Chuỗi sự kiện mừng phiên bản Thiên Kích Yêu Nhẫn

Quý anh hùng thân mến,

Tưng bừng chào đón phiên bản mới Thiên Kích Yêu Nhẫn, Perfect World VNG sẽ mang đến cho quý anh hùng hàng loạt sự kiện mới thú vị. Thông tin chi tiết như sau:

Thưởng cập nhật phiên bản mới

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 14/10/2020
 • Quy tắc: Mỗi nhân vật chỉ nhận 1 lần.
 • Nội dung: Sau khi cập nhật phiên bản mới hoàn tất khi vào game sẽ nhận ngay các phần thưởng tổng giá trị đến 300 Nguyên Bảo Khóa thông qua thư.

Reset mốc nạp X2 cho các gói Nguyên Bảo

 • Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì 14/10 – 23:59 16/10/2020
 • Nội dung hoạt động: Mừng phiên bản mới Thiên Kích Yêu Nhẫn các gói Nguyên Bảo sẽ được reset mốc nạp x2 – 2 LẦN
 • Ví dụ:
  • Đối với người chơi CHƯA NẠP GÓI X2 LẦN ĐẦU trong thời gian event diễn ra sẽ được 3 LẦN X2 gói nạp:
   - x2 gốc (nạp nhận 6k NB + 6k NBK)
   - x2 reset lần 1 (nạp nhận 6k NB + 6k NBK)
   - x2 reset lần 2 (nạp nhận 6k NB + 6k NBK)
   => Tổng nhận 18K NB + 18K NBK
  • Đối với người chơi ĐÃ NẠP GÓI X2 LẦN ĐẦU, trong thời gian event diễn ra sẽ được 2 LẦN X2 gói nạp
   - x2 reset lần 1 (nạp nhận 6k NB + 6k NBK)
   - x2 reset lần 2 (nạp nhận 6k NB + 6k NBK)
   => Tổng nhận 12K NB + 12K NBK
  • Khi hết thời gian hoạt động, nếu không sử dụng lần x2 do reset gói nạp thì phần khuyến mãi này sẽ không có tác dụng.
 • Lưu ý:
  • Không áp dụng cho gói 20,000 NB và 40,000 NB.
  • Đối với người chơi chưa dùng lượt x2 nạp lần đầu: thứ tự nhận được x2 gói NB khi nạp là X2 Nạp Lần Đầu -> X2 Nạp event lần 1 -> X2 Nạp event lần 2.
  • Gói x2 từ event sẽ có dấu hiệu nhận biết về thời gian bày bán & số lần còn được x2 phía dưới gói nạp như hình dưới.

Mở bán Rương Luyện Ma

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 14/10 – 23:59 20/10/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Mảnh Thần Khí Tháp Luyện Ma x1, đồng thời nhận 1 trong Bình Nguyên Khí x1, Linh Châu x1, Kết Tinh Nguyên Khí x1, 50000 Bạc. Có xác suất nhận thêm Mảnh Tháp Luyện Ma x5.
 • 50 Mảnh Tháp Luyện Ma ghép 1 Tháp Luyện Ma.
 • Tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, không giới hạn số lượng mua.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng – Đề Cử.

Mở bán Rương Thống Soái Liên Quân

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 14/10 – 23:59 20/10/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 1 loại: Nguyên Thạch Hồn Tinh x1 và nhận Mảnh Hạ Phong x1, Mảnh Ngọc Hưởng x2, Mảnh Tiểu Sảnh x3, Kết Tinh Hồn Tinh x2, có xác suất nhận thêm Hạ Phong x1.Dùng tiền bất kỳ mua, tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa, không thể giao dịch.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 200 rương/tuần.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ

Mở bán Rương Tử Thuần-A

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 14/10 – 23:59 20/10/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 1 loại: Mảnh Hồn Tinh x1 và nhận Mảnh Tử Thuần x1, Mảnh Yến Sinh x1, Mảnh Tiểu Sảnh x2, Nguyên Thạch Hồn Tinh x1, có xác suất nhận thêm Tử Thuần x1]. Tất cả đạo cụ nhận được đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 200 rương/tuần.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ.

Mở bán Rương Thăng Tiên Nhập Ma-Truyền Kỳ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 14/10 – 23:59 20/10/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận Bạc x50000 x1 và nhận 1 trong: Rương Sách Tiên Ma Truyền Kỳ x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x1, Mảnh Thiên Thư x1, Ấn Chương Hắc Ám Lv3 x10, Quà Sách Tinh Linh x1.
 • Mở Rương Sách Tiên Ma Truyền Kỳ nhận 1 trong: Thượng Tiên, Chân Tiên, Thiên Tiên, Linh Tiên, Cuồng Ma, Ma Thánh, Ma Tôn, Thiên Ma, bí kíp gồm Bí Kíp-Thường và Bí Kíp-Hiếm, xác suất nhận Bí Kíp-Thường cao hơn Bí Kíp-Hiếm.
 • Sách Tiên Ma, Sách Tinh Linh, Mảnh Thiên Thư nhận từ rương có thể giao dịch, các đạo cụ khác đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 300 rương/tuần.
 • Vị trí hoạt động: Cửa hàng - Mua hạn giờ

Mở bán có giới hạn Ngoại trang Giang Hồ Hoàn Mỹ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 14/10 – 23:59 20/10/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 14/10 – 23:59 16/10/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán Ngoại trang Giang Hồ Hoàn Mỹ, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử

Mở bán Túi Phúc Giang Hồ Hoàn Mỹ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 14/10 – 23:59 20/10/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc x1 và nhận 1 trong: Hộp Nội Đơn-Thường x1, Đá Thiên Canh x1, Đá Càn Khôn x1, Rương Linh Mai x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Giang Hồ Hoàn Mỹ (7 Ngày). Trong 30 lần mở chắc chắn nhận được Giang Hồ Hoàn Mỹ (7 Ngày).
 • Dùng Hộp Nội Đơn-Thường ngẫu nhiên nhận 1 Nội Đơn Tinh Linh-Thường.
 • Dùng Rương Linh Mai ngẫu nhiên nhận 1 Nguyên Liệu Phụ Linh Lam.
 • Tất cả đạo cụ khi mở hộp đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ

Mở bán có giới hạn thiết bị bay Loan Hạc

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 14/10 – 23:59 20/10/2020
 • Thời gian giảm giá: Sau bảo trì 14/10 – 23:59 16/10/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động tại giao diện Ngoại Quan và Cửa hàng-Đề cử sẽ mở bán thiết bị bay Loan Hạc, trong 3 ngày đầu bày bán sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 88%
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Đề Cử

 Mở bán Hộp Loan Hạc Bất Ngờ

 • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 14/10 – 23:59 20/10/2020
 • Nội dung hoạt động: Mở nhận 50000 Bạc x1 và nhận 1 trong: Hộp Nội Đơn-Thường x1, Đá Thiên Canh x1, Đá Càn Khôn x1, Rương Linh Mai x1, Nguyên Liệu Khắc-Đặc Biệt x2, Loan Hạc (7 Ngày). Trong 30 lần mở chắc chắn nhận được Loan Hạc (7 Ngày).
 • Dùng Hộp Nội Đơn-Thường ngẫu nhiên nhận 1 Nội Đơn Tinh Linh-Thường, dùng Rương Linh Mai ngẫu nhiên nhận 1 Nguyên Liệu Phụ Linh Lam.
 • Tất cả đạo cụ khi mở hộp đều là khóa.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật được mua tối đa 30 hộp quà.
 • Vị trí bày bán: Cửa Hàng – Mua Hạn Giờ

Rút thưởng

 • Thời gian diễn ra: 04:00 17/10 – 03:59 20/10/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động, khi nhận được 40 năng động sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, mỗi ngày nhận tối đa 3 lần.
 • Đồng thời, tích lũy đăng nhập sẽ được nhận thưởng thêm.
 • 04:00 sáng mỗi ngày sẽ tạo mới năng động và cơ hội rút thưởng.
 • Vật phẩm thưởng nhận được đều là vật phẩm khóa.