẽ ra mắt nhiều sự kiện ưu đãi hấp dẫn. Thông tin cụ thể như sau:

Mở bán thời trang giới hạn

 • Thời gian mở bán: 10:30 ngày 28/04 - 23:59 ngày 03/05/2020.
 • Thời gian giảm giá: 10:30 ngày 28/04 - 23:59 ngày 30/04/2020.
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thời trang Lưu Diệm Phong Hoa. Đặc biệt, trong 3 ngày đầu sự kiện bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%.

Alpha Test Perfect World VNG

Alpha Test Perfect World VNG

Hộp quà Lưu Diệm Tiên Phong

 • Thời gian mở bán: 10:30 ngày 28/04 - 23:59 ngày 03/05/2020.
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Mua Hạn Giờ sẽ mở bán hộp quà Lưu Diệm Tiên Phong quý giá.
 • Mở hộp quà chắc chắn nhận được: 50,000 Bạc, đồng thời nhận thêm Đá Thiên Canh x1, Đá Càn Khôn x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Mảnh Thiên Thư x2, Nguyên Liệu Khắc-Thượng x8, Lưu Diệm Phong Hoa (7 ngày). Mở 30 lần chắc chắn nhận được Lưu Diệm Phong Hoa (7 ngày).

Alpha Test Perfect World VNG

May Mắn Liên Tiếp

 • Thời gian: 10:30 ngày 28/04 - 03:59 ngày 01/05/2020.
 • Trong thời gian hoạt động, tại giao diện Ưu Đãi sẽ có thêm sự kiện May Mắn Liên Tiếp.
 • Người chơi tham gia Phó Bản Tu Chân hoặc Phó Bản Khiêu Chiến, mỗi khi tiêu diệt được Boss trong phó bản sẽ được nhận 1 [Cỏ May Mắn].
 • Mỗi ngày tối đa nhận được 7 cái. Trong suốt thời gian diễn ra hoạt động có thể nhận được tổng cộng 21 [Cỏ May Mắn].
 • Dùng [Cỏ May Mắn] để rút biểu cảm Tiểu Hổ ở giao diện sự kiện May Mắn Liên Tiếp, có thể rút 1 lần hoặc rút nhanh tùy theo số lượng vật phẩm có. Biểu cảm may mắn rút được xếp thành hàng ngang hoặc hàng dòng sẽ được nhận thưởng quà ở cột hoặc hàng tương ứng.
 • Mỗi lần rút chắc chắn sẽ nhận biểu cảm chưa có.
 • Tất cả phần thưởng sau khi kích hoạt sẽ tự nhận thưởng, phần thưởng bỏ vào túi, túi đầy sẽ gửi qua thư. Thưởng nhận được là vật phẩm khóa.
 • Phần thưởng mỗi ngày có thể được tạo mới miễn phí lúc 4:00 hàng ngày hoặc có thể dùng 1 [Cỏ May Mắn] để tạo mới.
 • Lưu ý: Sau khi tạo mới những biểu cảm đã nhận sẽ trở nên vô hiệu.

Alpha Test Perfect World VNG

Alpha Test Perfect World VNG

Mưa Lì Xì

 • Thời gian: 12:00 ngày 01/05 - 20:59 ngày 03/05/2020.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày vào các khung giờ nhất định hệ thống sẽ phát lì xì toàn server, người chơi cần online để nhận. Tối đa mỗi ngày nhận 100 Nguyên Bảo Khóa.

Alpha Test Perfect World VNG

Thưởng x2 Phó Bản Tu Chân

 • Thời gian: 04:00 ngày 02/05 - 03:59 ngày 03/05/2020.
 • Trong thời gian hoạt động, vượt ải phó bản Tu Chân, có thể nhận được tỷ lệ thưởng x2.

Alpha Test Perfect World VNG

Rút Thưởng May Mắn

 • Thời gian: 04:00 ngày 02/05 - 23:59 ngày 03/05/2020.
 • Trong thời gian hoạt động, giao diện Phúc Lợi sẽ cập nhật sự kiện Rút Thưởng. Khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 04:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.

Alpha Test Perfect World VNG

Thưởng x2 Phó Bản Hoàng Hôn

 • Thời gian: 04:00 ngày 03/05 - 23:59 ngày 03/05/2020.
 • Trong thời gian hoạt động, vượt qua thử thách phó bản Khiêu Chiến Hoàng Hôn Điện có thể nhận thưởng tỷ lệ rơi x2.

Alpha Test Perfect World VNG