Mìn Hẹn Giờ:

Ném Bom Thời Không về phía địch, gây thêm sát thương, làm giảm 50% di chuyển của mục tiêu.

Khóa Thời Không:

Gây thêm sát thương pháp thuật, phong ấn mục tiêu, đồng thời làm di chuyển giảm.

Chuyển Đổi Thời Không:

Liên tục di chuyển năng lượng thời không đến mục tiêu đồng đội chỉ định, giúp nhận 1 Hộ Thuẫn và hút thêm sát thương.

Nhảy Thời Không:

Lập tức truyền tống đến vị trí 10m phía trước, đồng thời biến mất 0.5 giây.

Mìn Hẹn Giờ:

Ném Bom Thời Không về phía địch, gây thêm sát thương, làm giảm 50% di chuyển của mục tiêu.

Khóa Thời Không:

Gây thêm sát thương pháp thuật, phong ấn mục tiêu, đồng thời làm di chuyển giảm.

Chuyển Đổi Thời Không:

Liên tục di chuyển năng lượng thời không đến mục tiêu đồng đội chỉ định, giúp nhận 1 Hộ Thuẫn và hút thêm sát thương.

Nhảy Thời Không:

Lập tức truyền tống đến vị trí 10m phía trước, đồng thời biến mất 0.5 giây.

PHONG ĐỒNG SƠN

Một ngọn núi cổ bị bao phủ dày đặc bởi hàng vạn lớp mù sương, ẩn chứa sức mạnh nghịch chuyển thời không. Anh hùng sẽ gặp rất nhiều thử thách cần phối hợp với đồng đội để vượt qua.

DI TÍCH LẠC THẦN

Vùng đất thần tích tồn tại một chiến trường cổ xưa, thuở xa xưa nơi đây Chính Thần và Ma Thần đã xảy ra giao tranh kịch liệt, đến tận ngày nay còn vương lại ý thức thần và vài vật dị thể.